Psykoterapeut uddannelse | Coach & Psykoterapeut Skolen

Uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach

Al undervisning og træning foregår under hensyntagen til myndighedernes Covid-19 retningslinjer. For så vidt disse tillader fysisk fremmøde, afvikles studieaktiviteterne i Skolens lokaler på H.C. Andersens Boulevard i København. Alternativt foregår teoretisk undervisning med Zoom videokonference, mens praktisk træning foregår i mindre hold.

Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse kombinerer coaching- og mentoring teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden med teknikker fra psykoterapiens verden, samlet i ét unikt tværfagligt koncept. Den kvalificerer til at arbejde med udvikling af såvel erhvervsmæssige som personlige kompetencer, både som ansat i en virksomhed, og som selvstændig i egen praksis.

Der opnås professionelle kompetencer indenfor:

  • Integrerede udviklingsprocesser med anvendelse af både coaching og psykoterapi, hvor coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle, mens psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle. Optimalt til udvikling af personlige kompetencer, livskvalitet og følelsesmæssig intelligens. 
  • Problemløsende psykoterapi med temaer som: bekymringer, tankemylder, præstationsangst, manglende selvtillid, livskriser, problemer med at sætte grænser og sige fra, vredes- og konflikthåndtering, angst for afvisning, lavt selvværd m.m.
  • Biopsykologisk coaching og mentoring: udvikling af personlige og sociale kompetencer med udgangspunkt i menneskets adfærdsbiologi.
  • Stress terapi og -coaching med bearbejdning af de sammenhænge mellem sansning, kognition, følelser og adfærd, som udgør de underliggende årsager til stress.
  • Personligt lederskab: følelsesmæssig intelligens i privatliv og arbejdsliv.
  • Parterapi: sammen kærligt eller skilt værdigt.

Hvor personlig udvikling hidtil har været delt i en erhvervsdel og i en privat del, udført af to typer udøvere, uddannes der til at arbejde med hele menneskets personlighed, uden at adskille arbejds- og privatpersonen.

Uddannelsen indeholder en bredde af teknikker og har en dybde i den praktiske træning, som er uden sidestykke blandt danske uddannelser. Det er selve håndværket i faget, som trænes, på små hold med personlig undervisning, og der optages kun 14 studerende pr. årgang.

Anbefalinger

Fag og emner

Optagelseskursus

Pris

Mere information

Uddannelsen er tilrettelagt, så der er mulighed for at "stå af" efter 2 år, med certifikat som Coach og Mentor, og efter 3 år med certifikat som StressTerapeut.

Eneret på biopsykologi

Skolen har den danske licens til uddannelser med biopsykologi. Med biopsykologiens analysemetode som fundament, skabes en unik forståelse af hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes alt afgørende betydning for vores forståelse af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. Essentielt for emotionel intelligens og personligt lederskab. Der opnås tillige en større målrettethed i coaching til skabelse af resultater, og en større dybde i psykoterapi til personlig udvikling.

Læs mere om biopsykologi.

Hvorfor både coaching og psykoterapi?

Uddannelsen indeholder de mest effektive teknikker fra både coaching og psykoterapi, målrettet til personligt udviklingsarbejde med dem, der ønsker optimal livskvalitet både på job og privat. Psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle, mens coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle. Tilsammen et optimalt koncept.

Det - den ene mangler - har den anden. Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen. Der bruges metoder, som skaber mål og resultater, og teknikker, der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen.

Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien. Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker, som undgår resultatorienteret styring i processen. Med begge opnås et koncept, som opfylder behovene for udvikling af menneskets følelsesmæssige intelligens, personlige lederskab og livskvalitet.

uddannelse psykoterapeut

Valg af psykoterapeut uddannelse

Psykoterapeutiske uddannelser er normalt baseret på en eller to teknikker, og bliver fortrinsvis brugt til ansatte i den offentlige sektor, til behandling af psykisk svage og syge på institutioner, hospitaler og indenfor psykiatrien, samt behandling af invaliderende angst, fobier, depression og andre dybe personlige problemer. Disse typer uddannelser falder udenfor Skolens faglige interesseområde. 

Der findes imidlertid en række psykoterapeutiske teknikker, der er velegnet til personlig udvikling af psykisk sunde personer, hvilket hverken coach- eller psykoterapeutuddannelserne normalt har med i deres koncept.

Skolens formål er derfor at tilbyde en tværfaglig uddannelse, som kombinerer de bedst egnede metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, målrettet til anvendelse i arbejdet med udvikling af raske menneskers bevidsthed, personlige kompetencer, følelsesmæssige intelligens og livskvalitet. Det tværfaglige indhold afspejler sig naturligvis i studiets længde, på i alt 4 år, og i det samlede timetal på 2000 timer.

Her vil du kunne finde yderligere inspiration til at foretage det rigtige studievalg

Der findes ingen offentlig evaluering eller godkendelse af psykoterapeutuddannelser. Man kan imidlertid godt blive forledt til at tro det, fordi der findes private udbydere, som giver indtryk af, at de udbyder uddannelser, som er "godkendte", og dermed fejlagtigt giver det indtryk, at de er autoriseret af det offentlige. Her kan du eventuelt læse om historik vedrørende uddannelse til psykoterapeut i Danmark.