Nocebo4Placebo er den positive effekt af, at vi kan forestille os, hvad der kan ske i fremtiden. Hvis vi f.eks. tror på virkningen af en behandling, så påvirkes kroppens fysiske tilstand positivt.

Tilsvarende er nocebo den negative effekt af, at vi i hjernen kan danne billeder af, hvad der kan ske i fremtiden. Derfor kan vi, hvis vi får at vide, noget kan gøre os syge, og vi tror på det, rent faktisk blive syge af det.

"I daglig tale siger vi, at man kan blive "syg af bekymring" eller "dø af skræk", og netop de bange forudanelser er kernen i nocebobegrebet. Forskningen viser, at negative forventninger kan skade vores helbred og forværre vores symptomer. Med andre ord: Hvis vi frygter at blive syge, så risikerer vi at blive det. I ekstreme tilfælde kan frygten endog slå os ihjel. Negative forventninger skaber bekymring, og bekymring påvirker igen forskellige processer i hjernen." Illustreret Videnskab nr. 13/2010.

Noceboeffekten har rod i frygtdriften, en af de syv medfødte drifter, som danner grundlag for udviklingen af menneskets følelsesliv. Det er pga. frygtdriften, at vi (ubevidst) anvender bevidstheden til at forestille os, hvad der kan opstå af farlige/negative situationer i fremtiden. Dette har øget menneskets overlevelsesmuligheder i den grumme urtid, vores hjerner er designet til. Effektivt og nødvendigt i stenalderen - men uhensigtsmæssigt for et menneske i det moderne samfund. På den måde er det den medfødte frygt for beskadigelse og død, i de ældste dele af hjernen, der gør, at vi i tillært social arv kan lære at ”blive bange for ingenting”.

Vi forudser/forestiller os således hele tiden (ubevidst) en masse negative ting - en medfødt evne som hos mennesket er skabt for at få os til at undgå adfærd, som kan skade os, eller få os til at flygte, gemme os eller paralysere for at overleve - måske 20, 50 eller 100 ting ad gangen, som vi er bange for (men som reelt ikke er farlige). Vi er alle (ubevidst) småbange for ingenting hele tiden.

Når der så sker noget ubehageligt - og det bliver en af de 100 ubevidste forestillinger vi har haft - så tror vi, at vi har gættet rigtigt, uden at blive bevidst om at der var 99 andre negative forestillinger, som ikke blev til noget. I virkeligheden er vi blot blevet bevidste om det, som er blevet til noget. Det bliver en selvforstærkende effekt, hvor vi tror mere og mere på det farlige/negative, vi forestiller os, med alvorlige psykiske og fysiske konsekvenser. Her er det noceboeffekten for alvor sætter ind.

Fordi det foregår ubevidst, og fordi det er en umiddelbar lille påvirkning, så overser vi det. Og hver negative forestilling, som ikke bliver bearbejdet kognitivt, indebærer en lille posttraumatisk reaktion. Mere og mere angst, som skaber flere og flere ubevidste bekymringer og negative forestillinger om fremtiden, som sætter gang i skadelige kemiske processer i hjernen, som påvirker os fysisk.

Den gode historie er, at vi kan fjerne noceboeffekten gennem kognitiv træning, blive bevidst om, hvad det er vi ubevidst forestiller os, lære at det vi forestiller os er urealistisk eller ufarligt, og lære nogle mere realistiske tanker som passer til den enkelte situation og til vores livsbetingelser. Hvis vi desuden gør det, vi er bange for, men som ikke er farligt, så tilføres vores bevidsthed nye erfaringer, som giver positive forventninger til fremtiden - og så aktiveres placeboeffekten.

Det første afsnit i programserien Sjæl og videnskab, som blev sendt på DR2 i 2011, gennemgår i kort form den videnskabelige baggrund for både placebo og nocebo. Også fjerde afsnit af anden sæson på DR-programmet Manipulator, fra den 17/9 2019, omhandlede emnet.

Skribent: Michael Nilsson
Publiceret: 23/9/2016