Dit valg af psykoterapeut uddannelse afhænger naturligvis af, hvad du ønsker at bruge den til.

Hvis du vil arbejde med personlig udvikling, som giver ambitiøse mennesker øget livskvalitet og mental sundhed både på job og privat, så er dette netop formålet med Coach & Psykoterapeut Skolens koncept. Vores fagområde er at uddanne psykoterapeuter med speciale i biopsykologi og mental sundhed, med tværfaglighed i metoder og teknikker fra både coaching og psykoterapi, så de færdiguddannede kan varetage en forsvarlig udvikling af raske menneskers livskvalitet og følelsesliv.

Hvis du vil arbejde med behandling af psykiske lidelser eller dybe menneskelige problemer, anbefales det offentliges forskellige uddannelser, f.eks. til psykolog og pædagog. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der ikke findes nogen offentlig godkendelse af psykoterapeut uddannelser.

Fravælg udbydere hvor ikke fremgår tydeligt, om uddannelsen er beregnet til et arbejde med raske eller syge, da det er to vidt forskellige fag, som kræver vidt forskellige kompetencer.

Krav til indhold i en psykoterapeut uddannelse til arbejde med personlig udvikling

I et koncept til at arbejde med personlig udvikling for psykisk raske, som gerne vil have optimal livskvalitet både på job og privat, anvendes psykoterapi med adfærd som formål. Undersøgelsen af klientens historie (tillærte følelser, tanker, modstande og overlevelsesstrategier) har således, ligesom forløsning af fortrængte følelser som forhindrer rationel problemløsning, et klart fremadrettet og resultatorienteret formål, nemlig udvikling af den/de adfærdsform/er, som kan give klienten en udvikling og tillægge læring af både forandrede følelser og selvforståelse. Det handler om klientens evne til at genkende gamle/tillærte mønstre i dagligdagen, for at kunne skelne fortid fra nutid, mens det ønskede livsindhold og følelsesliv formes. Klienten lærer at tage ansvar for sin egen adfærd og tanker, for at træne ny adfærd og derigennem aktivt at forme sit følelsesliv.

En kompetent uddannelse til at arbejde med psykisk raske mennesker må indeholde en bredde i teknikker, der uddanner psykoterapeuten så han/hun kan formidle en integreret personlig udviklingsproces - dækkende menneskets vigtigste fysiske, kognitive og emotionelle evner:

 • mærkesans
 • synssans
 • høresans
 • følelser
 • adfærd
 • tanke
 • tale
 • modstand
 • overlevelsesstrategier
 • fortolkninger
 • projektioner

Samtidig bør en integreret proces dække alle menneskets væsentligste livsområder:

 • emotionel intelligens og personligt lederskab
 • fysisk sundhed/helbred
 • krop og seksualitet
 • familie
 • parforhold
 • børn
 • arbejdsliv
 • venner
 • samfund og fællesskab
 • viden
 • hjemmet
 • økonomi
 • fritidsinteresser

Inden for de psykoterapeutiske teknikker er hverken psykoanalyse, samtaleterapi, gestaltterapi eller kropsterapier den eneste rigtige psykoterapeutiske teknik. Der findes en række teknikker, der på forskellig vis er helt nødvendige for, at psykoterapeuten kan udføre et seriøst arbejde med at udvikle alle klientens fysiske, kognitive og emotionelle evner.

De oprindelige samtaleformer er stadig særdeles effektive, samtidig med at der er udviklet betydeligt flere samtaleteknikker. For at være en effektiv psykoterapeut inden for samtaleterapi, skal terapeuten mestre mindst seks til syv typer samtale. Som et vigtigt redskab i al form for psykoterapi bør der anvendes analyse baseret på en videnskabelig klassifikation af adfærd og følelser med viden om samspillet mellem menneskets adfærdsbiologi og -psykologi.

Det er indlysende at samtale er velegnet til anvendelse i forbindelse med arbejdet med mange af menneskets fysiske, kognitive og emotionelle evner. Men f.eks. i forbindelse med træning af adfærd, overlevelsesstrategier og mærkesansen vil der være brug for andre teknikker.

De fleste kender gestaltterapi, mange kender psykodrama og oplevelsesorienterede øvelser af forskellig karakter. Denne gruppe er eksempler på såkaldte psykodynamiske teknikker, der også rummer NLP og mindfulness, der stort set er prøvede teknikker i "nyt tøj", med bl.a. meditative redskaber som værktøj. 

For at løse op for modstande, fortrængninger og blokeringer, der har påvirket f.eks. vore muskler og nerveforbindelser, er det nødvendigt med kropsdynamiske terapiteknikker.

For de kropsdynamiske såvel som for de psykodynamiske teknikker gælder, at de ikke kan stå alene uden effektiv samtaleterapi.

Tværfaglighed i metoder og teknikker bør vægtes, hvilket kan opsummeres således: psykoterapeuten skal kunne anvende en relevant bredde af teknikker, der dækker alle menneskets fysiske, kognitive og emotionelle evner, og samtidig kan tilpasses den enkelte klients situation og personlighed. Dette betegnes som tværfaglighed. Den samme psykoterapeut skal kunne dække både psyke og krop med sit tværfaglige arbejde, og dermed føre sin klient gennem en hel og fuldt integreret læreproces.

Uddannelsen bør indeholde praktisk træning i en mængde og længde, som muliggør moden integration af de håndværksmæssige kompetencer som psykoterapeut, hvor den studerende tillige får erfaring med, hvordan teknikkerne virker på egen psyke og krop, gennem en dybtgående personlig udviklingsproces igennem hele uddannelsesforløbet.

Hertil kommer den reelle praktiske træning med klienter, der skal ske i både enetimer og i grupper. I begyndelsen bør der trænes med kolleger, til der er opnået en grundlæggende rutine. Herefter skal der trænes i egenpraksis, med klienter i længerevarende udviklingsforløb og under jævnlig supervision i to år. Det bør ske med supervisorer der selv er praktiserende psykoterapeuter "med fingeren på pulsen" i det daglige arbejde, så der kan superviseres på baggrund af personlig praksiserfaring fra flere års arbejde med klienter.


Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen 2024