Nyere forskning gennem de seneste 50 år har dokumenteret, at vores hjerne har udviklet sig igennem hundrede tusindvis af år, opdelt i stadier. I de ældste indre hjernedele gemmer sig en arv, udviklet under evolutionen, fra fiske- padde- og pattedyr stadier. Biologiske urdrifter som spiller en meget større rolle i nutidens forståelse af menneskets adfærd, end man hidtil har vidst.

Begrebet "biopsykologi" peger således på dette samspil imellem biologi og psykologi. Hvordan menneskets medfødte adfærdsbiologi fungerer, i en nutidig social arv, i et moderne samfund.

ADFÆRDSBIOLOGI STYRER LANGT MERE END VI TROR
F.eks. er retfærdighed en følelse vi må lære i opvæksten. Vi er ikke født med en evne til at dele "sol og vind" lige mellem alt og alle. Tværtimod er vi født med en drift, ved navn territoriedriften (bl.a.), som skulle skaffe urmennesket så meget som muligt for at overleve, også til dårlige tider.

Det ses jo tydeligt i vores forbrugersamfund. Hvor svært det er at være materielt sparsom og nøjes med at forbruge, det vi reelt behøver. Det ses også tydeligt i den ulykkelige territoriekrig, som udkæmpes af Ukraine og Rusland, hvor de fleste russere synes den er retfærdig.

Disse alvorlige tilstande for menneskets- og Jordens velbefindende skyldes alene vores (stupide) biologiske arv. Flere af vores medfødte drifter sætter det enkelte individ først, og rummer ikke evnen til en social retfærdighed. Den må vi lære som social arv. Sociale evner er vi kun født med i et yderst begrænset omfang. Det bevises jo ganske enkelt ved, at "se på verden, som den er".

MENNESKET ER I EN EVOLUTIONÆR UDVIKLING
Nogle af os har i højere grad arvet typer af biologiske adfærd markante, hvor andres er dæmpet, ligesom vi har forskellige fingeraftryk og DNA kode. Men de nævnte ødelæggende og stupide typer af instinktiv adfærd, sker på grund af urtidens arveegenskaber, som vi ALLE fødes vi med.

Hjernen rummer adfærdsdrifter, som alt for ofte styrer det moderne menneskes i forkerte retninger. Opvækstens sociale arv bygger på et fundament af disse egenskaber, som senere udvikles til de voksne mennesker vi bliver. Vi vil derfor fortsætte med at kunne opføre os stupidt som primitive pattedyr og urmennesker, indtil vi for alvor beslutter, at vi vil lære at udvikle menneskets sociale evner - allerede fra børnehaven - eller i det mindste - som voksne selv tager ansvar for det.

EMOTIONEL INTELLIGENS er værktøjet: www.biopsykologi.dk

Skribent: Allan Bansholm Nilsson
Publiceret: 10/1/2023

Copyright: Biopsykologisk Institut