Weekendkursus


for studieinteresserede

 

Læs mere her

Udtalelser

postquoteDet har været en spændende og udfordrende rejse. Coach & Psykoterapeut Skolen har udfordret mig på alle niveauer - fagligt, personligt og socialt. Jeg har elsket, og indimellem hadet den, men aldrig været i tvivl om, at jeg har valgt den rigtige uddannelse.
Jo mere jeg følger med i hjerneforskningen og udviklingen indenfor psykologien, jo mere er jeg overbevist om den biopsykologiske analysemodels anvendelighed. 
Lone Dawe

 

Arbejdsformen på Coach & Psykoterapeut Skolen

Uddannelsen er et fritidsstudie baseret på at de studerende, sideløbende med et normalt dagligliv, udvikler både deres arbejdsmæssige og private relationer, og løbende integrerer denne udvikling. Dette er en vigtig del af den kompetence studiet giver på et rent praktisk plan til at arbejde med personlig udvikling.

Uddannelsen træner selve håndværket i coaching og psykoterapi. For at der kan opnås en moden integration i håndtering af en bredde af teknikker fra både coaching og psykoterapi, er der mere fokus på praktisk træning af håndværksmæssige færdigheder, end det ellers er almindeligt indenfor coaching og psykoterapi, eller når man tager en længerevarende uddannelse. Arbejdsformen er således mere praktisk end teoretisk, med en overvægt af "learning by experience".

Undervisningen og træningen foregår på aftener og weekender, jævnt fordelt henover studieåret. Nogle aktiviteter har et enkelt fag eller en specifik teknik som formål og indhold, andre er tværfaglige, hvor der indgår flere fag samtidig.

For at opnå en bred erfaring med klienter, sker en del af træningen på åbne kurser, med eksterne deltagere og studerende fra alle fire årgange.

For at lette tilpasningen til de studerendes privatliv, kan der i dele af studiet vælges mellem flere tidspunkter. Datoer og valgmuligheder fremgår af den detaljerede uddannelsesplan, som udleveres på vores weekendkurser for studieinteresserede eller i forbindelse med optagelsessamtalen.

For at understøtte integrationen af de tværfaglige kompetencer, arbejder de studerende på uddannelsens 3. og 4. år med klienter, både under supervision og selvstændigt, sideløbende med den almindelige undervisning på Skolen.

Det er gennemgående, at der anvendes biopsykologisk analyse i forbindelse med alle teknikker, samt at der arbejdes tværfagligt indenfor både coaching- og psykoterapeutiske metoder.

Med det fokus uddannelsen har på håndværket i faget, er det naturligt, at den studerende selv gennemgår en intensiv personlig udviklingsproces i løbet af uddannelsen - som base for at kunne træne andre.

Al undervisning/litteratur er på dansk.

Tidsforbrug

Der skal beregnes 1-2 aftener om ugen fra kl. 17:30-22:00, plus 7-8 weekender om året, hvor tiderne er fredag 17:30-22:00, lørdag kl. 10:00-18:30 og søndag kl. 10:00-19:00.

Derudover 25 enetimer i personlig udvikling hos mentor. 

Til selvstudium skal der regnes med 5-6 timer pr. uge.

Udtalelser

postquoteAt gennemføre min uddannelse hos Coach og Psykoterapeut Skolen - er og bliver det bedste valg jeg kunne tage. Lærerne er super kompetente og støtter til de bedste indlæringsprocesser, jeg nogensinde har oplevet. Desuden arbejdes der med biopsykologi, som jeg på ingen måde vil undvære i mit arbejde. Jeg vil til enhver tid anbefale denne skole - som Danmarks bedste indenfor coaching og psykoterapi. Susanne Rosendahl

 

Weekendkursus


for studieinteresserede

 

Læs mere her