Merit for tidligere uddannelser?

Der gives der ikke merit. Årsagen er, at det grundlæggende værktøj, som fungerer i samspil med alle teknikker, er en biopsykologisk analysemodel, hvor den teoretiske undervisning starter den første aften på det første studieår. Der foregår således væsentlig undervisning allerede det første år, som er helt nødvendig for at kunne lære håndværket og gennemføre studiet.