Udtalelser

postquoteJeg kan med stolthed sige, at jeg i juni 2018 blev færdiguddannet Psykoterapeut og Master Coach fra denne skole. Coach & Psykoterapeut Skolen har en høj grad af seriøsitet og en kompromisløs faglighed. Her spildes tiden ikke og du får absolut noget for hver eneste krone, du investerer. Du får en helt unik uddannelse baseret på den biopsykologiske analysemetode. Viden om biopsykologi giver mulighed for en forståelse af hele mennesket - menneskets adfærd, måde at kommunikere på, tanker og følelsesliv. Denne indsigt og forståelse har været altafgørende for mig og åbnet op for muligheder, jeg aldrig havde drømt om i mit eget liv. Sidst, men ikke mindst, har jeg fået kompetencer til at støtte klienter i at nå deres mål og skabe det liv, de selv ønsker. Den bedste anbefaling herfra.  Malene Boyesen

Hvorfor både coaching og psykoterapi?

psykoterapi coaching synergi"Det - den ene mangler - har den anden."
Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen.
Der bruges metoder, som skaber resultater, og teknikker der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen.

Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien.
Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker som undgår resultatorienteret styring i processen.
"Med begge opnås et koncept, som opfylder behovene i det komplette menneskes udvikling."

I en coachingproces er formålet, at fokuspersonen lærer at finde og udnytte sine optimale rationelle ressourcer, definere klare og realistiske mål, samt skabe resultater. I coaching indgår normalt ikke emotionelle udviklingsforløb. Fokuspersonen lærer at bruge fortrængning som redskab til at styre følelser, der ønskes udeladt i en given situation.

I traditionel psykoterapi, med "psykisk svage" personer, vil rationel coaching derimod ofte blive udeladt, fordi den går langt videre, end hvad man anser for etisk forsvarligt. Det vil blive opfattet som om klienten "presses", når en coach følger op på dennes planer, og stiller klienten til ansvar for sine uopnåede resultater. Det vil blive opfattet som om coachen styrer klienten, når der i coachingen er eksakte kvaliteter og mål, som en klient skal bevidstgøres og konfronteres med, f.eks. i forbindelse med at forme en realistisk karriereplan.

Psykoterapi har en baggrund i emotionelle problemer, og en rationel proces er normalt udenfor formålet. Coaching har en baggrund i de rationelle mål og problemer, og en emotionel proces er normalt udenfor formålet.

Imidlertid er det netop, hvad den ene form indeholder, den anden form har brug for. Hvis enten det emotionelle delvist udelades i en træning, eller det rationelle delvist udelades, kan en proces naturligvis ikke blive fuldstændig.

Er følelserne opgaven, vil der mangle en indlæring af det rationelle med klare midler og mål. Dermed vil der også mangle den integrering af ny adfærd og resultater, som er nødvendig for at skabe øget kvalitet i både arbejds- og privatlivet.

Er det rationelle opgaven, vil der før eller senere mangle en indlæring i at mestre håndtering af følelser - og som hjerneforskerne har dokumenteret, så styrer (ubevidste) følelser de adfærds- og tankemønstre, vi går rundt og gentager i hverdagen, ofte uden at vide det. 

Dermed får traditionel coaching ikke bearbejdet vigtige elementer, som kan forhindre problemløsning.

For at en professionel proces, med "psykisk sunde" personer, kan få optimal effekt, bør den derfor indeholde både psykoterapi og coaching.

Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse indeholder de bedst egnede metoder og teknikker fra både coaching og psykoterapi, samlet i ét tværfagligt koncept, som træner både den enkeltes personlighed og den adfærd, der skaber resultater og livskvalitet. 

Udtalelser

postquoteJeg startede på den 4-årige uddannelse i 2014 for at lære noget om mennesker. Og jeg har absolut fået ”en på opleveren”, for jeg har lært SÅ meget om mennesker, mig selv, hvad vi er født med, og hvor stor en indflydelse den sociale arv har på vores liv. Jeg har den største respekt for de lærere, der driver skolen. Den høje faglighed, den kompetente undervisning, og de høje krav der stilles til de studerende, er uden sidestykke.  Ulla Seidelin