Den tidlige tilknytning forældre/barn er afgørende for børns udvikling. Kommer børn for tidligt i institution, kan tilknytningen lide skade. Det er forældrenes ansvar at skabe tilknytningen hos deres spædbarn. Det er politikernes ansvar at sørge for, at der er de nødvendige forhold og kompetencer i institutionerne.

Yngelplejeinstinkt og forældreorlov

Yngelplejeinstinktet (omsorgsdriften) er medfødt som en biologisk nedarvet adfærd hos mennesket. Det er velkendt, at dette instinkt er stærkere hos et hunkøn end et hankøn. Det gælder for langt de fleste arter på jorden.

Der er mange politiske meninger om, hvordan en forældreorlov skal fordeles mellem kønnene. Generelt er der enighed om, at kvinden skal have den længste del af en orlov. Men hvor stor en del skal være til mænd, og skal den del af orloven være frivillig? Skal kvinden kunne overtage mandens del?

Adfærdsbiologisk set har politikerne et "medfødt problem" hos mennesket. Det vi kalder naturen er skabt så hunkønnet bærer instinktet, medens hankønnet kun har det i ringe grad. Langt de fleste kvinder er altså født og skabt instinktivt til yngelpleje, men det er de fleste mænd ikke.

SkyldDet er vigtig viden, for både mødre og fædre, hvordan den nedarvede adfærdsbiologi fungerer. Mødre skal vide, at fædre ikke kan føle den ømhed og tilknytning til spædbarnet, som de selv kan via bl.a. fødsel og amning.

Skyldfølelse er en biologisk set hensigtsmæssig arv, der tilskynder moderen til at yde en ubetinget omsorg. Fædre skal vide, at de ikke nødvendigvis er biologisk født til at yde denne ubetingede omsorg og føle skyld. Hvis fædre vil opleve en maskulin ømhed og tilknytning, skal disse følelser og adfærdsmåder derfor opbygges socialt gennem intelligent, valgt træning i omsorgsadfærd sammen med spædbarnet.

Derfor er en lovgivning på området afhængig af skabelse af en "social arv" hos såvel kvinder og mænd. Kvinden skal yde mindre af et medfødt instinkt, og manden skal yde noget han ikke er født til. Sagt på en anden måde: kvinden har en naturlig tilgang til yngelpleje, som hun må knægte, mens manden skal lære at håndtere yngelpleje fra bunden som en social tilegnelse. Det vil medføre, at mødre må leve med en øget skyldfølelse, og fædre med en øget utilstrækkelighedsfølelse.

For nogle forældre vil det være muligt selv at bearbejde deres følelser intelligent, når de ved at biologien er årsagen. For andre kan skyldfølelse og utilstrækkelighed være uhåndterbart, så mødre eller fædre kan have gavn af at få hjælp.

Dette er politikernes betingelser, at skulle lovgive om en orlovsordning, som for mange mødre og fædre vil stride imod deres natur.

Adfærdsbiologien derfor bør tages alvorligt, så unødvendige "tvangssituationer" undgås.

Tilknytning og adskillelse

Et spædbarns udvikling er afhængig af en sund tilknytning til moder/fader. Derfor er det vigtigt, at politikerne skaber mulighed for en tilstrækkelig lang orlovsperiode, inden barnet kommer på institution.

Uden tilknytningen, som er grundlaget for at et menneske senere i livet kan opleve både kærlighed og empati, vil vi tabe hele generationer på gulvet, og kommer børn for tidligt på en institution, kan tilknytningen lide skade.

barn boernehavePå en institution er det vigtigt, at der ikke sker et omsorgssvigt på grund af for lidt personale, eller fordi der ikke ydes den nødvendige pædagogiske kvalitet. Når barnet overlades til fremmede, skal det have en sund tilknytning med hjemmefra, og personalet skal være både tilstrækkeligt og fagligt kompetent.

Fravær af evnen til tilknytning, eller mærkbare omsorgssvigt, vil skabe følgevirkninger og skader, der bliver meget dyrere for samfundet at skulle kompensere for.

Det er ALTID FORÆLDRENES ansvar at skabe tilknytningen hos deres spædbarn.

Det ALTID POLITIKERNES ansvar at sørge for, at der er de nødvendige forhold og kompetencer i institutionerne.

POLITIKERNES KILDE til, hvordan der bør lovgives, bør ske via de pædagogiske og psykologiske universiteter, og deres anbefalinger af hvor lang en tilknytningsperiode er for et spædbarn til en moder, samt hvordan bemandingerne på institutionerne bør være for undgå omsorgssvigt.

Det er tillige samfundets ansvar at stille kurser til rådighed for forældre. Jo længere væk fra den biologiske arv det moderne velfærdssamfund fjerner sig, jo mere nødvendigt bliver det, at undervise forældre.

Skribent: Allan Bansholm Nilsson
Publiceret: 10/4/2019