Den, menneskeligt set, bedste lederuddannelse du kan få

"Følelsesmæssig intelligens er en absolut forudsætning for lederskab. Uden den kan en person have en uddannelse i verdensklasse, en skarpsindig, analytisk hjerne og en endeløs række af begavede idéer, men han vil stadig ikke være nogen fantastisk leder". Daniel Goleman, 2017.

De første 2-år af uddannelsen til Master Coach og Psykoterapeut sætter fokus på det personlige lederskab, som er afgørende for, hvordan konkrete ledelseskompetencer kommer i spil, og for håndtering af de udfordringer og kriser, som naturligt opstår på en arbejdsplads og mellem mennesker.

Som den eneste uddannelse i Danmark bygger den på en analytisk metode baseret på menneskets emotionelle biologi. Med biopsykologi som grundlag tilegnes viden om den indflydelse, menneskets biologiske arv har på det moderne menneskes adfærd og følelsesliv, og på livet i moderne organisationer. Essentielt for følelsesmæssig intelligens.

Træning af personlige kompetencer og en bred vifte af ledelsesadfærd, relateret til menneskets medfødte drifter, indgår i uddannelsen, hvor der tages udgangpunkt i konkrete situationer og erfaringer fra arbejdslivet.

Du får detaljeret indsigt i sammenhænge mellem medfødte drifter og tillærte følelser, tanker og adfærdsmåder. Du vil få dybtgående selvindsigt og markant øget bevidsthed om og indflydelse på dine følelser, tanker og adfærd i det menneskelige samspil. Du vil få erfaring i at få følelser og intelligens til at arbejde sammen.

ledelseDu udvikler en EQ (emotionel intelligens) med en følelsesmæssig forståelse og kompetence fuldt på højde med din IQ.

Du lærer:

 • hvordan lederens følelser påvirker udøvelsen af ledelse
 • hvordan medarbejdernes følelser påvirkes af forskellige former for ledelsesadfærd
 • at blive opmærksom på grundlæggende, ubevidste emotionelle processer, som har indflydelse på samspillet mellem mennesker
 • hvilke psykologiske mekanismer du bringer i spil, og hvordan de bliver opfattet
 • at fornemme andres følelsesmæssige reaktioner og reagere hensigtsmæssigt på dem
 • at håndtere medarbejderes stress og mistrivsel på en empatisk måde, samtidig med at du bevarer ledelseskraften
 • de underliggende biologiske årsager til stress
 • hvordan organisationskulturen og overdreven brug af psykologiske redskaber kan skabe stress
 • at være komfortabel i "svære samtaler", der kan fremkalde følelser i medarbejdere
 • at styre dine følelser i daglidagens situationer på en hensigtsmæssig måde, med bevidsthed og selvindsigt
 • at bruge dine følelser i udøvelsen af ledelse
 • at bestemme med empati og ydmyghed
 • at vælge din ledelsesadfærd bevidst
 • at kommunikere assertivt med bevidst valg af kommunikation ud fra akkurat lytning
 • at formidle mentoringprocesser med viden om de biologiske og psykologiske mekanismer, som kommer i spil i forbindelse med kompetence- og ledelsesudvikling
 • at arbejde med følelsesmæssig intelligens i organisationer og i ledelse

Efter 1000 studietimer og en afslutningsopgave udstedes certifikat i Personligt Lederskab. Der vil kunne læses videre til StressTerapeut samt Master Coach og Psykoterapeut.

"Undervisningen er topkompetent, sikkert udført og med stor autoritet. Uddannelsen er mere krævende end en MBA, fordi man kommer i spil med hele sin personlighed og bliver trænet benhårdt og i detaljen."  Christian Christiansen

"Det er uden sammenligning det mest gennemførte koncept og system, jeg er stødt på, når det handler om at bruge selvindsigt til personlig udvikling. Ganske simpelt genialt og uden sidestykke."  Mads Sebbelov

"Det faglige fundament er gennemarbejdet og dokumenteret og vigtigst af alt; det virker. Det gælder uanset om du ønsker at arbejde med egen personlig udvikling eller ønsker at arbejde professionelt med udvikling af klienters personlige kompetencer."  Majbritt Krogh

Den kompetente leder

Coach & Psykoterapeut Skolens forståelse af ledelse kan i forenklet form illustreres med nedenstående figur. Lederens følelsesmæssige intelligens, bestående af bevidsthed og indflydelse i menneskets 11 fysiske, emotionelle og kognitive evner, ses som fundamentet. Derudover personlige kompetencer i form af tilgængelig adfærd i menneskets 7 medfødte drifter. Lederens følelsesmæssige intelligens og personlige kompetencer kan således betragtes som grundlaget for, hvordan konkrete ledelseskompetencer kommer i spil, og ikke kommer i spil, ikke mindst hvad angår personaleledelse.

Ledelse figur 2

Udfordringen med ledelse

Konsekvensen af at forsømme lederens personlige kompetencer kan være brutal, dårlig eller undladt ledelse, med tiltagende stress blandt medarbejderne som konsekvens. Samtidig føler mange ledere, at de ikke slår til, og er derfor selv udsat for et latent pres af stress. Andre lever (ubevidst) med at deres medarbejdere finder dem inkompetente og får ikke udviklet medarbejdernes ressourcer.

