Stresscoach og -terapeut uddannelse

Coach & Psykoterapeut Skolens 3-årige uddannelse anvender en tværfaglig kombination af teknikker fra både coaching og psykoterapi, kombineret med en biopsykologisk analytisk model baseret på menneskets adfærdsbiologi. Samlet giver det et unikt tværfagligt koncept med mulighed for årsagsbearbejdning og forebyggelse (frem for blot symptombehandling).

Den biopsykologiske analysemodel blotlægger ubevidste typer af adfærd, eller undladelse af adfærd, som fastholder klienten i en kronisk stresstilstand, samtidig med at den kan anvise den præcise adfærd, som giver den ønskede løsning.

Stresscoaching lærer klienten at finde og udnytte sine optimale rationelle ressourcer, definerer klare og realistiske mål, samt mobiliserer vilje og motivation til at skabe konkrete resultater.

Stressterapi skaber emotionel forståelse, indsigt og bevidsthed, som er nødvendig for at kunne neutralisere tanker og adfærd som skaber kronisk stress, samt bryde eventuel modstand på udvikling af adfærd, som kan give en problemløsning og forebygger stress.

 

Sammenhængen i studiet

2 + 1 + 1 = 4

De første to år sætter fokus på den studerendes egen personlige udvikling og emotionelle intelligens, som udgør et vigtigt element i den håndværksmæssige kompetence som stresscoach og -terapeut. Samtidig sikrer det ansvarlig etik i klientarbejde med psykisk udvikling af andre mennesker. Det sker sideløbende med den teoretiske indlæring såvel som den praktiske træning hos mentor og de studerende indbyrdes.

På studiets tredje år uddannes i stresscoaching og -terapi, med mulighed for eksamination. Samtidig påbegyndes træningen i integrerede udviklingsforløb, hvor der udvides med klientforløb i egenpraksis under supervision.

Der er derefter mulighed for at læse videre til Psykoterapeut og Master Coach, hvor fokus er på integration af de tværfaglige færdigheder i personlig udvikling, fuldt dækkende alle menneskets livsområder, evner, følelser og adfærdsformer.

 

 

Eneret på biopsykologi

Skolen har licens til en 3-årig Stresscoach og -terapeut uddannelse baseret på en biopsykologisk analytisk model, som giver en unik viden om hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes alt afgørende betydning for vores forståelse af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. Essentielt både til forståelse af stressens underliggende årsager og til målretning af den adfærdscoaching, som nødvendigvis må indgå i stressforebyggelse. www.biopsykologi.dk

Efter 3 års studie og eksamination erhverves ret til at anvende Skolens eneret og copyright, herunder den biopsykologiske model og 5 avancerede psykomentoring redskaber, til stresscoaching og -terapi.

 

Både coaching og psykoterapi

Psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle. Coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle. I kombination med biopsykologi giver det til sammen et optimalt koncept til bearbejdning af den emotionelle belastning, som stress er, samt indlæring af adfærd som neutraliserer og forebygger stress.

 

Personlig udvikling

I løbet af uddannelsen gennemgår den studerende en intensiv personlig udviklingsproces, sideløbende med den teoretiske undervisning og praktiske træning, som base for at kunne træne andre. Særligt de to første studieår sættes der fokus på det personlige lederskab: evnen til at blive opmærksom på og håndtere egne følelser bevidst.