Forskellen på en psykolog og en psykoterapeut

En psykiater og en psykolog er uddannet af det offentlige til at arbejde med psykisk svage og psykisk syge. Begge titler er beskyttede, og arbejdet betales helt eller delvist af det offentlige via henvisning fra en læge. Der er tale om primært teoretiske studier, hvor praktisk træning i brug af psykoterapi ofte tages som efteruddannelse senere.

Ordet psykoterapi er en fællesbetegnelse for alle ikke-medicinske bearbejdelser af psykiske forhold. En praktiserende psykoterapeut er således en fagperson, der udøver psykoterapi. Psykoterapeutiske teknikker kan anvendes til såvel psykisk syge som til velfungerende mennesker.

En psykoterapeut uddannes i den private uddannelsessektor. Titlen er ubeskyttet, og det offentlige giver ikke tilskud til deres arbejde, og der findes derfor heller ikke nogen offentlig autorisation eller godkendelse af psykoterapeuter. Det er politiske beslutninger, som Coach & Psykoterapeut Skolen fuldt ud respekterer. Vi uddanner derfor udelukkende de studerende til at arbejde med raske, velfungerende mennesker, og anser det for uetisk, hvis en psykoterapeut arbejder med mennesker, der har mulighed for at gå til lægen og få en henvisning til en psykiater eller en psykolog, der er kompetent til dette arbejde.

Titlen psykoterapeut skjuler et blandet folkefærd. Nogle har kun taget enkelte kurser over ½ eller 1 år, og har ingen egentlig uddannelse. Nogle har ikke selv gennemgået en personlig udviklingsproces og en helt nødvendig emotionel udvikling, som base for at træne andre. Andre har efteruddannelser til et arbejde med psykisk svage og syge i den offentlige social- og sundhedssektor, og nogle af dem anvender titlen psykoterapeut til at tage raske klienter i deres fritid, uden at have en relevant uddannelse til at praktisere med raske mennesker. At arbejde med psykisk raske henholdsvis psykisk syge er således to vidt forskellige fag.

Inspiration til valg af psykoterapeut uddannelse

4-årigt studie til arbejde med psykisk raske