Findes en statslig autorisation af psykoterapeuter?

Nej, en sådan findes ikke. 

Staten har aldrig autoriseret en uddannelse, der kvalificerer til at praktisere som psykoterapeut. Staten uddanner derimod psykologer og psykiatere, som begge er beskyttede titler.

Det har tre gange været til afstemning i folketinget, om titlen psykoterapeut skulle beskyttes, men det er faldet hver gang. Enhver kan derfor bruge titlen psykoterapeut uden nogen form for bevis, certifikat eller anden dokumentation.

Findes en offentlig evalueringsordning eller godkendelse af psykoterapeut uddannelser?

Nej, det findes der ikke.

Socialministeriet introducerede i 2004 en ramme for kvalitetsvurdering af private psykoterapeutuddannelser, beregnet til efteruddannelse af personale på institutioner og hospitaler til et arbejde med psykisk syge, misbrugere og andre tunge og behandlingskrævende problemer. Målgruppen var derfor personalegrupper indenfor det offentlige, der i forvejen havde en uddannelse som f.eks. psykolog, læge, sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog, beregnet til det offentliges arbejde. (Læs dokumentation)

Dermed falder Socialministeriets kriterier uden for Coach & Psykoterapeut Skolens interesseområde, som er at tilbyde en tværfaglig og længerevarende uddannelse, der kombinerer de bedst egnede metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, således at de færdigeksaminerede studerende kan varetage en forsvarlig udvikling af raske menneskers livskvalitet.

To private organisationer, skoleforeningen SPUD samt Psykoterapeutforeningen, valgte at benytte Socialministeriets rammebeskrivelse som grundlag i en privat evalueringsordning, og har entreret med et privat konsulentfirma, som forestår en evaluering. I realiteten medfører dette kun, at de blot "blåstempler" eller "godkender" deres egne medlemmer.

At nogle således har anvendt Socialministeriets ramme til at etablere en rent privat betalt evaluering, som enhver uddannelsesudbyder kan købe, gør blot markedet for psykoterapeut uddannelser endnu mere uigennemskueligt. Ikke mindst fordi det har resulteret i, at der nu findes private uddannelsesudbydere, der markedsfører sig med uddannelser, som er ”godkendte” eller ”lever op til socialministeriets krav”, og dermed fejlagtigt giver det indtryk, at der er tale om uddannelser, der er autoriseret af det offentlige.

Jyllandsposten har gjort opmærksom på problematikken med flere artikler, blandt andet "Statsgodkendte” psykoterapeuter vildleder". Emnet har også været taget op af Ekstra Bladet.

Her kan du læse mere relevant historik vedrørende uddannelser til psykoterapeut i Danmark.