Udskriv

Uddannelsens metoder og teknikker

Vi har både en biologisk og en social arv, og vor krop og psyke hænger uadskilleligt sammen. Den voksende viden herom er en af grundene til, at en tværfaglig tilgang anbefales i et forløb med personlig udvikling. 

En kompetent uddannelse til at arbejde med psykisk raske mennesker må således indeholde en bredde i teknikker indenfor både psykoterapi og coaching, der giver kompetencer til at formidle en integreret personlig udviklingsproces - dækkende alle menneskets fysiske, kognitive og emotionelle evner - og samtidig kan tilpasses den enkelte klients situation og personlighed (læs mere).

Som et grundlæggende analytisk værktøj anvendes en biopsykologisk model i kombination med teknikkerne. Den er udviklet af Skolens stifter, Allan Bansholm Nilsson, på fundamentet af forskning som adfærdsbiologen Paul MacLean blev nomineret til nobelprisen for i 1985. Læs mere om forskningen i biopsykologi.

Der uddannes i følgende 15 teknikker:

Samtale

Analytisk
Samtaleteknik som anvendes til (1) bevidstgørelse af klientens adfærd og undladte adfærd i de 7 medfødte drifter, (2) præcisering af klientens problematikker, mål og ønsker samt (3) adfærdstræning. Kan opleves på Weekendkursus i følelsesmæssig intelligens.

Dialog
Indsamling af information om og konkretisering af klientens temaer ved anvendelse af HV-spørgsmål. Kan opleves på Weekendkursus i følelsesmæssig intelligens.

Kognitiv coaching
Samtaleteknik hvor klienten undersøger sine forestillinger om problemstillinger og mål. Herunder tanker der forhindrer ny adfærd. Bevidstgørelse og udfordring af underliggende tanker og overbevisninger, samt træning af nye, som er mere befordrende for udvikling af ny adfærd og nye følelser. Bog: Kognitiv behandling af panikangst og social fobi. Bog: Kognitiv coaching.

Narrativ
Støtter til bevidstgørelse af klientens fortællinger (narrativer) om sig selv og sine omgivelser, samt til formulering af nye, herunder definition af egne muligheder, mål og værdier. Også bevidstgørelse af hvor klientens fortællinger kommer fra (kultur, samfund, familie), hvorved klienten får mulighed for at adskille sig fra fortællingen (eksternalisering), tage stilling og formulere nye fortællinger. Bog: Systemisk coaching. Bog: Fortællinger i organisationer.

Anerkendende
Samtaleteknik der støtter til anerkendelse (og dermed integration) af ny bevidsthed, følelser og adfærd, opnåede resultater, klientens resurser og kompetencer mv.

Fokusering
Psykoterapeutisk samtaleteknik der støtter klienten til fokuseret opmærksomhed i mærkesans og følelser. Kan opleves på Weekendkursus i følelsesmæssig intelligens.

Dybdepsykologisk
Terapeuten anvender ord, mimik, kropssprog og stemmeføring der støtter til forløsning af fortrængte følelser. Kan opleves på Weekendkursus i følelsesmæssig intelligens.

Klinisk
Klienten taler sine tanker, forestillinger og associationer uafbrudt og uden selvcensur. Anvendes til bevidstgørelse om underliggende tanker, modstande og fortrængninger.

Psykodynamisk metode

Metakognitiv
Klienten træner bevidst opmærksomhed på den ydre verden (sanseindtryk), lærer at lade sine tanker være og passere (afkoblet opmærksomhed). Teknikken indebærer også at lære at flytte opmærksomheden bevidst til en af sanserne, for derved at stoppe automatisk negative tankemønstre (grublerier), som kontinuerligt fremkalder uønskede dårlige følelser. Dette giver desuden plads til tanker, holdninger og overbevisninger, der støtter igangsættelse af relevant adfærd i en situation, samt til håndtering og forebyggelse af stress. Bog: Lev mere - tænk mindre.

Mindfulness
Meditationsteknik som udvikler bevidst opmærksomhed samt skaber emotionel accept og ro. Velegnet til håndtering og forebyggelse af stress i dagligdagen. Bog: Et sekund foran. Bog: At leve et liv - ikke vinde en krig.

Oplevelsesorienteret
Klienten bliver bevidst gennem selviagttagelse i 11 definerede evner i forskellige øvelser og situationer. Udgør en væsentlig del af indholdet på Weekendkursus i følelsesmæssig intelligens, som er bygget op omkring 7 oplevelsesorienterede øvelser.

Gestalt
Også kaldet "de to stole". Giver mulighed for bevidstgørelse i flere evner, herunder føle, modstand, fortolkning, projektion og tanke. Klienten får tillige mulighed for at forløse følelser i forhold til specifikke situationer eller personer fra historien. Endelig anvendes gestalt til træning af taleadfærd - f.eks. direkte, tolerant og autentisk kommunikation, sige fra, markere og hævde grænser, udtrykke behov, stille krav, lave aftaler, etc. Bog: Gestaltterapi.

Psykodrama
Historiske situationer iscenesættes og gennemspilles med henblik på bevidstgørelse og forløsning af tillærte negative fortolkninger, modstande og følelser samt træning af ny adfærd, som ikke var mulig i barndommens miljø pga. negative reaktioner fra omgivelserne. Klienten får øget indsigt i sine problemer, får dem gennemarbejdet og følelsesmæssigt forløst ved at få afløb for de følelser, der er knyttet til de psykiske konflikter. Dette indebærer tillige "afrunding" af historien.

Kropsdynamisk metode

Bioenergetik
Teknik udviklet af Alexander Lowen på grundlag af psykoanalytikeren Wilhelm Reichs arbejde i 1930'erne. Der arbejdes med kropslige spændinger, som under afspænding kan frigøre psykiske blokeringer. Til personlig udvikling er den anvendelig til bearbejdning af angst og stress, forløsning af fortrængte følelser og opløsning af de spændinger og det kropspanser, som fortrængningerne har medført, samt til optræning af kropslig bevidsthed. Bog: Ryst dig fri.

Åndedrætsterapi
Klienten lærer en vejrtrækningsform, der giver adgang til fortrængte følelser og erindringer. Især velegnet til før-sproglig emotionel indlæring.

Der er flere teknikker fra psykoterapiens verden end fra coachingens. Det skyldes, at en klient skal have en emotionel bevidstgørende træning, for at kunne få en reel indflydelse på sit daglige følelsesliv. En vigtig del af denne træning er at lære at håndtere dårlige følelser, disponere uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer og forløse fortrængninger.

Med brug af metoder indenfor både coaching og psykoterapi, udført med biopsykologisk psykoanalyse som fundament, på en optræning af menneskets vigtigste fysiske, kognitive og emotionelle evner, opstår der et helt unikt koncept.