Forskellen på en coach og en psykoterapeut

Begrebet coach betyder jo ganske enkelt træner, og har sin oprindelse i sportens verden. Der er gennem årene blevet udviklet målrettede metoder og teknikker, som hjælper til at skabe resultater gennem den tekniske og den personlige indsats, der nødvendigvis må ydes for at nå målet.

Det altafgørende mål er opnåelse af resultater. Resultatet er vigtigere end en sportsudøvers private og personlige forhold. Traditionel coaching har derfor også til formål at neutralisere personlige og forstyrrende følelser og tanker, der måtte forhindre en resultatopnåelse.

I de seneste mange år er coaching blevet anvendt mere og mere i erhvervslivet, ligeledes til opnåelse af resultater. I erhvervsmæssig henseende er det selvsagt altid, i sidste ende, det økonomiske motiv, som vejer tungest. Grundlæggende kan coaching derfor beskrives som motiveret af og prioriterende resultat og økonomi. Resultatet kommer i princippet før individet.

Begrebet psykoterapeut dækker over en "træner" der arbejder med personlig udvikling. Psykoterapi er metoderne og teknikkerne, psykologi er teorierne (med oprindelse i psykiatriens verden), som hjælper med at få det enkelte menneske til at anvende sine personlige ressourcer på en mere hensigtsmæssig måde.

Det altafgørende mål er det enkelte individs følelsesliv og selvforståelse. Individets personlighed og følelser er vigtigere end resultater og mål. Traditionel psykoterapi er etisk imod at en "træner" på nogen måde blander sig i skabelse af konkrete faglige resultater, erhvervsmæssigt som sportsligt. Psykoterapiens faglige kompetence er mennesket bag.

I de seneste mange år er psykoterapi blevet anvendt mere og mere til raske og velfungerende mennesker. I privat henseende er formålet at skabe en øget tilfredshed med det liv et menneske lever. Grundlæggende kan psykoterapi derfor beskrives som personligt og individuelt motiveret og prioriteret. Individet kommer i princippet før resultatet.

Metoderne fra psykoterapiens henholdsvis coachingens verden er løbende blevet udviklet. Samtidig har de taget noget til sig fra den anden, og i dag fås der uddannelser med et indhold af begge metoder. Dette er relevant, da et tværfagligt koncept med både coaching og psykoterapi er optimalt til arbejde med raske og ambitiøse menneskers livskvalitet. Samtidig stiller det naturligvis nogle krav til uddannelser indenfor personlig udvikling, når coaching og psykoterapi smelter sammen.

Coach & Psykoterapeut Skolens uddannelser indeholder de bedste metoder og teknikker fra både coaching og psykoterapi. Læs om det kompetenceniveau, som opnås med henholdsvis den 3-årige uddannelse til Stresscoach og -terapeut og den 4-årige uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach.