Den, menneskeligt set, bedste lederuddannelse du kan få

"Følelsesmæssig intelligens er en absolut forudsætning for lederskab. Uden den kan en person have en uddannelse i verdensklasse, en skarpsindig, analytisk hjerne og en endeløs række af begavede idéer, men han vil stadig ikke være nogen fantastisk leder". Daniel Goleman, 2017.

De første 2-år af uddannelsen til Master Coach og Psykoterapeut sætter fokus på det personlige lederskab, som er afgørende for, hvordan konkrete ledelseskompetencer kommer i spil, og for håndtering af de udfordringer og kriser, som naturligt opstår på en arbejdsplads og mellem mennesker.

Som den eneste uddannelse i Danmark bygger den på en analytisk metode baseret på menneskets emotionelle biologi. Med biopsykologi som grundlag tilegnes viden om den indflydelse, menneskets biologiske arv har på det moderne menneskes adfærd og følelsesliv, og på livet i moderne organisationer. Essentielt for følelsesmæssig intelligens.

Træning af personlige kompetencer og en bred vifte af ledelsesadfærd, relateret til menneskets medfødte drifter, indgår i uddannelsen, hvor der tages udgangpunkt i konkrete situationer og erfaringer fra arbejdslivet.

Du får detaljeret indsigt i sammenhænge mellem medfødte drifter og tillærte følelser, tanker og adfærdsmåder. Du vil få dybtgående selvindsigt og markant øget bevidsthed om og indflydelse på dine følelser, tanker og adfærd i det menneskelige samspil. Du vil få erfaring i at få følelser og intelligens til at arbejde sammen.

ledelseDu udvikler en EQ (emotionel intelligens) med en følelsesmæssig forståelse og kompetence fuldt på højde med din IQ.

Du lærer:

Efter 1000 studietimer og en afslutningsopgave udstedes certifikat i Personligt Lederskab. Der vil kunne læses videre til StressTerapeut samt Master Coach og Psykoterapeut.

"Undervisningen er topkompetent, sikkert udført og med stor autoritet. Uddannelsen er mere krævende end en MBA, fordi man kommer i spil med hele sin personlighed og bliver trænet benhårdt og i detaljen."  Christian Christiansen

"Det er uden sammenligning det mest gennemførte koncept og system, jeg er stødt på, når det handler om at bruge selvindsigt til personlig udvikling. Ganske simpelt genialt og uden sidestykke."  Mads Sebbelov

"Det faglige fundament er gennemarbejdet og dokumenteret og vigtigst af alt; det virker. Det gælder uanset om du ønsker at arbejde med egen personlig udvikling eller ønsker at arbejde professionelt med udvikling af klienters personlige kompetencer."  Majbritt Krogh

Den kompetente leder

Coach & Psykoterapeut Skolens forståelse af ledelse kan i forenklet form illustreres med nedenstående figur. Lederens følelsesmæssige intelligens, bestående af bevidsthed og indflydelse i menneskets 11 fysiske, emotionelle og kognitive evner, ses som fundamentet. Derudover personlige kompetencer i form af tilgængelig adfærd i menneskets 7 medfødte drifter. Lederens følelsesmæssige intelligens og personlige kompetencer kan således betragtes som grundlaget for, hvordan konkrete ledelseskompetencer kommer i spil, og ikke kommer i spil, ikke mindst hvad angår personaleledelse.

Ledelse figur 2

Udfordringen med ledelse

Konsekvensen af at forsømme lederens personlige kompetencer kan være brutal, dårlig eller undladt ledelse, med tiltagende stress blandt medarbejderne som konsekvens. Samtidig føler mange ledere, at de ikke slår til, og er derfor selv udsat for et latent pres af stress. Andre lever (ubevidst) med at deres medarbejdere finder dem inkompetente og får ikke udviklet medarbejdernes ressourcer.

De første 2 år på uddannelsen til Master Coach  og Psykoterapeut adresserer de arbejdslivs- og ledelsesmæssige udfordringer, hvis underliggende årsag er, at vi er født med en urgammel emotionel biologi i hjernen, som ikke matcher livsbetingelserne i moderne organisationer og samfund, og et følelsesliv som totalt styrer vores adfærd, uden at vi ved det. Nogle af disse udfordringer fremgår af artiklen "Den stressede urhjerne i den moderne verden", andre kan illustreres med udpluk fra en vifte af artikler:

Følelsen af god ledelse, dårlig ledelse og ikke-ledelse - Berlingske Business, 15/11/2014:

Danske ledere lider af berøringsangst over for ulykkelige medarbejdere - Berlingske Business, 11/11/2015:

Når ledelse går mod menneskets natur - Børsen Ledelse, 28/11/2016:

Ændringerne skal ske rundt om dine medarbejdere og ikke inde i dem - Point of View International, 9/4/2016:

Forstå menneskets natur og få succes med forandringer - Væksthus for Ledelse, 4/3/2016:

Derfor må du ikke udelukke følelser fra din ledelse - Lederweb, 12/9/2014:

Ledelse skal tilbage til stenalderen - Ledelse i Dag nr. 5/2013: