De første 2-år af uddannelsen til Master Coach og Psykoterapeut sætter fokus på det personlige lederskab: bevidsthed og selvindsigt som grundlag for at kunne mestre intelligent adfærd, uanset hvad man føler.

Du får:

 • indsigt i sammenhænge mellem medfødte drifter og tillærte følelser, tanker og adfærdsmåder
 • personlig erfaring i at få følelser og intelligens til at arbejde sammen
 • bevidsthed og indflydelse på dine følelser, tanker og adfærd i det menneskelige samspil
 • redskaber til træning af Emotionel Intelligens på job og privat
 • personlig indflydelse i tilværelsens former for lederskab

Du lærer:

 • at bruge dine følelser i dagligdagens situationer på job og privat - med bevidsthed og selvindsigt - på måder der er godt for dig og dine nærmeste
 • at agere (bevidst) intelligent på følelser - i stedet for via (ubevidste) modstande, forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier
 • at neutralisere tilskyndelser til uhensigtsmæssig adfærd
 • at skelne mellem emotionelle og rationelle adfærdstilskyndelser, og vælge bevidst at gøre det, du vurderer, er det mest hensigtsmæssige i situationen
 • at forholde dig realistisk til andres følelsesmæssige reaktioner og reagere hensigtsmæssigt på dem
 • at tage ansvar for dit fysiske og psykiske helbred, herunder forebyggelse og håndtering af stress
 • at bestemme med empati, tolerance og ydmyghed
 • at vælge din adfærd, din tale og dine tanker bevidst
 • at kommunikere assertivt med bevidst valg af kommunikation ud fra akkurat lytning
 • at arbejde med emotionel intelligens i organisationer og i ledelse

Uddannelsens teoretiske grundlag er en biopsykologisk analysemodel, baseret på menneskets adfærdsbiologi.

Med biopsykologi som grundlag tilegnes viden om den indflydelse, menneskets biologiske arv har på det moderne menneskes adfærd og følelsesliv, og på livet i moderne organisationer. Samtidig kan den biopsykologiske analyse anvise situationsbestemt adfærd, der giver en udvikling og tillægger læring af både forandrede følelser og selvforståelse.
www.biopsykologi.dk - adfærdsbiologisk analyse (Copyright: Biopsykologisk Institut)

Praktisk træning af personlige og sociale kompetencer, indgår som et vigtigt element i uddannelsen, med udgangspunkt i konkrete situationer og erfaringer fra både privat- og arbejdsliv.

Efter 2 år med intensiv selvudvikling og adfærdstræning, samt bestået afslutningsopgave, udstedes Diplom i Personligt Lederskab.

Der vil kunne læses videre til Stressterapeut, Psykoterapeut og Master Coach.

De to år med Personligt Lederskab og indlæring af Emotionel Intelligens henvender sig til alle ambitiøse mennesker, som har lyst til at udvikle sig, er villige til at påtage sig det det fulde ansvar for deres liv, og gerne vil have friheden og kompetencerne til at kunne vælge deres adfærd, tale og tanker i dagligdagens situationer både på job og privat.

De er desuden særdeles velegnede for:

Om menneskets emotionelle biologi: www.biopsykologi.dk
Om indlæring af emotionel intelligens: www.personlig-udvikling.dk

 

Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen 2024