Personlig udvikling hos Skolens studerende

Som et led i de studerendes uddannelse tilbydes personligt udviklingsforløb hos erfarne 3. og 4. års studerende, hvor forløbet følges af en supervisor.

Pris 250 kr. pr. gang (SU kr. 150).

Du kan anmode om et forløb via nedenstående formular. Vi vil derefter vurdere, om det, du gerne vil arbejde med, er indenfor områder, studerende er kompetente til at arbejde med.

Ugyldig værdi

Ugyldig værdi

Ugyldig værdi

Ugyldig værdi

Ugyldig værdi


Vi lægger stor vægt på den praktiske træning i uddannelsen af vores studerende, hvor de personligt, gennem egen personlig udvikling, har prøvet hvordan hver enkelt teknik virker på egen psyke og krop. Hertil kommer en reel praktisk træning med klienter, som foregår i både enetimer og grupper på Skolen.

Først efter at have trænet intensivt i 2 år, og opnået en grundlæggende rutine, begynder de studerende at arbejde med klienter udefra. Dette sker under løbende supervision af en af Skolens lærere, der selv driver en privat praksis, så du på den måde er sikret et seriøst og effektivt udbytte.

Som det fremgår af Coach & Psykoterapeut Skolens etiske regler arbejdes der alene med psykisk sundhed på områder inden for personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitetDer arbejdes med udvikling af personlige og sociale kompetencer samt evnen til at håndtere følelser og tanker i dagligdagen. Der arbejdes ikke med behandling af psykiske sygdomme, dybe personlige problemer eller andre områder, hvor der gennem egen læge kan henvises til en psykolog eller psykiater. 

De studerende uddannes indenfor følgende områder:

  • Integrerede udviklingsprocesser med anvendelse af både coaching og psykoterapi, hvor coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle, mens psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle. Optimalt til udvikling af personlige kompetencer, livskvalitet og følelsesmæssig intelligens.
  • Problemløsende psykoterapi med temaer som: bekymringer, tankemylder og grublerier, livskriser, præstationsangst, manglende selvtillid, problemer med at sætte grænser og sige fra, social usikkerhed, vredes- og konflikthåndtering, konfliktskyhed, angst for afvisning, lavt selvværd m.m.
  • Personligt lederskab med udvikling af handlekraft, tålmodighed, spontanitet, selvomsorg, viljestyrke, behovsdækning, lytning, kommunikation, aftaler og samarbejde, tage ansvar, selvdisciplin, tilknytning og adskillelse m.v.
  • Stress terapi og -coaching med bearbejdning af de sammenhænge mellem sanser, tanker, følelser og adfærd, som udgør underliggende årsager til stress.

Opstarten på et udviklingsforløb foregår på den måde, at vi beder den studerende kontakte dig, for at aftale et møde på en halv times tid i den studerendes lokale. Herefter aftales en opstartssamtale med jer begge hos den studerendes supervisor, hvor du vil blive informeret om alle forhold, få afklaret eventuelle spørgsmål og den endelige visitering finder sted.

Eftersom de studerende har en del udgifter ifm. opstart af forløb og supervision, kræver det, at du er indstillet på at være seriøs i forhold til fremmøde og engagement. De studerende har desuden kun adgang til lokaler i begrænset omfang, hvilket forudsætter en vis fleksibilitet hvad angår tidsaftaler. 

Alternativt henvises til en færdiguddannet psykoterapeut. Det samme gælder, hvis du har særlige ønsker, hvad angår coachens/terapeutens køn, baggrund etc.