Stresscoach og -terapeut uddannelse

Vores 3-årige uddannelse tager udgangspunkt i viden om menneskets medfødte adfærdsbiologi og dennes betydning for vores adfærd, tanker og følelsesliv i nutidens livsbetingelser. Det kombineres med en bredde af teknikker fra coaching og psykoterapi. Samlet giver det et unikt koncept med mulighed for årsagsbearbejdning og forebyggelse - frem for blot symptombehandling.

Adfærdsbiologisk analyse blotlægger uhensigtsmæssig adfærd og tankemønstre, som fastholder i kronisk stresstilstand, og anviser den præcise adfærd, som giver problemløsning og forebygger stress.

Stressterapi skaber emotionel forståelse og bevidsthed, som er afgørende nødvendig for at kunne neutralisere adfærd og tanker, som skaber kronisk stress, og bryde emotionelle modstande på stressneutraliserende og -forebyggende adfærd.

Stresscoaching skaber optimale rationelle ressourcer, definerer klare og realistiske mål, samt mobiliserer viljestyrke og handlekraft til ny, mere hensigtsmæssig adfærd.

Efter 3 års uddannelse er der mulighed for at blive eksamineret som Stresscoach og -terapeut. Der er derefter mulighed for at læse videre til Psykoterapeut og Master Coach, hvor fokus er på integration af de tværfaglige færdigheder i personlig udvikling, fuldt dækkende alle menneskets livsområder, evner, følelser og adfærdsformer.

Eneret til biopsykologi

Coach & Psykoterapeut Skolen har eneret til uddannelser med biopsykologi, og vi kan derfor, som de eneste i Danmark, tilbyde stresscoach uddannelse og stressterapeut uddannelse med afsæt i biopsykologi.

Biopsykologi giver viden om udviklingen af menneskets følelsesliv, dels som en biologisk arv, og dels som en social arv. Den giver tillige en systematik til forståelse af, hvordan det enkelte menneske emotionelt er formet og "kodet" både i sin biologiske arv og sociale arv. Træning af begge typer arv er nødvendig for menneskets udvikling af Emotionel Intelligens!

Fordi mennesket styres af urgammel biologisk arv, kan professionelt arbejde med stresscoaching og stressterapi, uden adfærdsbiologi, reelt kun blive symptombehandling.

Med biopsykologi opnås en hidtil uset dybde i terapi og målrettethed i coaching.
www.biopsykologi.dk - adfærdsbiologisk analyse (Copyright: Biopsykologisk Institut)

Sammenhængen i studiet

2 + 1 + 1 = 4

De første to år sætter fokus på den studerendes egen personlige udvikling og emotionelle intelligens, som udgør et vigtigt element i den håndværksmæssige kompetence som coach og psykoterapeut. Samtidig sikrer det ansvarlig etik i klientarbejde med psykisk udvikling af andre mennesker.

På studiets tredje år trænes stresscoaching og stressterapi med mulighed for eksamination. Samtidig påbegyndes træning i integrerede forløb, hvor der udvides med klientforløb i egenpraksis under supervision.

Der er derefter mulighed for at læse videre til Psykoterapeut og Master Coach, hvor fokus er på integration af de tværfaglige færdigheder i personlig udvikling, fuldt dækkende alle menneskets livsområder, evner, følelser og adfærdsformer.

 

 

Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen 2023

Søg i indhold