Hvad kendetegner jeres koncept for psykoterapi?

Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse adskiller sig på en række felter fra de psykoterapeut uddannelser, som fortrinsvis bliver brugt til ansatte i den offentlige sektor, til behandling af psykisk svage og syge mennesker.

Følgende kendetegner Skolens koncept:

Ansvarliggørelse:
Klienten støttes til at tage ansvar i eget liv, udvikle/træne ny adfærd og til aktivt at forme sit følelsesliv. Der er således tale om et målrettet koncept, beregnet til at skabe resultater, sådan som det skal være, når det handler om personligt udviklingsarbejde for raske mennesker.

Psykoterapien har et fremadrettet formål:
Undersøgelsen af klientens historie (tillærte følelser, tanker, modstande og overlevelsesstrategier) har, ligesom støtten til forløsning af fortrængte følelser som forhindrer rationel problemløsning, et klart fremadrettet formål. Det handler om klientens evne til at genkende gamle/tillærte mønstre i dagligdagen, for at kunne skille fortid fra nutid, mens det ønskede livsindhold og følelsesliv formes. Klienten lærer "hvem jeg er", og "hvad jeg har lært", som basis for at kunne forme "den jeg gerne vil være".

Neutralitet:
Psykoterapeuten anvender sin empati/indlevelsesevne til at forstå klientens situation og temaer, men involverer sig ikke personligt i klienten. Vi skelner mellem empati (som er afgørende) og sympati (som ikke må påvirke udviklingsforløbet). Empati defineres som en forståelse for den anden, der, udover den emotionelle subjektivitet, tillige inkluderer en kognitiv proces, som gør det muligt at "være adskilt". F.eks. må en trænet psykolog/coach/psykoterapeut derfor ikke kommunikere/handle i sympati med sine klienter, men skal derimod agere empatisk, hvilket kræver, at en kompleks interaktion mellem følelser og tanker, er blevet optrænet/udviklet.
Dette er der desværre endnu alt, alt for få, der er trænet og uddannet til. Både uddannelserne til psykolog og psykoterapeut, og ikke mindst de mange nye uddannelser til coach, indeholder slet ikke den nødvendige personlige terapi, træning og bevidstgørelse til selvrefleksion.

På Coach og Psykoterapeut Skolen trænes evnen til at "holde sig ude" af andres følelser, så der kan bevares en professionel og neutral relation, der giver klienten friheden til at tale autentisk om sig selv. De studerende trænes således i at rumme egne følelser, som grundlag for at kunne træne andre i at rumme deres.

Neutralitet indebærer tillige, at vi ikke tager stilling til klientens problemstillinger, men derimod udelukkende støtter til nye tankemønstre, ny adfærd, selvansvarlighed og selvhjulpethed.

Tværfaglighed i metode og teknikker:
Der uddannes i en række teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, hvor coachingen befordrer til handling og resultater via det rationelle, mens psykoterapien befordrer til indsigt, forståelse og holdbarhed via det emotionelle.

Alle teknikker og værktøjer har afsæt i et videnskabeligt grundlag:
Uddannelsens vigtigste teoretiske fundament er biopsykologien - forståelsen af at vi kan det vi har lært i social arv, på fundamentet af en urgammel emotionel biologi, som slet ikke passer til et moderne samfund.

Læs mere om, hvorfor en biopsykologisk grundforståelse er vigtig, når man arbejder med personlige udviklingsprocesser.

Faglighed vigtigere end personlighed:
De studerende uddannes til at mestre en række meget konkrete teknikker og værktøjer der gør at det er psykoterapeutens faglighed, og ikke hans/hendes personlighed og intuitive holdninger, der bringes i spil.

Undervisningen og træningen er konsekvent målrettet personligt udviklingsarbejde med psykisk raske mennesker, der ønsker at både privatlivet og arbejdslivet fungerer optimalt.

Selvudvikling:
Den studerende gennemgår et længevarende og intensivt selvudviklingsforløb - som fundament for at kunne fungere som ansvarlig coach/psykoterapeut.

Vores weekendkursus i følelsesmæssig intelligens giver studieinteresserede mulighed for at få et personligt indblik i, hvordan der arbejdes med psykoterapeutiske teknikker og selvudviklingsprocesser på studiet.

Læs også: