Findes en statslig autorisation af psykoterapeuter?

Nej, det findes ikke.

Staten har aldrig autoriseret eller beskrevet en uddannelse, der kvalificerer til at praktisere som psykoterapeut. Staten uddanner derimod psykologer og psykiatere, som begge er beskyttede titler.

Det har tre gange været til afstemning i folketinget, om titlen psykoterapeut skulle beskyttes, men det er faldet hver gang. Enhver kan derfor bruge titlen psykoterapeut uden nogen form for bevis, certifikat eller anden dokumentation.

Findes en offentlig evalueringsordning eller godkendelse af psykoterapeut uddannelser?

Nej, det findes ikke.

Socialministeriet introducerede i 2004 en ramme for kvalitetsvurdering af private psykoterapeutuddannelser, beregnet til efteruddannelse af personale på institutioner og hospitaler til et arbejde med psykisk syge, misbrugere og andre tunge og behandlingskrævende problemer. Målgruppen var derfor personalegrupper indenfor det offentlige, der i forvejen havde en uddannelse som f.eks. psykolog, læge, sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog, beregnet til det offentliges arbejde. (Læs dokumentation)

Dermed falder Socialministeriets kriterier uden for Coach & Psykoterapeut Skolens interesseområde, som er at tilbyde en tværfaglig og længerevarende uddannelse, der kombinerer de bedst egnede metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, således at de færdigeksaminerede studerende kan varetage en forsvarlig udvikling af raske menneskers livskvalitet.

To private organisationer, skoleforeningen SPUD samt Psykoterapeutforeningen, valgte at benytte Socialministeriets rammebeskrivelse som grundlag i en privat evalueringsordning, og har entreret med et privat konsulentfirma, som forestår en evaluering. I realiteten medfører dette kun, at de blot "blåstempler" deres egne medlemmer.

At nogle således har anvendt Socialministeriets ramme til at etablere en rent privat betalt evaluering, som enhver uddannelsesudbyder kan købe, gør blot markedet for psykoterapeut uddannelser endnu mere uigennemskueligt. Ikke mindst fordi det har resulteret i, at der nu findes der private uddannelsesudbydere, der balancerer på kanten af god markedsføringsetik ved at give indtryk af, at de udbyder uddannelser, som er ”godkendte” eller ”lever op til socialministeriets krav” - og dermed fejlagtigt giver det indtryk, at der er tale om uddannelser, der er autoriseret af det offentlige.

Senest har Jyllandsposten gjort opmærksom på problematikken med flere artikler, blandt andet ”Statsgodkendte” psykoterapeuter vildlederEmnet har også været taget op af Ekstra Bladet.

Nogle af dem, der har en efteruddannelse til et arbejde med psykisk syge på behandlingsinstitutioner og hospitaler, anvender desværre titlen psykoterapeut til at tage raske klienter i deres fritid, uden at have en relevant uddannelse til at praktisere med raske mennesker. Socialministeriets rammebeskrivelse er imidlertid på kun 800 studietimer, fordi den jo netop bygger på en af de tidligere nævnte fuldtidsuddannelser, beregnet til et arbejde i offentligt regi. At betegne den som en grunduddannelse, der kan kvalificere til at praktisere som selvstændig psykoterapeut og et arbejde med psykisk raske mennesker, vil dermed være falsk varebetegnelse. 

En seriøs og fuld uddannelse fordrer efter Coach & Psykoterapeut Skolens kriterier en 4-årig uddannelse på mindst 2000 timer. Det er desuden vigtigt at skelne indholdet klart imellem, hvad der er beregnet til syge og henholdsvis raske mennesker, da det fordrer to forskellige typer af uddannelser.

Her kan du læse mere relevant historik vedrørende uddannelser til psykoterapeut i Danmark.

Søg i indhold

Udtalelser

postquoteCoach & Psykoterapeut Skolen har været et afgørende skridt i min personlige udvikling, så jeg i dag er leder i mit eget liv. Samtidig har den givet mig et godt og afgørende fundament til at virke som fødselshjælper for andre menneskers personlige udvikling. Jeg kan anbefale Skolen og dens lærere på det varmeste. Finn Bielenberg