Findes er en offentlig godkendelse af psykoterapeut uddannelser?

Nej, det findes der ikke.

Socialministeriet introducerede i 2004 en ramme for kvalitetsvurdering af private psykoterapeutuddannelser, beregnet til efteruddannelse af personale på institutioner og hospitaler til et arbejde med psykisk syge, misbrugere og andre tunge og behandlingskrævende problemer. Målgruppen var personalegrupper indenfor det offentlige, der i forvejen havde en uddannelse som f.eks. psykolog, læge, sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog, beregnet til det offentliges arbejde.

Socialministeriets kriterier faldt dermed uden for Coach & Psykoterapeut Skolens interesseområde, som er at tilbyde en tværfaglig og længerevarende uddannelse, der kombinerer de bedst egnede metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, således at de færdigeksaminerede studerende kan varetage en forsvarlig udvikling af raske menneskers livskvalitet.

Nogle uddannelser har, gennem deres brancheforening, valgt at benytte Socialministeriets rammebeskrivelse til at etablere en rent privat evalueringsordning, og har entreret med et privat konsulentfirma, som forestår en evaluering. I realiteten medfører dette kun, at de "blåstempler" deres egne medlemmer. Dette gør blot markedet for psykoterapeut uddannelser endnu mere uigennemskueligt, ikke mindst fordi en del private uddannelsesudbydere bruger det til at markedsføre sig med uddannelser, som er ”godkendte” eller ”lever op til socialministeriets krav”, og dermed fejlagtigt giver det indtryk, at der er tale om uddannelser, der er autoriseret af det offentlige.

Jyllands-Posten har i flere omgange forsøgt at gøre opmærksom på problemet, blandt andet med artiklen "Godkendte” psykoterapeuter vildleder". Emnet har også været taget op i en artikel i Ekstra Bladet. Læs evt. mere om historikken her.

Findes en statslig autorisation af psykoterapeuter?

Nej, en sådan findes ikke. 

Staten har aldrig autoriseret en uddannelse, der kvalificerer til at praktisere som psykoterapeut. Staten uddanner derimod psykologer og psykiatere, som begge er beskyttede titler.

Det har tre gange været til afstemning i folketinget, om titlen psykoterapeut skulle beskyttes, men det er faldet hver gang. Enhver kan derfor bruge titlen psykoterapeut uden nogen form for bevis, certifikat eller anden dokumentation.