Sanserne

Det er menneskets sanser, der indsamler informationer og skaber stimuli til alt, vi føler og gør.

Hjernen forsøger hele tiden at integrere sansninger fra øjne, ører, næse, tunge og hud for på den måde at give mening til omverdenen og for at kunne forudsige, hvad der kommer til at ske, og hvilken adfærd der giver den bedste overlevelsesmulighed i situationen. I alle vores sanser sidder der en række ubevidste erfaringer, der gør, at vi siger: ”det har jeg ikke lyst til”, ”det er ikke mig - det ved jeg bare - det skal jeg ikke”. Det skyldes ”følelsesmæssige kogeplader”, vi har brændt os på tidligere - modstand indlært gennem sanserne.

De tre vigtigste sanser, når vi taler om emotionel indlæring, altså hvordan det enkelte menneskes personlighed og følelsesliv formes i opvækstbetingelserne i samspillet mellem sansestimuli og de medfødte drifter, og hvorledes det enkelte menneskes bevidsthed fremkalder følelser med adfærdstilskyndelser i dagligdagens situationer, er mærke-, syns- og høresansen. Smag og lugtesans kan i nogle tilfælde også have betydning for, hvordan vores psyke udvikles.