• header.jpg

Stressterapeut
Master Coach og Psykoterapeut uddannelse

Din nye karriere venter.
Start din rejse nu!

 

Træd ind i en spændende verden af psykoterapi, coaching, mental sundhed og emotionel intelligens.

Optagelseskriterier

Illustration af personligt lederskab.

2-årig uddannelse i Personligt Lederskab

Få personlig indflydelse i alle tilværelsens former for lederskab - på job og privat.

"Uddannelsen har været en oplevelse for livet. Jeg har fået udviklet min livskvalitet i retninger, jeg ikke i min vildeste fantasi havde forestillet mig lå inden for mine muligheder. Jeg vidste ikke, hvilken grad af indflydelse jeg kunne få på mine personlige og sociale kompetencer. Det har ændret min måde at leve mit liv på." Christian Carl Christiansen

Læs om uddannelse her

Stressterapi

3-årig Stressterapeut uddannelse

Indlæring og opbygning af en emotionel intelligens, der modvirker og forebygger sårbarheden overfor stress, kan ske med biopsykologi på basis af vores medfødte, emotionelle arv.

"Jeg vil til enhver tid anbefale denne uddannelse - som Danmarks bedste indenfor coaching og psykoterapi." Susanne Rosendahl

Læs om uddannelsen her

Om biologiske årsager til stress

Studerende på den 4-årige Coach og Psykoterapeut uddannelse træner.

4-årig Psykoterapeut og Master Coach uddannelse

Evidensbaseret uddannelse med unik kombination af biopsykologi og de bedste teknikker fra både psykoterapi og coaching.

Psykoterapi befordrer til indsigt via det emotionelle. Coaching befordrer til handling via det rationelle.

Udgangspunkt i viden fra mere end 30 års adfærdsbiologisk forskning.

Læs om uddannelsen her

En kompetencegivende uddannelse

"Faglig undervisning på højt niveau kombineret med praktisk træning i metoder og teknikker og de sidste 2 år med mere end 100 klienttimer under supervision, har gjort, at jeg føler mig sikker i min nye faglighed og klar til at starte som selvstændig psykoterapeut. Den faglige og personlige udvikling, som jeg har gennemgået, har været livsforandrende og jeg kan kun anbefale uddannelse på Coach & Psykoterapeut Skolen!" Tine Malmros

Læs flere udtalelser her

Uddannelsens faglige indhold

Studieinteresseret?

På vores infomøder kan du høre om uddannelsen og få svar på dine spørgsmål.

Tilmeld dig her

Der er også mulighed for at deltage i et Emotionel Intelligens kursus, hvor du kan prøve nogle af teknikkerne på egen krop og psyke, og opleve hvordan der arbejdes med selvudvikling på Coach & Psykoterapeut Skolen.

Kursets pris refunderes ved optagelse.

Læs om kurset som optagelse

Urhjernens medfødte biologiske arv vist som evolutionen af menneskehjernen.

Uddannelse i biopsykologi

Personlig udvikling forudsætter viden om menneskets emotionelle biologi, fordi vores hjerne rummer en urgammel medfødt arv, som danner grundlag for udviklingen af hele vores følelsesliv.

Uden at kende det “farvand”, biologiens dybder rummer, "sejler" udøvere af både coaching og psykoterapi kun overfladisk rundt.

Coach & Psykoterapeut Skolen har eneret til biopsykologi og kan derfor, som det eneste uddannelsessted i Danmark, tilbyde uddannelse med afsæt i forskningsbaseret viden om menneskets adfærdsbiologi.

Om forskningen i biopsykologi

Udfordringen i forhold til personlig udvikling: at skabe harmoni mellem adfærdsbiologi og adfærdspsykologi - mellem biologisk arv og social arv.

Emotionel Intelligens weekendkursus

Et livsforandrende kursus i biopsykologi og mental sundhed.

Giver emotionel selvindsigt i både din biologiske arv og din sociale arv.

Giver anvisninger til adfærd du bør fremme henholdsvis undgå for at nå dine mål og skabe resultater i dit liv - både på job og privat.

"Jeg fået værdifuld viden om, hvordan man får følelser og intelligens til at samarbejde - så man bedre kan navigere i hverdagens udfordringer og træffe mere bevidste valg i både det personlige og professionelle liv. Det har været livsændrende." Katharina Hoppe

Læs om kursets indhold her

Træning i enetimer i personlig udvikling med både coaching og psykoterapi.

Enetimer hos studerende

Som et led i de studerendes uddannelse tilbydes personligt udviklingsforløb hos 3. og 4. års studerende, hvor forløbet følges af en supervisor.

Ansøg om forløb her

Søg i indhold