Svaret på ovennævnte spørgsmål kan gives med udgangspunkt i et citat fra artiklen ”Forskere: Mange mennesker misforstår empatiens væsen”, Kristeligt Dagblad, 26/5/2015:

Folk forveksler empati med sympati. Sympati er en slags medfølen med den anden. Empati indebærer, at man er bevidst både om sig selv og den anden. Den kræver, at man indtager et dobbeltperspektiv.”

empati1Empati kan således defineres som en forståelse for den anden, der, udover den emotionelle subjektivitet, tillige inkluderer en kognitiv proces, som gør det muligt at "være adskilt". En coach, psykoterapeut eller psykolog kan derfor godt føle sympati for sin klient, men må ikke kommunikere/handle ud fra den. Derimod skal han/hun agere empatisk, hvilket kræver kompleks interaktion mellem følelser og tanker.

Dette er der desværre endnu alt for få, der er trænet og uddannet til. Både uddannelserne til psykolog og psykoterapeut, og ikke mindst de mange nye coach uddannelser, indeholder slet ikke den nødvendige personlige psykoterapi, træning og bevidstgørelse.

Coach og Psykoterapeut Skolen trænes evnen til at "holde sig adskilt" fra andres følelser, så der kan bevares en professionel og neutral relation, der giver klienten frihed til at tale autentisk om sig selv og sine situationer i processen.