Uddannelse til StressTerapeut

Coach & Psykoterapeut Skolens 3-årige uddannelse Kvalificerer til at arbejde professionelt med forebyggelse, håndtering og mestring af stress.

Som den eneste uddannelse indenfor stressmestring i Danmark bygger den på en analytisk metode baseret på menneskets emotionelle biologi. Med biopsykologi som grundlag opnås essentiel viden om den indflydelse, menneskets biologiske arv har på det moderne menneskes adfærd og følelsesliv, og på livet i moderne organisationer. Læs mere

Uddannelsen har en dybde og en bredde i træningen af de mest velegnede teknikker indenfor både coaching og psykoterapi der, i kombination med biopsykologi, giver mulighed for bearbejdning af de underliggende årsager til stress. Den har tillige en længde og et antal studietimer, der giver mulighed for moden integration af den hånværksmæssige kompetence i faget.

Der opnås professionelle kompetencer indenfor:

Der trænes en tværfaglighed i metoder og teknikker, som giver mulighed for at arbejde med problemløsning, årsagsbearbejdning og forebyggelse i forhold til stress, på en måde som giver varige resultater.

Uddannelsen henvender sig til dem, som prioriterer dybde i både teori og praktisk træning, og som ønsker at lære, hvordan teknikkerne kan anvendes til udvikling af grundlæggende personlige kompetencer, personligt lederskab og følelsesmæssig intelligens - selve fundamentet for opnåelse af konkrete, optimale og varige resultater i arbejdet med stressmestring.

Efter 3 års studie og bestået eksamination kan der læses videre til Psykoterapeut og Master Coach.