Uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach

Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse kvalificerer til at arbejde med udvikling af såvel erhvervsmæssige som personlige kompetencer, både som ansat i en virksomhed, og som selvstændig i egen praksis.

Uddannelsen kombinerer teknikker fra psykoterapiens verden med coaching- og mentoring teknikker fra erhvervslivets verden, samlet i ét unikt tværfagligt koncept beregnet til personlig udvikling. Psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle, mens coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle. Tilsammen et optimalt koncept til personligt udviklingsarbejde målrettet en bred vifte af livsområder: personligt lederskab, arbejdsliv, krop og seksualitet, parforhold, børn, familie, fællesskaber m.m.

Hvor personlig udvikling hidtil har været delt i en erhvervsdel og i en privat del, udført af to typer udøvere, uddanner Coach & Psykoterapeut Skolen til at arbejde med hele menneskets personlighed, uden at adskille arbejds- og privatpersonen. Skolen har, gennem de år den har eksisteret, udvalgt de mest effektive teknikker og metoder, beregnet til indlæring/udvikling af emotionel intelligens og personligt lederskab for ambitiøse mennesker, der ønsker en optimal livskvalitet både på job og privat.

Der uddannes i problemløsning ift. emotionelle konflikter og belastninger - præstationsangst, lavt selvværd, ikke god nok, angst for afvisning, skam, skyld, manglende selvtillid, konfliktskyhed, stress m.m. - og den adfærd og undladte adfærd de kan medføre.

Der uddannes til et arbejde med integrerede udviklingsprocesser med indlæring af emotionel intelligens, fuldt dækkende alle menneskets livsområder, kognitive evner, følelser og adfærdsformer.

Uddannelsen indeholder en bredde af teknikker og har en dybde i den praktiske træning, som er uden sidestykke blandt danske uddannelser. Det er selve håndværket i faget som trænes - på små hold med personlig undervisning.

Uddannelsesforløb

2 + 1 + 1 = 4

De første to år sætter fokus på den studerendes egen personlige udvikling og emotionelle intelligens, som udgør et vigtigt element i den håndværksmæssige kompetence som coach og psykoterapeut. Samtidig sikrer det ansvarlig etik i klientarbejde med psykisk udvikling af andre mennesker. Det sker sideløbende med dels indlæringen af biopsykologisk teori og værktøjer til personlig udvikling, dels den praktiske træning af teknikker fra både coaching og psykoterapi.

På studiets tredje år uddannes i stresscoaching og -terapi, med mulighed for eksamination. Samtidig påbegyndes træningen i integrerede udviklingsforløb, hvor der udvides med klientforløb i egenpraksis under supervision.

På studiets fjerde år trænes fuld integration af de tværfaglige færdigheder, dækkende alle menneskets livsområder, evner, følelser og adfærdsformer. De studerende gennemfører hele klientforløb i egenpraksis, hvor der arbejdes både selvstændigt og under supervision.

 

Eneret på biopsykologi

Skolen har licens til uddannelser med biopsykologi. Med biopsykologiens analysemetode som fundament, skabes en unik forståelse af hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes alt afgørende betydning for vores forståelse af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. Der opnås tillige en større målrettethed i coaching til skabelse af resultater, og en større dybde i psykoterapi til personlig udvikling.

Efter 4 års studie og eksamination erhverves ret til at anvende Skolens eneret og copyright, herunder den biopsykologiske model og 5 avancerede psykomentoring redskaber, til integrerede personlige udviklingsprocesser med både coaching og psykoterapi.

Om menneskets emotionelle biologi og nedarvede adfærd: www.biopsykologi.dk

Hvorfor både coaching og psykoterapi?

Det - den ene mangler - har den anden. Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen. Der bruges metoder, som skaber mål og resultater, og teknikker, der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen.

Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien. Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker, som undgår resultatorienteret styring i processen. Med begge opnås et koncept, som opfylder behovene for udvikling af menneskets følelsesmæssige intelligens, personlige lederskab og livskvalitet. Læs mere

Personlig udvikling

I løbet af hele uddannelsen gennemgår de studerende en intensiv personlig udviklingsproces, sideløbende med den teoretiske undervisning og praktiske træning, som base for at kunne træne andre.

Den personlige erfaring med indlæring af emotionel intelligens udgør en hjørnesten i den håndværksmæssige kompetence i faget og betyder, at en færdiguddannet kan arbejde kompetent og etisk ansvarligt med klienter i egen praksis, med anvendelse af teknikker fra både coaching og psykoterapi, som er velegnede til personlig udvikling for ambitiøse mennesker, der gerne vil være "leder i eget liv".

Om indlæring af emotionel intelligens: www.personlig-udvikling.dk

Valg af psykoterapeut uddannelse

Psykoterapeutiske uddannelser er normalt baseret på en eller to teknikker, og bliver fortrinsvis brugt til ansatte i den offentlige sektor, til behandling af psykisk svage og syge på institutioner, hospitaler og indenfor psykiatrien, samt behandling af invaliderende angst, fobier, depression og andre dybe personlige problemer. Disse typer uddannelser falder udenfor Skolens faglige interesseområde.

Der findes imidlertid en række psykoterapeutiske teknikker, der er velegnet til personlig udvikling af psykisk velfungerende, ambitiøse mennesker, som ønsker øget livskvalitet i både deres privatliv og arbejdsliv, hvilket hverken coach- eller psykoterapeut uddannelserne normalt har med i deres koncept.

Skolens formål er derfor at tilbyde en tværfaglig uddannelse, som kombinerer de bedst egnede metoder og teknikker fra både coaching og psykoterapi, målrettet til anvendelse i arbejdet med udvikling af raske menneskers bevidsthed, personlige kompetencer, emotionel intelligens og livskvalitet. Det tværfaglige indhold afspejler sig naturligvis i studiets længde, på i alt 4 år, og i det samlede timetal på 2000 timer.

Vær opmærksom på, at der findes ingen offentlig evaluering eller godkendelse af psykoterapeut uddannelser. Man kan blive forledt til at tro det, fordi en del private udbydere giver indtryk af, at de udbyder uddannelser, som er "godkendte", og dermed fejlagtigt giver det indtryk, at de er autoriseret af det offentlige, eller at deres uddannelse har en særlig "kvalitet". Det er blot snedig markedsføring, som bevæger sig på kanten af det etiske.

Her vil du kunne finde yderligere inspiration til at foretage det rigtige studievalg.

Søg i indhold