Coach & Psykoterapeut Skolen

Coach & Psykoterapeut Skolen blev stiftet i 1990, og undervisningskonceptet er solidt forankret i etikker og normer på det danske arbejdsmarked og i dansk kultur. Skolens formål er at tilbyde seriøse og kompetente uddannelser, med dansk udstedt certifikat, som dokumenterer anvendelse af videnskabeligt anerkendte teknikker og redskaber.

Det er vores ambition, at et certifikat fra Coach & Psykoterapeut Skolen skal dokumentere det bedste, der findes i Danmark af coach og psykoterapeut uddannelser. Med kompetencer som både coach og mentor, stressterapeut og psykoterapeut, samt kompetencer til både et krævende job og til at drive egen virksomhed.

Coach & Psykoterapeut Skolen har, gennem de år den har eksisteret, udvalgt de mest effektive metoder og teknikker, indenfor både coaching og psykoterapi, beregnet til at skabe følelsesmæssig intelligens hos ambitiøse mennesker, der ønsker en optimal livskvalitet både på job og privat.

skolens lokaler

 

Teoretisk grundlag

Indenfor de psykologiske retninger lægger vi mest vægt på biopsykologi (også kendt som psykobiologi). Den beskrives således: "menneskets adfærd kan bedst forstås, hvis man tager tilbørligt hensyn til biologisk arv og miljøfaktorer". Mennesket har både en biologisk arv og en social arv, der til sammen  danner individets emotionelle og psykiske kapacitet.

Sagt på en anden måde: den biologiske arv (BIO) er vores ensartede fundamentale emotionelle arv, og den sociale arv (PSYKOLOGI) er den måde formningen af vores følelsesliv er sket på i opvæksten. Tilsammen er BIOPSYKOLOGI et hidtil ukendt effektivt analyse redskab der dækker menneskets samlede emotionelle arv, både den biologiske og den psykologiske.

Biopsykologi bygger på forskning af adfærdsbiologen Paul D. MacLean, National Institute of Mental Health i USA, der blev nomineret til Nobelprisen 1985. På basis af denne forskning udviklede Skolens stifter Allan Nilsson i løbet af 90'erne en dansksproget psykoanalyse, der anvendes som et grundlæggende redskab i al anvendelse af metoder og teknikker.

Coach & Psykoterapeut Skolen har eneret på uddannelser med biopsykologi i Danmark.

Af andre kendte psykologiske retninger anvendes udviklings-, eksistentialistisk- og socialpsykologi.

Læs mere om hvorfor biopsykologi er vigtig som forståelsesramme for enhver anvendelse af coaching og psykoterapi, samt om forskningen i biopsykologi.

I bøgerne "Følsom og voksen" 1999, og "Ordet der blev væk" 2004, Wiboltts Forlag, forfatter Allan Nilsson (skolens stifter), beskrives dele af den bredde og dybde Skolens koncept rummer.

Her finder du Coach & Psykoterapeut Skolens etiske regler.

Til toppen

Udtalelser

postquoteMin uddannelse på Coach og Psykoterapeut Skolen er uden sammenligning den bedste investering, jeg har gjort for mig selv. Jeg har udviklet min styrke, mit mod, mit selvværd og min selvtillid i en grad der gør, at jeg i dag kan sige til og fra i alle livets forhold. Jeg er blevet ”leder i eget liv”. Alt sammen resultatet af den meget professionelle 4-årige uddannelse, Skolen tilbyder. Jeg har fået nogle helt uvurderlige udviklings- og ledelsesværktøjer, som jeg anvender i mit professionelle virke med klienter, i undervisningssituationer og i mit private liv i alle sammenhænge. Lene Fogtman

 

Weekendkursus


for studieinteresserede

 

Læs mere her