Psykoterapeut uddannelse - til personlig udvikling

Coach og Psykoterapeut uddannelse med eneret i biopsykologi og speciale i emotionel intelligens

Coach & Psykoterapeut Skolen har eneret til uddannelser med biopsykologi og kan derfor, som de eneste i Danmark, tilbyde coach og psykoterapeut uddannelse med afsæt i viden om samspillet mellem menneskets adfærdsbiologi og adfærdspsykologi.

Den 4-årige Master Coach og Psykoterapeut uddannelse bygger på viden fra mere end 30 års forskning i menneskets emotionelle biologi - hjernens medfødte, emotionelle opbygning og dennes afgørende betydning for vores adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv i nutidens livsbetingelser.
Studiet er aften- og weekendbaseret, så det samtidigt er muligt at have et normalt arbejdsliv.

Biopsykologien giver essentiel viden om udviklingen af menneskets følelsesliv, dels som en biologisk arv, og dels som en social arv. Den giver tillige en systematik til præcis analyse af, hvordan det enkelte menneske emotionelt er formet og "kodet" både i sin biologiske arv og sociale arv. Træning af begge typer arv er nødvendig for personlig udvikling af emotionel intelligens!

Fordi mennesket styres af urgammel biologisk arv, kan professionelt arbejde med coaching og psykoterapi, uden adfærdsbiologi, reelt kun blive symptom bearbejdning.

Med biopsykologi opnås en hidtil uset dybde i psykoterapi til personlig udvikling, samt en målrettethed i coaching til skabelse af resultater.
www.biopsykologi.dk - adfærdsbiologisk analyse (Copyright: Biopsykologisk Institut)

Efter 4 års uddannelse og eksamination erhverver færdiguddannede ret til at anvende den biopsykologiske model til personlige udviklingsprocesser.

Master Coach og Psykoterapeut uddannelsen kombinerer teknikker fra psykoterapiens verden med coachingteknikker fra erhvervslivets verden, samlet i ét unikt tværfagligt koncept. Psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle. Coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle.

Tilsammen et optimalt koncept. Coach & Psykoterapeut Skolen har, siden den blev grundlagt i 1990, udvalgt de mest effektive teknikker og metoder, fra både psykoterapi og coaching, beregnet til personlig udvikling, der giver optimal livskvalitet både på job og privat.

Master Coach og Psykoterapeut uddannelsen kvalificerer til at arbejde med udvikling af såvel personlige som erhvervsmæssige kompetencer, både som selvstændig i egen praksis og som ansat i en virksomhed,

En præsentationsaften er en mulighed, hvis du vil lære Skolen lidt at kende, høre om uddannelseskonceptet og den adfærdsbiologiske model, men du kan også tilmelde dig direkte til et weekendkursus, hvor du kan prøve nogle af teknikkerne på egen krop og psyke og få et personligt indblik i, hvordan der arbejdes med selvudvikling på studiet.

Studiet er mere end teori og fordrer et personligt engagement. Vi er derfor begge parter bedst tjent med, at du deltager på et kursus før en optagelse, så du er sikker på dit valg. Kursets pris refunderes ved optagelse.

Uddannelsesforløb

2 + 1 + 1 = 4

De første to år af uddannelsen sætter fokus på den studerendes egen personlige udvikling og emotionelle intelligens, som udgør et vigtigt element i den håndværksmæssige kompetence som coach og psykoterapeut. Samtidig sikres ansvarlig etik i klientarbejde med psykisk udvikling af andre mennesker.

Dette sker sideløbende med indlæring af biopsykologisk teori og værktøjer til personlig udvikling, samt praktisk træning af teknikker fra både coaching og psykoterapi.

På uddannelsens tredje år påbegyndes træningen i integrerede udviklingsforløb, hvor der udvides med klientforløb i egenpraksis under supervision. Som afslutning er der mulighed for at blive eksamineret som Stresscoach og -terapeut.

