Coachingens oprindelse er fra sportsverdenen og erhvervslivet. Psykoterapiens oprindelse er fra psykiatrien til behandling af emotionelle problemer i menneskets psyke. Efterhånden som metoderne er blevet udviklet, har de to retninger taget noget til sig fra den anden, og i dag fås der uddannelser med et indhold af begge metoder. En grundig uddannelse til at arbejde med personlig udvikling er derfor i dag ikke et enten eller, men et både og!

Når to oprindelige fag slås sammen, må det imidlertid medføre en større uddannelse, med deraf følgende krav om i form af et øget timetal og varighed. Korterevarende uddannelser på et lille timetal giver selv sagt meget begrænsede kompetencer og burde kun benævnes som kurser - fordi de ikke er en reel uddannelse. Coach & Psykoterapeut Skolens uddannelse til Master Coach og Psykoterapeut er på minimum 500 timer om året i 4 år, hvilket vi mener, er nødvendigt baseret på erfaringerne fra de snart 30 år, Skolen har eksisteret.

Det må desuden være klart defineret, om uddannelsen er til personlig udvikling af menneskers livskvalitet, personlige kompetencer og følelsesmæssige intelligens, eller til behandling af psykisk syge og svage. Det er to forskellige fag, som fordrer forskellige typer af uddannelser.

Der findes der en offentlig ramme for evaluering af sidstnævnte type uddannelse, hvilket vi har fravalgt i vores koncept. Skolens 4-årige tværfaglige studie er målrettet til personlig udvikling og indeholder de bedst egnede teknikker til dette formål fra både coachingens og psykoterapiens metoder.

Skribent: Michael Nilsson
Publiceret: 16/2/2014