Der kan i visse tilfælde gives meritoptagelse uden eksaminer. Det kræver dog, at man besidder en god portion erhvervs- og livserfaring, samt at der i løbet af optagelseskurset udvises "talent for faget", herunder personlig modenhed og evne til involvering i selvudvikling. Læs mere om adgangskrav.