På uddannelsens fjerde år trænes fuld integration af de tværfaglige færdigheder, dækkende alle menneskets livsområder, evner, følelser og adfærdsformer. De studerende gennemfører hele klientforløb i egenpraksis, hvor der arbejdes både selvstændigt og under supervision.

 

Der uddannes i problemløsende forløb med temaer som præstationsangst, lavt selvværd, problemer med at sætte grænser og sige fra, angst for afvisning, høje præstationskrav, overdreven fejlfinding og selvkritik, manglende motivation eller selvtillid, lav selvaccept eller selvagtelse, konfliktskyhed og stresshåndtering.

Der uddannes i integrerede forløb med udvikling af Emotionel Intelligens og personlige kompetencer både på job og privat, fuldt dækkende alle menneskets livsområder, kognitive evner, følelser og adfærdsformer.

Hvorfor både coaching og psykoterapi?

Det - den ene mangler - har den anden. Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen. Der bruges metoder, som skaber mål og resultater, og teknikker, der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen.

Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien. Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker, som undgår resultatorienteret styring i processen. Med begge opnås et koncept, som opfylder behovene for udvikling af menneskets emotionelle intelligens, personlige lederskab og livskvalitet.

Personlig udvikling

I løbet af hele Master Coach og Psykoterapeut uddannelsen gennemgår de studerende en intensiv personlig udviklingsproces, sideløbende med teoretisk undervisning og praktisk træning, som base for at træne andre.

Den personlige erfaring med indlæring af emotionel intelligens udgør en hjørnesten i den håndværksmæssige kompetence i faget og betyder, at en færdiguddannet kan arbejde kompetent og etisk ansvarligt med klienter i egen praksis, med anvendelse af teknikker fra både coaching og psykoterapi, som er velegnede til personlig udvikling for ambitiøse mennesker, der gerne vil være "leder i eget liv".

Studerendes selvudvikling

Personligt Lederskab

Udtalelser om Master Coach og Psykoterapeut uddannelsen

Nedenstående formuleringer, plukket fra de mange udtalelser vi har modtaget fra færdiguddannede, illustrerer på glimrende vis Skolens værdier, faglige identitet og placering i markedet for coach og psykoterapeut uddannelse:

  • Forskningsbaseret viden om menneskets adfærdsbiologi
  • Eneret på biopsykologi
  • Bredde i teknikker fra både coaching og psykoterapi
  • Dybde i undervisning, træning og mentoring af studerende
  • Etisk ansvarlighed i klientarbejdet
  • Indsigt som grundlag for at valg af adfærd, uanset hvad man føler
  • Adfærdstræning som giver den ønskede forandring i følelseslivet

"Faglig undervisning på højt niveau kombineret med praktisk træning i metoder og teknikker og de sidste 2 år med mere end 100 klienttimer under supervision, har gjort, at jeg føler mig sikker i min nye faglighed og klar til at starte som selvstændig psykoterapeut. Den faglige og personlige udvikling, jeg har gennemgået, har været livsforandrende" Tine Malmros

"Der har ikke været en uge, hvor jeg ikke er gået fra undervisningen eller egne terapi- og mentortimer uden yderligere læring, indsigt og selvforståelse." Jesper Friis Nielsen

”Jeg kan varmt anbefale denne skole og det den står for. Den har en høj etik, samt en faglighed der er i højsæde. Du bliver trænet og ikke sluppet, før du er klar!” Helle Waaben

”Fagligheden blandt skolens lærere er på et yderst højt niveau, og herigennem har jeg tilegnet mig brugbare værktøjer, som jeg både kan anvende i min egen videre udvikling samt i mit klientarbejde. At gennemføre master coach og psykoterapeut uddannelsen har uden tvivl været blandt de bedste beslutninger i mit liv.” Julie Hochheim

”Studiets teoretiske udgangspunkt med fokus på viden om menneskets adfærdsbiologi har givet mig en helt ny forståelse af menneskets følelsesliv." Line Bjerg Fält-Hansen

