Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen. Der bruges metoder, som skaber resultater, og teknikker der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen.

Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien. Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker som undgår resultatorienteret styring i processen.

I en coachingproces er formålet, at fokuspersonen lærer at finde og udnytte sine optimale rationelle ressourcer, definere klare og realistiske mål, samt skabe resultater. I coaching indgår normalt ikke emotionelle udviklingsforløb. Fokuspersonen lærer at bruge fortrængning som redskab til at styre følelser, der ønskes udeladt i en given situation.

I traditionel psykoterapi, med "psykisk svage" personer, vil rationel coaching derimod ofte blive udeladt, fordi den går langt videre, end hvad man anser for etisk forsvarligt. Det vil blive opfattet som om klienten "presses", når en coach følger op på dennes planer, og stiller klienten til ansvar for sine uopnåede resultater. Det vil blive opfattet som om coachen styrer klienten, når der i coachingen er eksakte kvaliteter og mål, som en klient skal bevidstgøres og konfronteres med, f.eks. i forbindelse med at forme en realistisk karriereplan.

psykoterapi coaching synergiPsykoterapi har en baggrund i emotionelle problemer, og en rationel proces er normalt udenfor formålet.

Coaching har en baggrund i de rationelle mål og problemer, og en emotionel proces er normalt udenfor formålet.

Imidlertid er det netop, hvad den ene form indeholder, den anden form har brug for. Hvis enten det emotionelle delvist udelades i en træning, eller det rationelle delvist udelades, kan en proces ikke blive fuldstændig.

Er følelserne opgaven, vil der mangle en indlæring af det rationelle med klare midler og mål. Dermed vil der også mangle den integrering af ny adfærd og resultater, som er nødvendig for at skabe øget kvalitet i både arbejds- og privatlivet.

Er det rationelle opgaven, vil der før eller senere mangle en indlæring i at mestre håndtering af følelser og modstande, som styrer uhensigtsmæssige tanke-, tale- og adfærdsmønstre fra det ubevidste.

Dermed får traditionel coaching ikke bearbejdet vigtige elementer, som kan forhindre problemløsning, og kan medføre mål og handleplaner, som ikke gennemføres, hvilket paradoksalt nok kan resultere i mere selvforagt, dårlig samvittighed, skam og stress.

For at en professionel personlig udviklingsproces for "psykisk sunde" kan få optimal effekt, bør den derfor indeholde både psykoterapi og coaching.

Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse indeholder de bedst egnede metoder og teknikker fra både coaching og psykoterapi, samlet i ét tværfagligt koncept, som træner både den enkeltes personlighed og den adfærd, der skaber resultater og livskvalitet.

Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen