Lederens emotionelle intelligens er selve grundlaget for, hvordan konkrete ledelseskompetencer kommer i spil, og ikke kommer i spil, ikke mindst hvad angår personaleledelse. Fravær af emotionel intelligens kan resultere i brutal, dårlig eller undladt ledelse, med tiltagende stress blandt medarbejderne som konsekvens. Samtidig føler mange ledere, at de ikke slår til, og er derfor selv udsat for et latent pres af stress. Andre lever (ubevidst) med at deres medarbejdere finder dem inkompetente og får ikke udviklet medarbejdernes ressourcer.

De første 2 år på uddannelsen til Master Coach og Psykoterapeut adresserer de arbejdslivs- og ledelsesmæssige udfordringer, hvis underliggende årsag er, at vi er født med en urgammel emotionel biologi i hjernen, som ikke matcher livsbetingelserne i moderne organisationer og totalt styrer vores adfærd, uden at vi ved det. Nogle af disse udfordringer fremgår af artiklen "Den stressede urhjerne i den moderne verden", andre kan illustreres med udpluk fra en række artikler:

Stress koster arbejdspladser over 16 milliarder årligt, viser ny undersøgelse - TV2, 16/11/2023:

 • ”Dem man ansætter til at være ledere, skal have en højere grad af personlige egenskaber. Det kan man ikke bare lære på et kursus. Det har noget at gøre med folks empatiske evner.”

Følelsen af god ledelse, dårlig ledelse og ikke-ledelse - Berlingske Business, 15/11/2014:

 • ”Dårlig ledelse og ikke-ledelse skaber forskellige følelser i os. Det er ikke overraskende, at den gode ledelse skaber glæde, lyst, overskud, energi, smil, engagement og tusindvis af andre positive stemningsbilleder. Når vi udsættes for dårlig ledelse, opstår vrede, irritation, oprørstrang, afsky, had, uretfærdighed og lignende stærke negative emotionelle tilstande. Og med ikke-ledelse følger: frustration, usikkerhed, apati, afmagt, handlingslammelse, påpasselighed, forsigtighed, håbløshed, tvivl, bekymring og lignende passiverende følelser.”

Når ledelse går mod menneskets natur - Børsen Ledelse, 28/11/2016:

 • "De tiltag, der er blevet iværksat (for at effektivisere, red.), er så meget imod menneskets natur og nedarvede præmisser, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre... Først, når vi virkelig erkender og tager vores menneskelige begrænsninger til os, har vi en jordisk chance for at lave om på det, vi gør i dag, så vi kan gøre det på måder, der virker.”

Ændringerne skal ske rundt om dine medarbejdere og ikke inde i dem - Point of View International, 9/4/2016:

 • "Hjerneforskning viser, at der er en dyb kløft mellem den måde, vi mennesker tror, vi fungerer på, og hvordan vores hjerner og naturlige tilbøjeligheder rent faktisk er. Vi er hverken rationelle, viljestærke eller selvkørende. Mennesket er til gengæld sociale flokdyr, som er afhængige af hinanden i så godt, som alt, vi foretager sig. Så hele arbejdskulturen med at dyrke individualitet, bonus til den enkelte og så videre, har slet ikke den motiverende virkning, som man har ønsket."

Forstå menneskets natur og få succes med forandringer - Væksthus for Ledelse, 4/3/2016:

 • "Mange ledere tror, at medarbejdere udelukkende handler rationelt, og derfor baserer de deres ledelsestilgang på analyser, data og økonomiske nøgletal. Det skaber et overdrevent fokus på, hvorfor en given forandring er nødvendig og tager således pladsen fra, hvordan forandringen kan og skal ske i praksis. Ofte nævnes positiv psykologi, bearbejdning af modvilje mod forandringer og ”på-med-ja-hatten” som metoder til at motivere, men de skaber ikke den ønskede forandring."

Derfor må du ikke udelukke følelser fra din ledelse - Lederweb, 12/9/2014:

 • ”Vi må konstatere, at strategiske tiltag vækker følelser. En ny strategi bryder med fortiden og sætter en ny retning for fremtiden, den bryder med det kendte og trygge, og det vækker naturligt nok følelser hos medarbejdere og samarbejdspartnere… Hvis det drejer sig om eksempelvis usikkerhed, frustration, mismod, vrede eller angst, ja, så er det overvejende sandsynligt, at nogen vil modarbejde strategien eller i al fald ikke arbejde helhjertet for at implementere den...”
 • ”Selv om følelser trumfer fornuften, bliver fornuften som regel hyldet over følelser i vores del af verdenen, når det drejer sig om ledelse.
 • "At forene fornuft og følelser i det strategiske arbejde vil kræve en flerhed af ting, som du må besinde dig på: for det første må du for at kunne være hævet over dine følelser lære dig selv at kende følelsesmæssigt (du skal kunne fornemme hvad du føler nu); for det andet må du lære at styre dine følelser på en hensigtsmæssig måde…; for det tredje må du evne at fornemme andres følelsesmæssige reaktion og reagere hensigtsmæssigt på dem…; og for det fjerde må du evne at appellere til følelser på en hensigtsmæssig måde…”

Ledelse skal tilbage til stenalderen - Ledelse i Dag nr. 5/2013:

 • ”Moderne organisationer er blevet alt for avancerede til den menneskelige hjerne, der stadig fungerer som i stenalderen. Derfor er ledelse i dag dømt til at mislykkes.”
 • ”Vil vi skabe større trivsel i dag i dagens organisationer, så… er vi nødt til at anerkende, at vores organisationer er ude af trit med vores hjerner.” 

Danske ledere lider af berøringsangst over for ulykkelige medarbejdere - Berlingske Business, 11/11/2015:

 • ”Den danske ledelseskultur lider af berøringsangst. Når noget er ubehageligt, håber mange danske ledere, at det går over af sig selv. De føler sig utrygge ved at tackle problemet – måske fordi de er bange for, at medarbejderen bryder sammen”.
 • ”70 pct. af lederne har ikke kompetencerne til at håndtere medarbejdernes mistrivsel på en ordentlig måde”.