”Coach & Psykoterapeut Skolen værner om et særdeles unikt koncept langt over normen, hvor kvalitet og faglighed sikres gennem et højt teoretisk veldisponeret niveau, samt krav til et højt personligt engagement. Teoretisk indsigt i biopsykologiens grundbegreber og klassifikation af de følelsesmæssige grundelementer, som styrer os - bevidst eller ubevidst - i kombination med praktisk grænsebrydende case-træning, som tilsammen beviser, at vi kan få meget mere indflydelse på vores liv.” Peter Burmann

”Master Coach og Psykoterapeut uddannelsen har været en oplevelse for livet. Jeg har fået en chance for at udvikle min livskvalitet i retninger, jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig lå inden for mine muligheder. Jeg vidste ikke, hvilken grad af indflydelse jeg kunne få på mine personlige og sociale kompetencer. Det har ændret min måde at leve mit liv på.” Christian Christiansen

”Det faglige fundament er gennemarbejdet og dokumenteret og vigtigst af alt; det virker." Majbritt Krogh

”At uddanne mig som psykoterapeut på Coach & Psykoterapeut Skolen er det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv. Jeg valgte skolen, fordi den tager udgangspunkt i biopsykologien, og efter 4 år med egenterapi og undervisning i biopsykologien ved jeg, at det virker. Skolens lærere har en utrolig høj faglighed, og undervisningen er baseret på en unik værktøjskasse.” Pernille Berg

”Med Skolens licens fra Biopsykologisk Institut har jeg fået nogle unikke værktøjer, som kun denne skole har rettigheder til i Danmark. Efter 4 år er jeg nu klar til at sidde med klienter i egen praksis med et højt fagligt niveau.” Tilde Hindsgavl

”De mestrer et enestående og unikt håndværk på Coach & Psykoterapeut Skolen. Det er uden sammenligning det mest gennemførte koncept og system, jeg er stødt på, når det handler om at bruge selvindsigt til personlig udvikling. Genialt og uden sidestykke.” Mads Sebbelov

”Jeg har været i mesterlære i at blive 'leder i eget liv'.” Amalie Mathiassen

"Den viden og de redskaber, Skolen bruger til at træne og udvikle kompetencer, er helt unikke. Skolens Lærerstab er professionel og kompetent og Skolens etik i uddannelsen og klientarbejdet er exceptionel. Jeg vil til enhver tid anbefale denne Skole, til dem som vil tage personligt lederskab i eget liv, eller dem som vil arbejde med at støtte andre til dette." Cecile de la Sencerie

”Den mest effektfulde investering, jeg har foretaget i mit liv.” Lisbeth Olesen

"Jeg kan varmt anbefale både weekendkurserne og selve uddannelsen til psykoterapeut. Seriøs og kompetent undervisning, som sikrer et enormt personligt og fagligt udbytte på et helt unikt teoretisk grundlag, biopsykologien. De bedst investerede 4 år man kan tænke sig!" Sofie Timmermann

Ovenstående er plukket fra Coach & Psykoterapeut Skolens Google Virksomhedsprofil, hvor du vil kunne finde flere udtalelser.

Inspiration til valg af psykoterapeut uddannelse

Derfor skal du vælge psykoterapeut uddannelse hos os.

Vær opmærksom på, at der findes ingen offentlig evaluering eller godkendelse af psykoterapeut uddannelser. Man kan blive forledt til at tro det, fordi en del private udbydere i deres markedsføring giver indtryk af, at de udbyder uddannelser, som er "godkendte". Dermed giver de fejlagtigt det indtryk, at de er autoriseret af det offentlige, eller at deres psykoterapeut uddannelse har en særlig "kvalitet". Læs mere

Inspiration til valg af coach uddannelse

Derfor skal du vælge coach uddannelse hos os.

 

Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen 2023

Søg i indhold