Følelsesmæssig intelligens weekendkursus | Personlig udvikling

Følelsesmæssig intelligens

Weekendkursus for studieinteresserede med biopsykologi som indhold og platform.

Et informationsmøde kan ikke give et dyberegående indtryk af vores 4-årige uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach. Derfor tilbyder vi i stedet et fuldt weekendkursus, som giver studieinteresserede mulighed for at afprøve nogle af teknikkerne på egen psyke og krop og samtidig få et personligt indblik i, hvordan der arbejdes med selvudvikling på studiet.

Samtidig vurderer instruktøren, om ansøgeren har den evne til involvering i selvudvikling, som er nødvendig for at kunne arbejde etisk forsvarligt, med både psykoterapi og coaching, i den dybde som skal til for at skabe varige resultater, og som Skolens koncept er beregnet til. De studerende gennemgår således selv en intensiv udviklingsproces i løbet af uddannelsen - som grundlag for at kunne træne andre.

Da kurset indgår i studiets pensum, vil der være mulighed for at tale med nogle af Skolens studerende og høre om deres oplevelser og erfaringer med at gå på Coach & Psykoterapeut Skolen. (Læs udtalelser fra færdiguddannede).

Udvises der i løbet af kurset "talent for faget", kan deltagere gå direkte til optagelsessamtale, uden at sende en ansøgning, hvor der blot tages et CV med til samtalen.

Vælger du at starte på uddannelsen, vil kursets pris kr. 3.000 blive fratrukket den første betaling for studieåret.

Ledige datoer

Antal deltagere og indhold er tilpasset, så kurset kan gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes Covid-19 retningslinjer.

Kursets indhold

Præcis som mennesket er født med fem sanser, som grundlag for alle vore sanseoplevelser, er vi født med syv drifter, der sammen med vores sociale arv danner grundlag for alt, hvad vi føler, og alle de handlinger vi foretager. Vi ved desværre alt for lidt om, hvordan drifterne fungerer, og bruger dem derfor ofte forkert.

Kurset indeholder derfor syv oplevelsesorienterede øvelser, som illustrerer grundlæggende typer af adfærd i de enkelte drifter, og giver deltagerne en spændende viden om følelsernes biologi, og hvordan social arv dannes på fundamentet af den biologiske. Samtidig får deltagerne både et teoretisk og personligt indblik i drifterne, herunder belysning af sammenhænge mellem menneskets biologiske arv og deres egen sociale arv.

Kurset rummer en stor del praktisk træning, ud fra et princip om "indlæring gennem oplevelse". Der anvendes desuden samtaleformer i både coaching og psykoterapi.

Følelsesmæssig intelligens kræver kendskab til menneskets biologisk nedarvede drifter, fordi vores indre hjernedele rummer en urgammel medfødt arv, som danner grundlag for udviklingen af vores følelsesliv. Vi skal derfor have gamle drifter i de indre hjernedele til at samarbejde på en intelligent måde med de ydre hjernedele, for at vi kan forme en intelligent social arv med det følelsesliv og den livskvalitet, vi ønsker.

Weekendkurset er designet til, at du kan få indsigt i dine personlige sammenhænge mellem medfødte drifter og tillærte følelser, tanker og adfærdsmåder.

Du vil samtidig få øget bevidsthed om dine følelser, tanker og adfærd i det menneskelige samspil, samt viden om hvordan du kan lære at få følelser og intelligens til at arbejde sammen.

Det er vigtigt, at du kender dig selv, hvis du ønsker at have tætte og stærke relationer privat, og hvis du vil nå dine mål i livet på alle områder! Det er naturligvis også vigtigt på jobbet, både som leder og som medarbejder, at du er i stand til at formidle din personlighed og tør "stille op" på en hensigtsmæssig måde. Vi kan alle blive mere bevidste om, hvem vi er, og det kan blive til stor fornøjelse - både for os selv og vores nærmeste.

Kursets platform

Kurset er opbygget med praktiske øvelser, der illustrerer de grundlæggende typer af adfærd, som den biopsykologiske analyse er baseret på, hvilket giver deltagerne et spændende psykologisk indblik i både de generelle former for adfærd og i de personlige.

Biopsykologi er: når biologi, med evolutionen af både hjernen og kroppen, er fundament for psykologi - og giver os viden om udviklingen af menneskets følelsesliv, dels som en biologisk arv, og dels som en social arv.

Hjernen rummer medfødte drifter, beregnet til at sikre menneskets overlevelse i en grum urtid, og som danner grundlag for udviklingen af hele vores følelselsesliv. I et moderne samfund er dele af de følelser, og dele af den adfærd, drifterne frembringer, imidlertid temmelig uhensigtsmæssige, og giver os flere problemer end fordele.

Endeløse bekymringer og grublerier, negative forestillinger om fremtiden, alt for høje præstationskravstress, social angst, skænderier og vold, magtkampe, mobning, snyd og løgne, jalousi, arvestridigheder, smartphone afhængighedfedme, intolerance og racisme er blot nogle af de dårligdomme, hvis underliggende årsag er menneskets urgamle emotionelle biologi, og det faktum at den slet ikke er tilpasset livsbetingelserne i et moderne samfund. 

Biopsykologien fokuserer derfor på nødvendigheden af at forstå samspillet mellem medfødt biologisk arv og social arv, for at vi kan udvikle det moderne menneskes følelsesliv mest hensigtsmæssigt.

I den manglende erkendelse af, at mennesket har nedarvede drifter, der skaber dårlig adfærd og dårlige følelser, har vi givet social arv skylden for mange af de dårlige sider i mennesket, vi helst vil undgå. Derved kommer biologisk arv og social arv til at konflikte og modarbejde hinanden. I stedet skal vi have de forskellige hjernedele til at samarbejde.

Læs mere om biopsykologi.

Deltagere

Kurset indgår som en del af studiets pensum, og du deltager på lige fod med de studerende.

Pris og ledige datoer

Kurset var virkelig en øjenåbner for mig. Jeg vidste, at jeg sad fast i nogle uhensigtsmæssige mønstre, men ikke hvad der skabte dem. Uddannelsen er et must for mig nu, og jeg glæder mig så meget til september. Janne Grøndahl

At deltage på kurset har givet mig et rigtig godt indblik i, hvordan undervisningen på skolen er bygget op. Sammensætningen af studerende, som søger optagelse og de mere erfarne, der har flere år på bagen i uddannelsen gør undervisningen stærk, og jeg fik en rigtig god oplevelse af, hvordan en psykoterapeut arbejder. Batyah Erzsébet Bernscherer

Efter weekendkurset har jeg et ændret livsperspektiv. Jeg fik et glimt af, hvad der kan ske, og hvad potentialet kan være, når jeg lærer mit ubevidste at kende. Jeg har fået et glimt af, hvordan dette kan gøre mig i stand til at træffe kompetente og bevidste livsvalg. Rasmus Rifsdal