Biopsykologi er læren om menneskets nedarvede urhjerne og afdækningen af dens indflydelse på det moderne menneskes følelsesliv og adfærd. Den 9/8/2016 var der i Berlingske tre artikler, omhandlende vores medfødte snydevne, som leverede en glimrende "omvendt bevisførelse" for den magt, de medfødte drifter har over mennesket: 

Gymnasierne vil straffe snyd hårdere 
Det er rigtigt nemt at snyde
Lærer: Sådan snyder eleverne

Når det er fristende at snyde, er det næppe en social arv, som forældre og institutioner har tilstræbt at lære de unge!

Det er derimod en medfødt drift, der gør, at mennesket, og andre arter, kan bruge snyd i bestræbelserne på at dække egne behov.

Fra "Naturen er fuld af snyd og bedrag", Illustreret Videnskab 10/2010

"Mere sex, et ekstra måltid mad eller en gratis barnepige. Gode grunde er der nok af, når dyr og planter bedrager artsfællen, snyder rivalen eller bluffer byttet. For mange af dem er snyderiet et spørgsmål om liv og død. Og alle tricks - fra falske angstskrig over duftende lokkemad til livagtige skuespil - er derfor også tilladt, når naturens mest drevne bedragere fupper sig til ekstra goder."

Og da mennesket er det mest udviklede individ på jorden, er vi blevet født med et "talent" som naturens største svindlere, beregnet til at forsøge på at dække egne behov!

Andre artikler om den medfødte snydevne:

Læs mere om biopsykologi.