Merit for tidligere uddannelser eller erhvervserfaring?

Der gives der ikke merit, hvilket der grundlæggende er to årsager til.

For det første er personlig udvikling et håndværk, som skal læres fra bunden, hvor den studerende gennemgår en intensiv selvudvikling fra den første dag på studiet, sideløbende med tilegnelsen af det teoretiske stof, såvel som den praktiske træning.

For det andet udgør den biopsykologiske analysemodel et grundlæggende fagligt værktøj i Coach & Psykoterapeut Skolens koncept, som fundament for anvendelsen af samtlige teknikker fra både coaching og psykoterapi. Undervisningen i biopsykologi påbegyndes den første aften p det første studieår.

Der er således væsentlige studieaktiviteter allerede det første studieår, som det er essentielt at deltage i for at kunne gennemføre studiet og lære håndværket fuldt og helt.