Gennem blandt andet natur- og dyreudsendelser har mange efterhånden fået en betydelig øget viden om adfærdsbiologi. Om hvordan individers adfærd i forløbet af årtusinder har tilpasset sig til overlevelsesbetingelser under vidt forskellige klimatiske forhold.

Vi mennesker genkender ofte typer adfærd hos flere dyrearter, i de måder vi selv handler på. Det være sig både på godt og skidt, altså måder vi synes om eller slet ikke synes om. Der eksisterer i dag en almindelig udbredt erkendelse af, at mennesket fødes med egenskaber, som stammer fra tillærte instinkter tilbage i urtiden.

Frygt 1

Men der mangler en viden og erkendelse af, at vi ikke kan frasige os denne arv. Mange tror, at det vi lærer i opvæksten, altså vores sociale arv, kan forme os, som vi gerne vil have det. Men dette er ikke tilfældet. Den adfærdsbiologiske arv er permanent, og kan ikke blot sådan ”opereres” ud af menneskets hjerne.

Derfor er væsentlige dele af det, vi forsøger at gøre bedre i et moderne samfund, på forhånd dømt til at mislykkes. Dele af vores medfødte adfærds instinkter/drifter er nemlig umulige at tilpasse i en moderne nutid. Vi kan heller ikke på nogen måde aflære arven.


Det vi kan, er at lære mere, end en given arvet/medfødt adfærd rummer. Ved at acceptere og erkende, at vi alle er født med ”dårlige” egenskaber blandt de gode. Ved at satse på at lære en tilsvarende modsat adfærd, som kan opveje den præcise type adfærd, vi ikke vil handle efter.

Vi kan optræne en ”parallel adfærd”, der ved grundig indlæring, efterhånden kan afløse adfærd, vi ikke ønsker.

Dette er biopsykologiens område: at få f.eks. aggressiv adfærd, urealistisk angst, seksuelle overgreb og begrænsende lave selvfølelser, neutraliseret ved at lære mere gennem adfærdstræning. At det er nødvendigt med udgangspunkt i den dårlige og uhensigtsmæssige adfærd, i præcis den tilsvarende drift, som vi ikke er født med de ønskede adfærdsevner i.

Det kan alene gøres med viden og fagligt udgangspunkt i de syv drifter, som udgør vores medfødte emotionelle urarv.

Hvordan dette kan gøres bedst, er pædagogikkens og psykologiens områder. Men uden en faglig erkendelse, af de medfødt adfærdsinstinkter/drifters betydning og magt, kommer vi aldrig helt i mål.

biopsykologi.dk beskrives baggrunde og forskning, som du kan have glæde af vide og erkende.

Først når både institutioner, skoler, og ikke mindst forældre, får tilegnet sig den nødvendige viden og erkendelse, kan vi lykkes med at udvikle vores moderne verden på en mere humanistisk effektiv måde.

Skribent: Allan Bansholm Nilsson
Publiceret: 25/2/2019

Copyright: Biopsykologisk Institut