Udtalelser

postquoteMin uddannelse på Coach og Psykoterapeut Skolen er uden sammenligning den bedste investering, jeg har gjort for mig selv. Jeg har udviklet min styrke, mit mod, mit selvværd og min selvtillid i en grad der gør, at jeg i dag kan sige til og fra i alle livets forhold. Jeg er blevet ”leder i eget liv”. Alt sammen resultatet af den meget professionelle 4-årige uddannelse, Skolen tilbyder. Jeg har fået nogle helt uvurderlige udviklings- og ledelsesværktøjer, som jeg anvender i mit professionelle virke med klienter, i undervisningssituationer og i mit private liv i alle sammenhænge. Lene Fogtman

 

Hvad er forskellen på en psykolog og en psykoterapeut?

En psykiater og en psykolog er uddannet af det offentlige til at arbejde med psykisk svage og psykisk syge. Begge titler er beskyttede, og arbejdet betales helt eller delvist af det offentlige via henvisning fra en læge. Der er tale om primært teoretiske studier, hvor praktisk træning i brug af psykoterapi ofte tages som efteruddannelse senere.

Ordet psykoterapi er en fællesbetegnelse for alle ikke-medicinske bearbejdelser af psykiske forhold. En praktiserende psykoterapeut er således en fagperson, der udøver psykoterapi. Psykoterapeutiske teknikker kan anvendes til såvel psykisk syge som til velfungerende mennesker.

En psykoterapeut uddannes i den private uddannelsessektor. Titlen er ubeskyttet, og det offentlige giver ikke tilskud til deres arbejde, og der findes derfor heller ikke en offentlig autorisation/godkendelse af psykoterapeuter. Det er politiske beslutninger Coach & Psykoterapeut Skolen fuldt ud respekterer. Vi uddanner derfor udelukkende de studerende til at arbejde med raske, velfungerende mennesker, og anser det for uetisk, hvis en psykoterapeut arbejder med mennesker, der har mulighed for at gå til lægen og få en henvisning til en psykiater eller en psykolog, der er kompetent til dette arbejde.

Titlen psykoterapeut skjuler et blandet folkefærd. Nogle har kun taget enkelte kurser over ½ eller 1 år, og har ingen egentlig uddannelse. Nogle har ikke selv gennemgået en personlig udviklingsproces og en helt nødvendig emotionel udvikling, som base for at træne andre. Andre har efteruddannelser til et arbejde med psykisk svage og syge i den offentlige social- og sundhedssektor, hvor nogle af dem anvender titlen psykoterapeut til at tage raske klienter i deres fritid, uden at have en relevant uddannelse til at praktisere med raske mennesker. At arbejde med psykisk raske henholdsvis psykisk syge er således to vidt forskellige fag.

Inspiration til valg af uddannelse

Udtalelser

postquoteCoach & Psykoterapeut Skolen, og ikke mindst undervisningen, værner om et særdeles unikt koncept langt over normen, hvor kvalitet og faglighed sikres gennem disciplin, punktlighed og et højt teoretisk veldisponeret niveau, samt krav til et højt personligt engagement gennem eget selvudviklingsforløb. Teoretisk indsigt i biopsykologiens grundbegreber og klassifikation af de følelsesmæssige grundelementer, som styrer os - bevidst eller ubevidst - i kombination med praktisk grænsebrydende case-træning, som tilsammen beviser, at vi kan få meget mere indflydelse på vores liv. Peter Burmann