SU-berettiget?

Uddannelser inden for personlig udvikling sker i den private sektor og er dermed ikke SU-berettiget.