Lederens personlige lederskab og følelsesmæssige intelligens er afgørende for, hvordan konkrete ledelseskompetencer kommer i spil, og for håndtering af de udfordringer og kriser, som naturligt opstår på en arbejdsplads og mellem mennesker.

Konsekvensen af at forsømme lederens personlige kompetencer kan være dårlig ledelse eller undladt ledelse, med tiltagende stress blandt medarbejderne som konsekvens. Samtidig føler mange ledere, at de ikke slår til, og er derfor selv udsat for et latent pres af stress. Andre lever (ubevidst) med at deres medarbejdere finder dem inkompetente og får ikke udviklet medarbejdernes ressourcer. 

Der er næsten ingen uddannelser, der har fokus på det individuelle lederskab". Administrerende direktør på AVT Business School, Henrik Waitz, i Berlingske Business, 18/8/2015.

”Der er tale om en kløft mellem fornuft og følelser…, som moderne ledelsestænkning mangler at bygge bro over". Professor i Statskundskab ved Syddansk Universitet, Kurt Klaudi Klausen, 2016.

Hvis man vil bestride et lederjob med succes, er man nødt til at være klar over, hvilke mekanismer man bringer i spil, og hvordan de bliver opfattet". Direktør for Lederne, Rikke B. Ørum, i  Berlingske Business, 24/8/2016.

"Følelsesmæssig intelligens er en absolut forudsætning for lederskab. Uden den kan en person have en uddannelse i verdensklasse, en skarpsindig, analytisk hjerne og en endeløs række af begavede idéer, men han vil stadig ikke være nogen fantastisk leder". Daniel Goleman, 2017.

Coach & Psykoterapeut Skolens 2-årige uddannelse er velegnet for ledere som ønsker at arbejde med personligt lederskab og ledelse med følelsesmæssig intelligens.

Skribent: Michael Nilsson
Publiceret: 22/9/2018