Uddannelsens metoder og teknikker

En kompetent uddannelse til at arbejde med psykisk raske mennesker bør indeholde en bredde i teknikker indenfor både psykoterapi og coaching, der giver kompetencer til at formidle en integreret personlig udviklingsproces - dækkende alle menneskets fysiske, kognitive og emotionelle evner - og samtidig kan tilpasses den enkelte klients situation og personlighed.

Som et grundlæggende analytisk værktøj anvendes en biopsykologisk model i kombination med teknikkerne. Den er udviklet af Skolens stifter, Allan Bansholm Nilsson, på fundamentet af forskning som adfærdsbiologen Paul MacLean blev nomineret til nobelprisen for i 1985. Læs mere om forskningen i biopsykologi.

Der uddannes i følgende 14 teknikker:

Samtale

Analytisk
Samtaleteknik som anvendes til (1) bevidstgørelse af klientens adfærd og undladte adfærd i de 7 medfødte drifter, (2) præcisering af klientens problematikker, mål og ønsker samt (3) adfærdstræning. Kan opleves på Weekendkursus i Emotionel Intelligens.

Dialog
Indsamling af information om og konkretisering af klientens temaer ved anvendelse af HV-spørgsmål. Kan opleves på Weekendkursus i Emotionel Intelligens.

Kognitiv coaching og terapi
Samtaleteknik hvor klienten undersøger sine forestillinger om problemstillinger og mål. Bevidstgørelse og udfordring af underliggende tanker og overbevisninger, samt træning af nye, som er mere befordrende for ønsket adfærd. Bog: Kognitiv behandling af panikangst og social fobi. Bog: Kognitiv coaching.

Anerkendende
Samtaleteknik der støtter til anerkendelse (og dermed integration) af ny bevidsthed, følelser og adfærd, opnåede resultater, klientens resurser og kompetencer mv.

Fokusering
Psykoterapeutisk samtaleteknik der støtter klienten til fokuseret opmærksomhed i mærkesans og følelser med forløsning og øget bevidsthed som formål. Kan opleves på Weekendkursus i Emotionel Intelligens.

Dybdepsykologisk
Terapeuten anvender ord, mimik, kropssprog og stemmeføring der støtter til forløsning af følelser. Kan opleves på Weekendkursus i Emotionel Intelligens.

Klinisk
Klienten taler sine tanker, forestillinger og associationer uafbrudt og uden selvcensur. Anvendes til bevidstgørelse om underliggende tanker, modstande og fortrængninger.

Psykodynamisk

Metakognitiv
Den metakognitive teknik anvendes på en noget anden måde i Skolens tværfaglige uddannelse til et arbejde med personlig udvikling, end de steder som har specialiseret sig i metakognitiv terapi, målrettet behandling af angst og depression. Til personlig udvikling anvendes værktøjerne til at eliminere negative tankemønstre (grublerier), som kontinuerligt fremkalder uønskede dårlige følelser, med det formål at skabe plads til træning af tanker, som støtter udvikling af adfærd. I personlig udvikling handler det således ikke om ”at tænke mindre”, men om at lære at bruge tankens evne til ”at tænke det rigtige”, med udvikling af adfærd som formål. Bog: Lev mere - tænk mindre.

Mindfulness
Meditationsteknik som udvikler bevidst opmærksomhed samt skaber emotionel accept og ro. Velegnet til håndtering og forebyggelse af stress i dagligdagen. Bog: Et sekund foran. Bog: At leve et liv - ikke vinde en krig.

Oplevelsesorienteret
Klienten bliver bevidst gennem selviagttagelse i 11 definerede evner i forskellige øvelser og situationer. Udgør en væsentlig del af indholdet på Weekendkursus i Emotionel Intelligens, som er bygget op omkring 7 oplevelsesorienterede øvelser.

Gestalt
Også kaldet "de to stole". Giver mulighed for bevidstgørelse i flere evner, herunder føle, modstand, fortolkning, projektion og tanke. Klienten får tillige mulighed for at forløse følelser i forhold til specifikke situationer eller personer fra historien. Endelig anvendes gestalt til træning af taleadfærd - f.eks. direkte, tolerant og autentisk kommunikation, sige fra, markere og hævde grænser, udtrykke behov, stille krav, lave aftaler, etc. Bog: Gestaltterapi.

Psykodrama
Historiske situationer iscenesættes og gennemspilles med henblik på bevidstgørelse og forløsning af tillærte negative fortolkninger, modstande og følelser samt træning af ny adfærd, som ikke var mulig i barndommens miljø pga. negative reaktioner fra omgivelserne. Klienten får øget indsigt i sine problemer, får dem gennemarbejdet og følelsesmæssigt forløst ved at få afløb for de følelser, der er knyttet til de psykiske konflikter. Dette indebærer tillige "afrunding" af historien.

Kropsdynamisk

Bioenergetik
Teknik udviklet af Alexander Lowen på grundlag af psykoanalytikeren Wilhelm Reichs arbejde i 1930'erne. Der arbejdes med kropslige spændinger, som under afspænding kan frigøre psykiske blokeringer. Til personlig udvikling er den anvendelig til bearbejdning af angst og stress, forløsning af fortrængte følelser og opløsning af de spændinger og det kropspanser, som fortrængningerne har medført, samt til optræning af kropslig bevidsthed. Bog: Ryst dig fri.

Åndedrætsterapi
Klienten lærer en vejrtrækningsform, der giver adgang til fortrængte følelser og erindringer. Især velegnet til før-sproglig emotionel indlæring.


Der er flere teknikker fra psykoterapiens verden end fra coachingens. Det skyldes, at en klient skal have en emotionel bevidstgørende træning, for at kunne få en reel indflydelse på sit daglige følelsesliv. En vigtig del af denne træning er at lære at håndtere dårlige følelser, disponere uhensigtsmæssige modstande og forsvarsmekanismer.

Med brug af metoder indenfor både coaching og psykoterapi, udført med biopsykologisk psykoanalyse som fundament, på en optræning af menneskets vigtigste fysiske, kognitive og emotionelle evner, opstår der et helt unikt koncept.