Udtalelser

postquoteAt uddanne mig som psykoterapeut på Coach & Psykoterapeutskolen er det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv. Jeg valgte skolen fordi den tager udgangspunkt i biopsykologien, og efter 4 år med egen-terapi og undervisning i biopsykologien ved jeg, at det virker. Jeg har skabt mig et liv, som jeg ikke vidste eksisterende; både personligt og professionelt. Det har jeg kunnet gøre fordi skolens lærere har en utrolig høj faglighed, og fordi skolens undervisning er baseret på en unik værktøjskasse med bl.a. en meget stærk analysemodel.  Pernille Berg

Eksamination og certifikat

Eksamen foregår mundtligt med udgangspunkt i en fremlæggelse af stressrelaterede temaer fra dokumenterede klientforløb.

Efter 3 års studie og eksamination udstedes certifikat, der dokumenterer:

  • en gennemført og eksamineret uddannelse på 1500 studietimer
  • ret til at anvende den biopsykologiske analysemetode, Skolen har eneret på, samt 5 avancerede faglige redskaber, Skolen har copyright på, til stress coaching

Redskaberne er:

  • OTS kommunikationssystem
  • Bevidsthedens sammensætning
  • Evnernes integritet
  • Følelsernes grundlov
  • Et avanceret logbogssystem