Valg af uddannelse

Valg af psykoterapeut uddannelse

Hvilken uddannelse du skal vælge, afhænger naturligvis helt af, hvad du gerne vil bruge den til.

Hvis du vil arbejde med psykisk raske og ambitiøse mennesker, der gerne vil være ”ledere i eget liv”, i udvikling af personligt lederskab, følelsesmæssig intelligens, samt relevante personlige og sociale kompetencer i arbejds- såvel som i privatlivet, så er dette netop formålet med Coach & Psykoterapeut Skolens koncept.

Skolens fagområde er således at uddanne selvstændigt praktiserende psykoterapeuter, på en 4-årig grundig uddannelse, med de bedst egnede teknikker til dette formål fra både coaching og psykoterapi, således at de studerende som færdiguddannede kan varetage en forsvarlig udvikling af raske menneskers livskvalitet.

Hvis din ambition derimod er at arbejde indenfor det offentlige med psykisk svage/syge - sådan som det foregår på behandlingsinstitutioner, hospitaler, på krisecentre og indenfor psykiatrien, eller med behandling af invaliderende angst, fobier, depression og andre dybe personlige problemer - så bør du nok vælge en anden uddannelse.

Nedenfor kan du finde Coach & Psykoterapeut Skolens svar på en række spørgsmål, som enhver seriøs uddannelsesudbyder bør kunne svare på.

Hvilke kriterier kan du vælge uddannelse efter?

1. praktik eller teori?

Er det kun psykologisk teori du ønsker at læse, findes der etårige uddannelser f.eks. på HF, samt universitetsuddannelsen til psykolog. Skolen uddanner i selve det psykoterapeutiske håndværk. Der undervises i biopsykologi, som et vigtigt fundament for træning af de håndværksmæssige kompetencer. 

2. længde i år

En uddannelse hvor den studerende skal varetage et fuldtidsjob til daglig spreder indlæringen ud. Skal der opnås en moden integration i håndtering af psykoterapi til at have en selvstændig praksis, vil det fordre en 4-årig uddannelse. Fravælg korterevarende uddannelsesforløb.

3. timetal for studiet og pris

Coach & Psykoterapeut Skolens timetal for at mestre en privat praksis er på 2000 studietimer, hvilket giver en timepris på 82 kr. Af de 2000 timer foregår de 1400 med faglærere på Skolen eller som praktisk træning med klienter. Prisen for disse studietimer, som er helt afgørende for den håndværksmæssige kompetence i faget, er således 109 kr.

Flere af de uddannelsessteder, der reklamerer med en "godkendelse" har kun et timegrundlag på 800 timer. Priserne er nogenlunde de samme for uddannelserne på markedet for et 4-årigt studie, men derved bliver timeprisen næsten fordoblet til ca. 190 kr. 

Fravælg udbydere, hvor du ikke kan beregne prisen for deres reelle undervisningstimer, uden selvstudium og internet/online undervisning indregnet.

4. er indholdets formål at arbejde med raske?

Skolens uddannelse er til at arbejde med raske menneskers personlige/sociale kompetencer, følelsesmæssige intelligens og livskvalitet - dem som gerne vil være "hovedperson i eget liv". Til det formål tilbyder vi en uddannelse, som kombinerer de bedste coaching- og mentoring teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden med teknikker fra psykoterapiens verden, samlet i ét unikt tværfagligt koncept. Arbejde med mestring af almindelige livskriser og dårlige følelser indgår i det.

Fravælg udbydere hvor ikke fremgår tydeligt, om uddannelsen er beregnet til et arbejde med raske eller syge - det er to forskellige fag.

Nogle uddannelsessteder giver det fejlagtige indtryk, at deres studie kan kvalificere til både at arbejde med raske og syge, med et indhold på blot 800 timer. Det er imidlertid umuligt, med et studie på blot 800 timer, at uddanne nogen til at kunne arbejde, både i en privat praksis som selvstændig med raske, og samtidig være kompetent til at arbejde som terapeut med psykiske problemer og syge i det offentlige. Coach & Psykoterapeut Skolens studie rummer således 2000 studietimer, alene til at kunne arbejde med raske mennesker.

5. er indholdets formål at arbejde med syge?

Fravælg Coach & Psykoterapeut Skolen. Vores uddannelse er ikke en efteruddannelse til at arbejde med behandlingskrævende, dybe menneskelige problemer og psykisk syge, ej heller en uddannelse til psykolog/psykiater.

6. ønskes uddannelsen brugt til et job i det offentlige?

Fravælg Coach & Psykoterapeut Skolen. Det offentlige har forskellige uddannelser, f.eks. til psykolog, pædagog og sygeplejerske.

7. ønskes uddannelsen brugt til at kunne arbejde som selvstændig i egen praksis?

Skolens uddannelse er skræddersyet til netop dette formål.

8. ønskes uddannelsen brugt til personlig udvikling og ledelsesopgaver i et job?

Skolens uddannelse er skræddersyet til netop dette formål.

9. indeholder studiet både psykoterapi og coaching?

Ja, og med udvalg af de mest effektive teknikker indenfor begge metoder.

10. optagelseskriterier

Studerende skal minimum være fyldt 26 år, så en uddannet praktiserende psykoterapeut har rundet de 30 år, og derved have opnået en god erhvervserfaring og personlig livsmodenhed.

11. afsluttes studiet med en seriøs eksamen?

Skolen har både en mundtlig og skriftlig eksamen, hvor der fremlægges 3 velbeskrevne klientforløb, gennemført i løbet af det fjerde studieår.

Offentlig godkendelse af psykoterapeut uddannelser?

Ved afsøgningen af markedet for psykoterapeutuddannelser, vær da opmærksom på, at der findes private udbydere, som i deres markedsføring giver indtryk af, at de udbyder uddannelser, som er ”godkendte”, ”evaluerede” eller ”kvalitetssikrede”. Dermed reklameres der (indirekte) med at studiet er evalueret af det offentlige, og derved skulle være kompetent til at arbejde med dybe menneskelige problemer. Det finder Coach & Psykoterapeut Skolen uetisk. Ikke mindst disse udbydere gør branchen til en umulig jungle at finde rundt i. Senest har Jyllandsposten gjort opmærksom på problematikken: ”Statsgodkendte” psykoterapeuter vildleder. Virkeligheden er, at der ikke findes nogen offentlig godkendelse af hverken psykoterapeuter eller psykoterapeut uddannelser.