Den, menneskeligt set, bedste lederuddannelse du kan få

"Følelsesmæssig intelligens er en absolut forudsætning for lederskab. Uden den kan en person have en uddannelse i verdensklasse, en skarpsindig, analytisk hjerne og en endeløs række af begavede idéer, men han vil stadig ikke være nogen fantastisk leder". Daniel Goleman, 2017.

De første 2-år af uddannelsen til Master Coach og Psykoterapeut sætter fokus på det personlige lederskab, som er essentielt for ledelse af mennesker samt håndtering af udviklingsprocesser, udfordringer og kriser, som naturligt opstår i organisationer.

Som den eneste danske lederuddannelse bygger den på en analytisk metode baseret på menneskets emotionelle biologi. Med biopsykologi som grundlag tilegnes viden om den indflydelse, menneskets biologiske arv har på det moderne menneskes adfærd og følelsesliv, og på livet i nutidens organisationer. Essentielt for ledelse med emotionel intelligens. (www.biopsykologi.dk)

Træning af personlige kompetencer og ledelsesadfærd, relateret til menneskets medfødte drifter, indgår i uddannelsen, hvor der tages udgangspunkt i den studerendes konkrete situationer og erfaringer som leder.

Du får detaljeret indsigt i sammenhænge mellem medfødte drifter og tillærte følelser, tanker og adfærdsmåder. Du vil få dybtgående selvindsigt og markant øget bevidsthed om og indflydelse på dine følelser, tanker og adfærd i det menneskelige samspil. Du vil få erfaring i at få følelser og intelligens til at arbejde sammen. 

Du udvikler en EQ (emotionel intelligens) med en følelsesmæssig forståelse og kompetence fuldt på højde med din IQ.

Du lærer:

Med bestået afslutningsopgave udstedes Diplom i Personligt Lederskab. 

Der vil kunne læses videre til Stresscoach og -terapeut samt Master Coach og Psykoterapeut.

 

 

"Undervisningen er topkompetent, sikkert udført og med stor autoritet. Uddannelsen er mere krævende end en MBA, fordi man kommer i spil med hele sin personlighed og bliver trænet benhårdt og i detaljen."  Christian Christiansen

 

Ledelse kræver emotionel intelligens

Ingen er bedre til at lede andre, end de er til at lede sig selv!

Lederens emotionelle intelligens er selve grundlaget for, hvordan konkrete ledelseskompetencer kommer i spil, og ikke kommer i spil, ikke mindst hvad angår personaleledelse. Fravær af emotionel intelligens kan resultere i brutal, dårlig eller undladt ledelse, med tiltagende stress blandt medarbejderne som konsekvens. Samtidig føler mange ledere, at de ikke slår til, og er derfor selv udsat for et latent pres af stress. Andre lever (ubevidst) med at deres medarbejdere finder dem inkompetente og får ikke udviklet medarbejdernes ressourcer.

De første 2 år på uddannelsen til Master Coach og Psykoterapeut adresserer de arbejdslivs- og ledelsesmæssige udfordringer, hvis underliggende årsag er, at vi er født med en urgammel emotionel biologi i hjernen, som ikke matcher livsbetingelserne i moderne organisationer og totalt styrer vores adfærd, uden at vi ved det. Nogle af disse udfordringer fremgår af artiklen "Den stressede urhjerne i den moderne verden", andre kan illustreres med udpluk fra en række artikler:

Følelsen af god ledelse, dårlig ledelse og ikke-ledelse - Berlingske Business, 15/11/2014:

Danske ledere lider af berøringsangst over for ulykkelige medarbejdere - Berlingske Business, 11/11/2015:

Når ledelse går mod menneskets natur - Børsen Ledelse, 28/11/2016:

Ændringerne skal ske rundt om dine medarbejdere og ikke inde i dem - Point of View International, 9/4/2016:

Forstå menneskets natur og få succes med forandringer - Væksthus for Ledelse, 4/3/2016:

Derfor må du ikke udelukke følelser fra din ledelse - Lederweb, 12/9/2014:

Ledelse skal tilbage til stenalderen - Ledelse i Dag nr. 5/2013: