Emotionel Intelligens weekendkursus

Personlig udvikling forudsætter kendskab til menneskets biologisk nedarvede drifter, fordi vores indre hjernedele rummer en urgammel medfødt arv, som danner grundlag for udviklingen af hele vores følelsesliv. Præcis som mennesket er født med fem sanser, som grundlag for alle vore sanseoplevelser, er vi således født med syv drifter, der sammen med vores sociale arv danner grundlag for alt, hvad vi føler, og alle de handlinger vi foretager. Vi ved desværre alt for lidt om, hvordan drifterne fungerer, og bruger dem derfor ofte forkert.

Kurset indeholder syv oplevelsesorienterede øvelser, som illustrerer grundlæggende typer af adfærd i de enkelte drifter, og giver deltagerne en spændende viden om følelsernes biologi, og hvordan social arv dannes på fundamentet af den biologiske. Samtidig får deltagerne både et teoretisk og personligt indblik i drifterne, herunder belysning af sammenhænge mellem menneskets biologiske arv og deres egen sociale arv.

Du får indsigt i dine personlige sammenhænge mellem medfødte drifter og tillærte følelser, tanker og adfærdsmåder.

Du får øget bevidsthed og indflydelse på dine følelser, tanker og adfærd i det menneskelige samspil.

Du får viden om, hvordan du kan lære at få følelser og intelligens til at arbejde sammen.

Kursets teoretiske grundlag er biopsykologi, hvis felt er forståelsen af samspillet mellem medfødt biologisk arv og social arv, og de muligheder det giver for at udvikle det moderne menneskes følelsesliv mest hensigtsmæssigt (læs om forskningen i biopsykologi). Derudover anvendes en bredde af teknikker fra både coaching og psykoterapi.

Kurset som optagelse

Studieinteresserede kan bruge kurset til at prøve nogle af teknikkerne på egen krop og psyke, og samtidig få et personligt indblik i, hvordan der arbejdes med selvudvikling på studiet. De studerende gennemgår selv en intensiv personlig udviklingsproces - som grundlag for at kunne træne andre.

Udvises der "talent for faget", kan deltagere gå direkte til optagelsessamtale, uden at sende en ansøgning, hvor der blot tages et CV med til samtalen.

Kurset indgår i studiets pensum, og der vil derfor være mulighed for at tale med studerende om deres erfaringer med at gå på Coach & Psykoterapeut Skolen. (Læs udtalelser fra færdiguddannede).

Vælger du at starte på uddannelsen, vil kursets pris kr. 3.500 blive fratrukket den første betaling for studieåret.

Deltagere

Kurset indgår som en del af studiets pensum, og du deltager på lige fod med de studerende.