Personligt lederskab

De første 2-år af uddannelsen til Master Coach og Psykoterapeut sætter fokus på det personlige lederskab: bevidsthed og selvindsigt som grundlag for at kunne disponere egne følelser og få indflydelse på adfærd, tale og tanker i dagligdagens situationer.

Du får:

 • indsigt i sammenhænge mellem medfødte drifter og tillærte følelser, tanker og adfærdsmåder
 • personlig erfaring i at få følelser og intelligens til at arbejde sammen
 • bevidsthed og indflydelse på dine følelser, tanker og adfærd i det menneskelige samspil
 • redskaber til træning af Emotionel Intelligens på job og privat
 • personlig indflydelse i tilværelsens former for lederskab

Du lærer:

 • at bruge dine følelser i dagligdagens situationer på job og privat - med bevidsthed og selvindsigt - på måder der er godt for dig og dine nærmeste
 • at agere (bevidst) intelligent på følelser - i stedet for via (ubevidste) modstande, forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier
 • at neutralisere tilskyndelser til uhensigtsmæssig adfærd
 • at skelne mellem emotionelle og rationelle adfærdstilskyndelser, og vælge bevidst at gøre det, du vurderer, er det mest hensigtsmæssige i situationen
 • at forholde dig realistisk til andres følelsesmæssige reaktioner og reagere hensigtsmæssigt på dem
 • at tage ansvar for dit fysiske og psykiske helbred, herunder forebyggelse og håndtering af stress
 • at bestemme med empati og ydmyghed
 • at vælge din adfærd bevidst
 • at kommunikere assertivt med bevidst valg af kommunikation ud fra akkurat lytning
 • at arbejde med følelsesmæssig intelligens i organisationer og i ledelse

Det teoretiske grundlag er en analytisk metode baseret på menneskets adfærdsbiologi. Med biopsykologi som grundlag tilegnes viden om den indflydelse, menneskets biologiske arv har på det moderne menneskes adfærd og følelsesliv, og på livet i moderne organisationer. Samtidig kan den biopsykologiske analyse anvise situationsbestemt adfærd, der giver en udvikling og tillægger læring af både forandrede følelser og selvforståelse. (www.biopsykologi.dk)

Praktisk træning af personlige kompetencer relateret til menneskets medfødte drifter, indgår som et vigtigt element i uddannelsen, hvor der tages udgangspunkt i konkrete situationer og erfaringer fra arbejdslivet.

Med bestået afslutningsopgave, og Diplom i Personligt Lederskab, kan der læses videre til Stresscoach og -terapeut samt Master Coach og Psykoterapeut.

 

 

De to år med Personligt Lederskab og indlæring af Emotionel Intelligens henvender sig til alle ambitiøse mennesker, som har lyst til at udvikle sig, er villige til at påtage sig det det fulde ansvar for deres liv, og gerne vil have friheden og kompetencerne til at kunne vælge deres adfærd, tale og tanker i dagligdagens situationer både på job og privat.

De er desuden særdeles velegnede for:

Om menneskets emotionelle biologi: www.biopsykologi.dk
Om indlæring af emotionel intelligens: www.personlig-udvikling.dk

 

Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen 2023

Søg i indhold