Er der religiøse/spirituelle/åndelige emner i jeres undervisning?

Nej. Skolens undervisningskoncept har adfærdsbiologisk og -psykologisk forskning som grundlag for forståelsen og udviklingen af menneskets bevidsthed, adfærd og følelsesliv. Skolens etiske regler afgrænser klart fra ikke-videnskabelige metoder og holdninger, der er baseret på tro, idet udførsel af sådanne opgaver betragtes som uetiske og uanvendelige.