UDDANNELSE TIL PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH

Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse kvalificerer til at arbejde med udvikling af såvel erhvervsmæssige som personlige kompetencer, både som ansat i en virksomhed og som selvstændig i egen praksis.

Uddannelsen kombinerer teknikker fra psykoterapi og coaching og i en komplet uddannelse til et arbejde med personlig udvikling og giver professionelle kompetencer til:

 • Integrerede udviklingsprocesser med anvendelse af både coaching og psykoterapi, hvor coachingen befordrer til handling og resultater via det rationelle, mens psykoterapien befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle.
 • Problemløsende psykoterapi med temaer som: præstationsangst, vrede, livskriser, problemer med at sætte grænser og sige fra, social usikkerhed, jalousi, angst for afvisning, angst for ikke at være god nok, angst for ikke at slå til, angst for at miste eller blive forladt, sorg.
 • Stress terapi og -coaching med bearbejdning af komplekse sammenhænge mellem sansning, tanker, følelser og adfærd, som udgør de underliggende årsager til stress.
 • Parterapi: sammen kærligt eller skilt værdigt.
 • Psykomentoring: udvikling af bevidsthed og indflydelse i alle menneskets 11 fysiske, kognitive og emotionelle evner, udvikling af adfærd i alle menneskets 7 medfødte drifter, udvikling af livskvalitet på 14 definerede livsområder.
 • Coaching og mentoring i organisationer.
 • Følelsesmæssig intelligens i arbejdsliv, organisationer og ledelse.
 • Samtale teknikker: dialog, anerkendende samtale, kognitiv terapi og coaching, narrativ terapi og coaching, analytisk samtale, fokusering, klinisk og dybdepsykologisk.
 • Psykodynamiske teknikker: metakognitiv, mindfullness, gestalt, psykospil og oplevelsesorienteret.
 • Kropsdynamiske teknikker: bioenergetik og åndedrætsterapi.

Uddannelsens fag og emner

Pris

Udtalelser om uddannelsen

Du får:

 • En eksamineret, længerevarende uddannelse på 2000 studietimer, der træner selve håndværket i psykoterapi og coaching - på små hold med personlig undervisning. F.eks. er der ikke indregnet internetundervisning i de 500 årlige studietimer, og der optages max 14 studerende pr. årgang.
 • En tværfaglig uddannelse, der indeholder en bredde af de bedst egnede teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, beregnet til at arbejde med personlig udvikling for raske mennesker, der ønsker optimal livskvalitet både privat og i arbejdslivet.
 • Certifikat som dokumenterer en seriøs og langvarig uddannelse, med videnskabeligt anerkendte teknikker og redskaber.
 • Ret til at anvende den biopsykologiske analysemodel, som Coach & Psykoterapeut Skolen har eneret på, samt 5 avancerede faglige redskaber, Skolen har copyright på.
 • En eksklusiv og særdeles virkningsfuld uddannelse, der indeholder en bredde af teknikker og har en dybde i den praktiske træning, som er uden sidestykke blandt danske uddannelser.

Hvorfor både coaching og psykoterapi?

Det - den ene mangler - har den anden.
Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen. Der bruges metoder, som skaber mål og resultater, og teknikker, der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen.

Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien. Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker, som undgår resultatorienteret styring i processen.
Med begge opnås et koncept, som opfylder behovene for det komplette menneskes udvikling.

Den 4-årige uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach indeholder de mest effektive teknikker fra både coaching og psykoterapi, målrettet til personligt udviklingsarbejde med dem, der ønsker optimal livskvalitet både på job og privat. Psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle, mens coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle. Tilsammen et optimalt koncept.

Eneret på uddannelse med biopsykologi

Coach & Psykoterapeut Skolen har den danske licens til uddannelser med biopsykologi. Med biopsykologiens analysemetode som fundament, skabes en unik forståelse af hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes alt afgørende betydning for vores forståelse af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. Essentielt for emotionel intelligens og personligt lederskab.

Med biopsykologi opnås tillige en større målrettethed i coaching til skabelse af resultater, og en større dybde i psykoterapi til personlig udvikling.

Læs mere om biopsykologi som teoretisk grundlag for en moderne uddannelse i coaching og psykoterapi.

Weekendkursus for studieinteresserede

Skolen tilbyder et weekendkursus for studieinteresserede, som giver mulighed for at afprøve, hvordan teknikkerne virker på egen krop og psyke, og samtidig få et personligt indblik i, hvordan der arbejdes med selvudviklingsprocesser på studiet.

Vælger du efterfølgende at starte på uddannelsen, vil kursets pris kr. 3.000 blive modregnet i forbindelse med den første betaling for studieåret.

Coach & Psykoterapeut Skolens uddannelser

Den 4-årige uddannelsen er tilrettelagt, så der er mulighed for at "stå af" efter 2 år - med certifikat som Coach og Mentor - og efter 3 år med certifikat som StressTerapeut.

Valg af psykoterapeut uddannelse

Psykoterapeutiske uddannelser er normalt baseret på en eller to psykoterapeutiske teknikker, og bliver fortrinsvis brugt til ansatte i den offentlige sektor, til behandling af psykisk svage og syge på behandlingsinstitutioner, hospitaler og indenfor psykiatrien, samt behandling af invaliderende angst, fobier, depression og andre dybe personlige problemer. Disse typer uddannelser falder udenfor Skolens faglige interesseområde. Der findes imidlertid en række psykoterapeutiske teknikker, der er velegnet til personlig udvikling af psykisk sunde personer, hvilket hverken coach- eller psykoterapeut uddannelserne normalt har med i deres koncept.

Coach & Psykoterapeut Skolens formål er derfor at tilbyde en tværfaglig uddannelse, som kombinerer de bedst egnede metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent og længerevarende uddannelse, målrettet til anvendelse i arbejdet med raske menneskers personlige kompetencer, følelsesmæssige intelligens og livskvalitet. Vores målgruppe er således ambitiøse mennesker, der gerne vil være ”ledere i eget liv” med maksimal livskvalitet i både privatliv og arbejdsliv. Arbejde med mestring af almindelige livskriser og dårlige følelser indgår i det. Det tværfaglige indhold afspejler sig naturligvis i uddannelsens længde på i alt 4 år og i uddannelsens samlede timetal på 2000 timer.

Her vil du kunne finde yderligere inspiration til at foretage det rigtige studievalg

Der findes ikke nogen offentlig evaluering eller godkendelse af uddannelser til psykoterapeut. Man kan imidlertid godt blive forledt til at tro det, fordi der findes private udbydere, som giver indtryk af, at de udbyder uddannelser, som er "godkendte", og dermed fejlagtigt giver det indtryk, at der er tale om uddannelser, der er autoriseret af det offentlige. Her kan du eventuelt læse om historik vedrørende psykoterapeut uddannelser i Danmark.