De første 2 år på uddannelsen til Master Coach  og Psykoterapeut adresserer de arbejdslivs- og ledelsesmæssige udfordringer, hvis underliggende årsag er, at vi er født med en urgammel emotionel biologi i hjernen, som ikke matcher livsbetingelserne i moderne organisationer og samfund, og et følelsesliv som totalt styrer vores adfærd, uden at vi ved det. Nogle af disse udfordringer fremgår af artiklen "Den stressede urhjerne i den moderne verden", andre kan illustreres med udpluk fra en vifte af artikler:

Følelsen af god ledelse, dårlig ledelse og ikke-ledelse - Berlingske Business, 15/11/2014:

 • ”Dårlig ledelse og ikke-ledelse skaber forskellige følelser i os. Det er ikke overraskende, at den gode ledelse skaber glæde, lyst, overskud, energi, smil, engagement og tusindevis af andre positive stemningsbilleder. Når vi udsættes for dårlig ledelse opstår vrede, irritation, oprørstrang, afsky, had, uretfærdighed og lignende stærke negative emotionelle tilstande. Og med ikke-ledelse følger: frustration, usikkerhed, apati, afmagt, handlingslammelse, påpasselighed, forsigtighed, håbløshed, tvivl, bekymring og lignende passiverende følelser.”

Danske ledere lider af berøringsangst over for ulykkelige medarbejdere - Berlingske Business, 11/11/2015:

 • ”Den danske ledelseskultur lider af berøringsangst. Når noget er ubehageligt, håber mange danske ledere, at det går over af sig selv. De føler sig utrygge ved at tackle problemet – måske fordi de er bange for, at medarbejderen bryder sammen”.
 • ”70 pct. af lederne har ikke kompetencerne til at håndtere medarbejdernes mistrivsel på en ordentlig måde”.

Når ledelse går mod menneskets natur - Børsen Ledelse, 28/11/2016:

 • "De tiltag, der er blevet iværksat (for at effektivisere, red.), er så meget imod menneskets natur og nedarvede præmisser, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre."
 • ”Først, når vi virkelig erkender og tager vores menneskelige begrænsninger til os, har vi en jordisk chance for at lave om på det, vi gør i dag, så vi kan gøre det på måder, der virker.”

Ændringerne skal ske rundt om dine medarbejdere og ikke inde i dem - Point of View International, 9/4/2016:

 • "Hjerneforskning viser, at der er en dyb kløft mellem den måde, vi mennesker tror, vi fungerer på, og hvordan vores hjerner og naturlige tilbøjeligheder rent faktisk er. Vi er hverken rationelle, viljestærke eller selvkørende. Mennesket er til gengæld sociale flokdyr, som er afhængige af hinanden i så godt, som alt, vi foretager sig. Så hele arbejdskulturen med at dyrke individualitet, bonus til den enkelte og så videre, har slet ikke den motiverende virkning, som man har ønsket."

Forstå menneskets natur og få succes med forandringer - Væksthus for Ledelse, 4/3/2016:

 • "Mange ledere tror, at medarbejdere udelukkende handler rationelt, og derfor baserer de deres ledelsestilgang på analyser, data og økonomiske nøgletal. Det skaber et overdrevent fokus på, hvorfor en given forandring er nødvendig og tager således pladsen fra, hvordan forandringen kan og skal ske i praksis. Ofte nævnes positiv psykologi, bearbejdning af modvilje mod forandringer og ”på-med-ja-hatten” som metoder til at motivere, men de skaber ikke den ønskede forandring."

Derfor må du ikke udelukke følelser fra din ledelse - Lederweb, 12/9/2014:

 • ”Vi må konstatere, at strategiske tiltag vækker følelser. En ny strategi bryder med fortiden og sætter en ny retning for fremtiden, den bryder med det kendte og trygge, og det vækker naturligt nok følelser hos medarbejdere og samarbejdspartnere… Hvis det drejer sig om eksempelvis usikkerhed, frustration, mismod, vrede eller angst, ja, så er det overvejende sandsynligt, at nogen vil modarbejde strategien eller i al fald ikke arbejde helhjertet for at implementere den...”
 • ”Selv om følelser trumfer fornuften, bliver fornuften som regel hyldet over følelser i vores del af verdenen, når det drejer sig om ledelse.
 • "At forene fornuft og følelser i det strategiske arbejde vil kræve en flerhed af ting, som du må besinde dig på: for det første må du for at kunne være hævet over dine følelser lære dig selv at kende følelsesmæssigt (du skal kunne fornemme hvad du føler nu); for det andet må du lære at styre dine følelser på en hensigtsmæssig måde…; for det tredje må du evne at fornemme andres følelsesmæssige reaktion og reagere hensigtsmæssigt på dem…; og for det fjerde må du evne at appellere til følelser på en hensigtsmæssig måde…”

Ledelse skal tilbage til stenalderen - Ledelse i Dag nr. 5/2013:

 • ”Moderne organisationer er blevet alt for avancerede til den menneskelige hjerne, der stadig fungerer som i stenalderen. Derfor er ledelse i dag dømt til at mislykkes.”
 • ”Vil vi skabe større trivsel i dag i dagens organisationer, så… er vi nødt til at anerkende, at vores organisationer er ude af trit med vores hjerner.”