FB Darwin"Darwins undersøgelser af evolutionen af emotionelle udtryk og ansigtsudtryk hos mennesker og dyr gav den dybe evolutionære indsigt, at emotioner tillader en organisme at tilpasse sig bedst muligt til væsentlige stimuli i omgivelserne og dermed forbedre organismens chancer for at overleve."
Morten Kringelbach i Følelser og Kognition, 2007.

Hvem vil ikke gerne leve et indrestyret liv, frigjort fra bekymringer om omgivelsernes reaktion på de indrestyrede valg. Problemet er blot, at det er ikke noget vi er født til - rent biologisk. Det skal læres i social arv.

Vi mennesker er født til at forholde os til omgivelserne, før vi reagerer. Det er der ikke noget i vejen med. Sådan er vi skabt. Det giver os mulighed for at tilpasse os til det, vi forestiller os om omgivelserne. 

For det enkelte menneske gælder det, i de første år af opvæksten, i særlig grad om at tilpasse sig til sine forældre, som det er fuldstændig afhængig af for at kunne overleve. Instinktivt gør vi tilsvarende alt for at undgå at føle os afvist/udstødt af de sociale fællesskaber, som senere bliver en del af vores livsbetingelser. Dette er samtidig grundlaget for at vi (ofte ubevidst) bruger så mange mentale kræfter på at vurdere, hvad andre tænker og føler.

Forholde os til omgivelserne - det er vi født til. Forholde os til os selv - det har vi ikke lært ret meget om. Vi må derfor tage stilling til, om vi vil fortsætte med (ubevidst) at tilpasse os som voksne. Og hvis vi ikke vil det, så optræne indrestyrethed.

Weekendkursus i Følelsesmæssig Intelligens giver mulighed for at komme i gang med en udviklingsproces, der gør det muligt at blive "leder i eget liv". Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse er designet til at lære at træne andre i at blive det.

Vi er ikke født til at leve et indrestyret liv, men vi har heldigvis en bevidsthed, der giver os mulighed for at lære det.