”Ydmyghed er lærevillighed”! Ordene er Allan Bansholm Nilssons (AN), skaber af biopsykologien samt grundlægger af Coach & Psykoterapeut Skolen, og er kendetegnende for hans nysgerrige tilgang til mennesker og for hans utrættelige virke og mål om at skabe et nyttigt, velfunderet og etisk redskab til brug i personlig udvikling.

Den afgørende byggesten til biopsykologien kom i 1985, da den amerikanske videnskabsmand og hjerneforsker Paul D. MacLean blev nomineret til Nobelprisen for hans enestående forskning i adfærdsbiologien og hjernen, og hans resultater dermed blev kendt udover forskerkredse. Her fandt AN grundpillen til en øget forståelse af menneskets psyke, en forståelse han længe havde søgt efter.

Gennem sine mange år som HR-leder op gennem 70erne og 80erne var AN altid opsøgende og nysgerrig på de nye tendenser indenfor coaching og psykoterapi (og var bl.a. med til at indføre medarbejdersamtaler og ledertræning), men oplevede dog, at ingen af de mange nye retninger gav et fyldestgørende redskab til at forstå mennesker og deres adfærd. Mødet med Paul D. MacLeans forskning i menneskets adfærd, emotionelle biologi og drifter (instinkter) samt hjernen blev vendepunktet, som gav den afgørende indsigt. 

Herefter fulgte en årrække med udviklingen af den biopsykologiske psykoanalyse; et redskab til udvikling af mennesker på grundlag af deres medfødte emotionelle biologi og den psykologiske læring (sociale arv) de har fået til at håndtere denne. AN beskriver disse år som ’at være i flow’ eller måske bedre ’at være ramt af inspiration’, og den kom til udtryk i en utrolig arbejdsindsats. Allan Nilsson udgiver flere bøger, udvikler og afholder en utrolig mængde kurser (hver weekend gennem flere år!), skaber værktøjer til at arbejde med forståelsen af bevidsthed samt redskaber der tydeliggør og udvikler menneskets evner, sanser og læring.

I 1990 bliver Coach & Psykoterapeut Skolen grundlagt. Her fortsætter AN sin forskning og udviklingen af de biopsykologiske redskaber, og såvel nye som kendte terapeutiske teknikker og strukturer vurderes og udvikles i samarbejde med de studerende, for som AN selv siger, ’’Det er væsentligt at skelne mellem, hvad vi tror virker, og hvad der beviseligt virker’’. Arbejdet giver gode resultater, og inden for kort tid står det klart, at et nyt og usædvanligt effektivt psykoterapeutisk redskab har set dagens lys. 

I 2006 efter 16 år som rektor og flere hundrede kursister og studerende gik AN på pension og overlod skolen til undertegnede, alle tre undervisere og tidligere studerende.

AN fortsatte dog sin forskning, som kan følges på biopsykologi.dk. Et mere udførligt CV kan findes på seniorcoach.dk.

Siden Coach & Psykoterapeut Skolens grundlægger skabte biopsykologien, er forskning i hjernen, menneskets adfærd og måden hvorpå vi forstår bevidsthed kun blevet et område der hele tiden udvides, og som har stor bevågenhed såvel hos forskere som i almenheden. For Skolens ejere, lærere og studerende er det ikke overraskende men derimod bekræftende at se, hvordan nutidig adfærdsforskning bakker op om de drifter og instinkter, som Paul D. MacLean fandt, at menneskets adfærd bygger på, og som AN lavede en virkningsfuld analyse ud fra. Dagens forskning viser dog, at hjernens opbygning ikke er tilnærmelsesvis så enkel som MacLean kom frem til, men derimod er hans konklusioner om, at menneskelig adfærd i høj grad formes af hjernens inderste dele (populært kaldet krybdyrhjernen) i dag alment kendte. Det er også bekræftende at iagttage, hvordan forskning i bevidsthed og læring understøtter de strukturer og teknikker, som AN udviklede for at få bedst muligt udbytte af biopsykologien.

I dag følger skolen nøje dagens forskning på alle relevante områder for at sikre og optimere uddannelsen, så de psykoterapeuter og coaches, der går ud med en faglig baggrund i biopsykologi, har den bedst mulige forudsætning for at støtte andre. Nye coaching og terapeutiske teknikker bliver evalueret og afprøvet, og får plads i Skolens undervisning, når de viser sig effektive. Nye bogudgivelser føjes til Skolens litteraturliste, og interessante bidrag fra forskere, debatter, medier og andre udgivelser bliver kommenteret og lagt ud på Skolens blog. Skolen bestræber sig i videst muligt omfang på, at kommentere og benytte sig af forskning, som er tilgængelig og enten udgivet på eller oversat til dansk. 

Evy Kaaril, Jytte Ravnholt og Michael Nilsson

Skribent: Berit Hessing