Coach og mentor

mentor6En mentor var fra gammel tid en person, der besad en specifik erfaring, og var valgt til at disponere eller formidle enten en formue eller en faglig udvikling for en mindre erfaren person (elev). I erhvervsmæssigt henseende er det i dag oftest en erfaring som leder, eller erfaring i et givet fag, som mentor bidrager med.

Formen er vejledning/rådgivning, og er et langt løsere forløb, som ikke følger elevens/mentens personlige processer så tæt/hyppigt, som en coach arbejder. En coach skal følge detaljerne i et forløb langt hyppigere og tættere end en mentor skal. Et mentorforløb kan modsat vare 4-5 år, f.eks. gennem et længerevarende uddannelses- eller karriereforløb, hvor et coachingforløb sjældent vil vare mere end ½-1 år.

En mentor deltager ofte udadtil i promoveringen og fremmer, måske endda baner vejen offentligt, for sin elev/mente. En coach er derimod behæftet med tavshedspligt, og et forløb er en helt personlig sag mellem coachen og fokuspersonen, som ingen andre behøver at kende til. En coach hjælper mennesker med at forbedre deres personlige færdigheder, medens en mentor er en erfaren, faglig rådgiver.

For at fungere som mentor, har der traditionelt ikke været fordret nogen specifik mentor uddannelse, fordi der tages udgangspunkt i, at mentor i forvejen besidder en specifik, faglig relevant kompetence. Det er således de færreste mentorer der, udover deres faglige ekspertise, har en psykologisk/pædagogisk træning som en del af deres uddannelse.

For at arbejde som coach, er det modsat nødvendigt at coachen, i stedet for et specifikt fag, mestrer de psykologiske faktorer, der er væsentlige i et menneskeligt samspil. 

mentor5De kompetencer der opnås med den 2-årige Coach og Mentor uddannelse er derfor særdeles anvendelige for en mentor, fordi den styrker evnen til at formidle og støtte på et rent personligt plan, som supplement til den rent faglige støtte, en mentor i forvejen vælges efter.

Uddannelsen giver tillige kompetencer og viden, som er essentiel for at kunne lede og formidle personlige udviklings- og læringsprocesser på et seriøst og kompetent niveau:

  • Dybtgående viden om: indlæringsprocesser, adfærdsbiologi og -psykologi, biopsykologisk mentoring, samt emotionel intelligens i arbejdslivet/ledelse.
  • Personlige egenskaber: alle elementer i personligt lederskab
  • Kommunikative kompetencer: en bredde af samtale teknikker

Coach og Mentor

Udtalelser

postquoteJeg kan med stolthed sige, at jeg i juni 2018 blev færdiguddannet Psykoterapeut og Master Coach fra denne skole. Coach & Psykoterapeut Skolen har en høj grad af seriøsitet og en kompromisløs faglighed. Her spildes tiden ikke og du får absolut noget for hver eneste krone, du investerer. Du får en helt unik uddannelse baseret på den biopsykologiske analysemetode. Viden om biopsykologi giver mulighed for en forståelse af hele mennesket - menneskets adfærd, måde at kommunikere på, tanker og følelsesliv. Denne indsigt og forståelse har været altafgørende for mig og åbnet op for muligheder, jeg aldrig havde drømt om i mit eget liv. Sidst, men ikke mindst, har jeg fået kompetencer til at støtte klienter i at nå deres mål og skabe det liv, de selv ønsker. Den bedste anbefaling herfra.  Malene Boyesen