Metoder og teknikker i Skolens 4-årige psykoterapeut uddannelse

Uddannelsens metoder og teknikker:

SAMTALE METODE:

Analytisk
Samtaleteknik som anvendes til (1) bevidstgørelse om klientens adfærd og undladte adfærd i de 7 medfødte drifter, (2) bevidstgørelse om klientens mål og ønsker samt (3) udvikling/træning af adfærd og tanker. Kan opleves på Weekendkursus i følelsesmæssig intelligens.

Dialog
Bevidstgørelse af klienten samt indsamling af information om klientens temaer ved anvendelse af HV-spørgsmål. Kan opleves på Weekendkursus i følelsesmæssig intelligens.

Kognitiv coaching
Samtaleteknik hvor klienten undersøger sine forestillinger om problemstillinger og mål. Herunder tanker der forhindrer ny adfærd. Bevidstgørelse af tillærte underliggende tanker/holdninger/overbevisninger, udfordring af dem, samt støtte til formulering af nye, som er mere befordrende for udvikling af ny adfærd og nye følelser. Bog: Kognitiv behandling af panikangst og social fobi. Bog: Kognitiv coaching.

Narrativ
Støtter til bevidstgørelse af klientens fortællinger (narrativer) om sig selv og sine omgivelser, samt til formulering af nye, herunder definition af egne muligheder, mål og værdier. Også bevidstgørelse af hvor klientens fortællinger kommer fra (kultur, samfund, familie), hvorved klienten får mulighed for at adskille sig fra fortællingen (eksternalisering), tage stilling og formulere nye fortællinger. Bog: Systemisk coaching. Bog: Fortællinger i organisationer.

Anerkendende
Samtaleteknik der støtter til anerkendelse (og dermed integration) af ny bevidsthed, følelser og adfærd, opnåede resultater, klientens resurser og kompetencer mv.

Fokusering
Psykoterapeutisk samtaleteknik der støtter klienten til bevidst opmærksomhed i mærkesans og følelser, og derigennem til emotionel forløsning. Kan opleves på Weekendkursus i følelsesmæssig intelligens.

Dybdepsykologisk
Terapeuten anvender ord, mimik, kropssprog og stemmeføring der støtter til forløsning af fortrængte følelser. Kan opleves på Weekendkursus i følelsesmæssig intelligens.

Klinisk
Klienten taler sine tanker, forestillinger og associationer uafbrudt og uden selvcensur. Anvendes til bevidstgørelse om underliggende tanker, modstande og fortrængninger, samt til træning i at blive opmærksom på tankemønstre der fylder i bevidstheden i dagligdagen.

PSYKODYNAMISK METODE:

Metakognitiv
Klienten træner bevidst opmærksomhed på den ydre verden (sanseindtryk), lærer at lade sine tanker være og passere (afkoblet opmærksomhed). Teknikken indebærer også at lære at flytte opmærksomheden bevidst til en af sanserne, for derved at stoppe automatisk negative tankemønstre (grublerier), som kontinuerligt fremkalder uønskede dårlige følelser. Teknikken anvendes også til at stoppe uønskede tankemønstre for at give plads til tænkning, holdninger og overbevisninger, der støtter igangsættelse af relevant adfærd i en situation, samt til håndtering og forebyggelse af stress. Bog: Lev mere - tænk mindre.

Mindfulness
Meditationsteknik som udvikler klientens bevidste opmærksomhed i nuet og bringer klienten i en tilstand af åbenhed, ro og accept. Særdeles velegnet til håndtering og forebyggelse af stress i dagligdagen. Bog: Et sekund foran. Bog: At leve et liv - ikke vinde en krig.

Oplevelsesorienteret
Klienten bliver bevidst gennem selviagttagelse i 11 definerede evner i forskellige øvelser og situationer. Kan opleves på Weekendkursus i følelsesmæssig intelligens, som er bygget op omkring 7 oplevelsesorienterede øvelser.

Gestalt
Også kaldet "de to stole". Giver mulighed for bevidstgørelse i flere evner, herunder føle, modstand, fortolkning, projektion og tanke. Klienten får tillige mulighed for at forløse følelser i forhold til specifikke situationer eller personer fra historien. Endelig anvendes gestalt til træning af taleadfærd - f.eks. direkte, tolerant og autentisk kommunikation, sige fra, markere og hævde grænser, udtrykke behov, stille krav, lave aftaler, etc. Bog: Gestaltterapi.

Psykodrama
Historiske situationer iscenesættes og gennemspilles med henblik på bevidstgørelse og forløsning af tillærte negative fortolkninger, modstande og følelser samt træning af ny adfærd, som ikke var mulig i barndommens miljø pga. negative reaktioner fra omgivelserne. Klienten får øget indsigt i sine problemer, får dem gennemarbejdet og følelsesmæssigt forløst ved at få afløb for de følelser, der er knyttet til de psykiske konflikter. Dette indebærer tillige "afrunding" af historien.

KROPSDYNAMISK METODE:

Bioenergetik
Teknik udviklet af Alexander Lowen på grundlag af psykoanalytikeren Wilhelm Reichs arbejde i 1930'erne. Der arbejdes med kropslige spændinger, som under afspænding kan frigøre psykiske blokeringer. Til personlig udvikling er den anvendelig til bearbejdning af angst og stress, forløsning af fortrængte følelser og opløsning af de spændinger og det kropspanser, som fortrængningerne har medført, samt til optræning af kropslig bevidsthed. 

Åndedrætsterapi
Klienten lærer en vejrtrækningsform, der giver adgang til fortrængte følelser og erindringer. Især velegnet til før-sproglig emotionel indlæring.

Der er flere teknikker fra psykoterapiens verden end fra coachingens. Det skyldes, at en klient skal have en emotionel bevidstgørende træning, for at kunne få en reel indflydelse på sit daglige følelsesliv. En vigtig del af denne træning er at lære at håndtere dårlige følelser, disponere uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer og forløse fortrængninger.

Som et grundlæggende analytisk værktøj anvendes en biopsykologisk model i kombination med teknikkerne. Med brug af metoder indenfor både coaching og psykoterapi, udført med biopsykologisk psykoanalyse som fundament, på en optræning af menneskets vigtigste fysiske, kognitive og emotionelle evner, opstår der et helt unikt koncept.

Den biopsykologiske analysemetode er udviklet af Skolens stifter, Allan Nilsson, på fundamentet af videnskabelig forskning, som adfærdsbiolog Paul MacLean fra National Institute of Mental Health i USA blev nomineret til nobelprisen for i 1985. Læs mere om forskningen i biopsykologi.

 

Søg i indhold

Udtalelser

postquoteDet kan være lidt af en jungle at finde rundt i, når man søger et uddannelsessted. Jeg kan varmt anbefale denne skole og det den står for. Den har en høj etik, samt en faglighed der er i højsæde. Coach & Psykoterapeut Skolen kræver meget af sig selv, men så sandelig også af de studerende. Du bliver trænet og ikke sluppet, før du er klar! Det kræver både tid, interesse og ansvarlighed. God fornøjelse på din rejse. Helle Waaben