Metoder og teknikker

En kompetent uddannelse til at arbejde med psykisk raske mennesker bør indeholde en bredde i teknikker indenfor både psykoterapi og coaching, der giver kompetencer til at formidle en integreret personlig udviklingsproces - dækkende alle menneskets fysiske, kognitive og emotionelle evner - og samtidig kan tilpasses den enkelte klients situation og personlighed.

Der er flere teknikker fra psykoterapiens verden end fra coachingens. Det skyldes, at en klient skal have en emotionel bevidstgørende træning, for at kunne få en reel indflydelse på sit daglige følelsesliv. En vigtig del af denne træning er at lære mestre følelser, samt at disponere uhensigtsmæssige modstande og forsvarsmekanismer.

Som et grundlæggende analytisk værktøj anvendes en biopsykologisk model i kombination med alle teknikker. Den er udviklet af Skolens stifter, Allan Bansholm Nilsson, på fundamentet af forskning som adfærdsbiologen Paul MacLean blev nomineret til nobelprisen for i 1985. 

Med brug af metoder indenfor både coaching og psykoterapi, udført med biopsykologisk analyse som fundament, på en optræning af menneskets vigtigst fysiske, kognitive og emotionelle evner, opstår der et helt unikt tværfagligt koncept.

Der uddannes i følgende teknikker:

Samtale

Analytisk
Samtaleteknik som anvendes til (1) bevidstgørelse af klientens adfærd og undladte adfærd, relateret til de medfødte drifter, (2) præcisering af klientens problematikker, mål og ønsker samt (3) målrettet adfærdstræning. Kan opleves på Weekendkursus i Emotionel Intelligens.

Dialog
Konkretisering af klientens temaer ved anvendelse af HV-spørgsmål. Kan opleves på Weekendkursus i Emotionel Intelligens.

Kognitiv/narrativ
Bevidstgørelse af underliggende tanker, forestillinger, fortolkninger, projektioner, narrativer og holdninger. Træning af tanker som støtter i retning af ønsket adfærd og mål. Klienten lærer at ”godkende” og korrigere sit tankesprog - at vælge sine tanker.

Fokusering
Samtaleteknik der støtter til fokuseret opmærksomhed på krop og følelser, med forløsning og øget bevidsthed som formål. Kan opleves på Weekendkursus i Emotionel Intelligens.

Dybdepsykologisk
Anvendelse af ord, mimik, kropssprog og stemmeføring der støtter til forløsning af ubevidste følelser. Kan opleves på Weekendkursus i Emotionel Intelligens.

Psykodynamisk

Klinisk
Klienten taler sine tanker, forestillinger og associationer uafbrudt og uden selvcensur. Anvendes til bevidstgørelse om underliggende tanker, modstande og fortrængninger.

Mindfulness
Meditationsteknik som udvikler bevidst opmærksomhed samt skaber emotionel accept og ro. Velegnet til håndtering og forebyggelse af stress i dagligdagen. Bog: Et sekund foran. Bog: At leve et liv - ikke vinde en krig.

Oplevelsesorienteret
Klienten bliver bevidst gennem selviagttagelse i 11 definerede evner i forskellige øvelser og situationer. Udgør en væsentlig del af indholdet på Weekendkursus i Emotionel Intelligens, som er bygget op omkring 7 oplevelsesorienterede øvelser.

Gestalt
Også kaldet "de to stole". Giver mulighed for bevidstgørelse i flere evner, herunder føle, modstand, fortolkning, projektion og tanke. Klienten får tillige mulighed for at forløse følelser i forhold til specifikke situationer eller personer fra historien. Endelig anvendes gestalt til træning af taleadfærd - f.eks. direkte, tolerant og autentisk kommunikation, sige fra, markere og hævde grænser, udtrykke behov, stille krav, lave aftaler, etc. Bog: Gestaltterapi.

Psykodrama
Historiske situationer iscenesættes og gennemspilles med henblik på bevidstgørelse og forløsning af tillærte negative fortolkninger, modstande og følelser samt træning af ny adfærd, som ikke var mulig i barndommens miljø pga. negative reaktioner fra omgivelserne. Klienten får øget indsigt i sine problemer, får dem gennemarbejdet og følelsesmæssigt forløst ved at få afløb for de følelser, der er knyttet til de psykiske konflikter. Dette indebærer tillige "afrunding" af historien.

Kropsdynamisk

Bioenergetik
Teknik udviklet af Alexander Lowen på grundlag af psykoanalytikeren Wilhelm Reichs arbejde i 1930'erne. Der arbejdes med kropslige spændinger, som under afspænding kan frigøre psykiske blokeringer. Til personlig udvikling anvendes teknikken til bearbejdning af stress og opløsning af de spændinger og det kropspanser, som er en naturlig effekt af tillært modstand og fortrængning, samt til træning af kropslig bevidsthed. Bog: Ryst dig fri.

Åndedrætsterapi
Klienten lærer en vejrtrækningsform, der giver adgang til fortrængte følelser og erindringer. Især velegnet til før-sproglig emotionel indlæring.

Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen 2023

Søg i indhold