Udskriv

Uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach

Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse kombinerer coaching- og mentoring teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden med teknikker fra psykoterapiens verden, samlet i ét unikt tværfagligt koncept. Den kvalificerer til at arbejde med udvikling af såvel erhvervsmæssige som personlige kompetencer, både som ansat i en virksomhed, og som selvstændig i egen praksis.

Der opnås professionelle kompetencer indenfor:

Hvor personlig udvikling hidtil har været delt i en erhvervsdel og i en privat del, udført af to typer udøvere, uddannes der til at arbejde med hele menneskets personlighed, uden at adskille arbejds- og privatpersonen.

Uddannelsen indeholder en bredde af teknikker og har en dybde i den praktiske træning, som er uden sidestykke blandt danske uddannelser. Det er selve håndværket i faget, som trænes, på små hold med personlig undervisning, og der optages kun 14 studerende pr. årgang.

Anbefalinger

Fag og emner

Optagelseskursus

Pris

Mere information

Eneret på biopsykologi

Skolen har den danske licens til uddannelser med biopsykologi. Med biopsykologiens analysemetode som fundament, skabes en unik forståelse af hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes alt afgørende betydning for vores forståelse af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. Essentielt for emotionel intelligens og personligt lederskab. Der opnås tillige en større målrettethed i coaching til skabelse af resultater, og en større dybde i psykoterapi til personlig udvikling.

Læs mere om biopsykologi.

Hvorfor både coaching og psykoterapi?

Uddannelsen indeholder de mest effektive teknikker fra både coaching og psykoterapi, målrettet til personligt udviklingsarbejde med dem, der ønsker optimal livskvalitet både på job og privat. Psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle, mens coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle. Tilsammen et optimalt koncept.

Det - den ene mangler - har den anden. Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen. Der bruges metoder, som skaber mål og resultater, og teknikker, der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen.

Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien. Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker, som undgår resultatorienteret styring i processen. Med begge opnås et koncept, som opfylder behovene for udvikling af menneskets følelsesmæssige intelligens, personlige lederskab og livskvalitet.

Personligt lederskab

I løbet af hele uddannelsen gennemgår den studerende en intensiv personlig udviklingsproces, som base for at kunne træne andre. I den forbindelse sættes der særligt de to første studieår fokus på det personlige lederskab: evnen til at blive opmærksom på og håndtere egne følelser bevidst og intelligent, herunder:

Du opnår:

Desuden får både dit privatliv og dit arbejdsliv et kæmpe løft, som vil være "guld værd" resten af livet.

Sidst, men ikke mindst, så udgør den personlige erfaring med, hvordan teknikkerne virker på egen krop og psyke, et grundelement i den håndværksmæssige kompetence, som opnås i løbet af de 4 studieår, og som gør at du vil kunne arbejde med personlig udvikling besiddende de ypperste kompetencer indenfor branchen. Læs mere om studerendes selvudvikling.

Efter 1000 studietimer og en afslutningsrapport udstedes der certifikat i Personligt Lederskab, hvor der så er mulighed for læse videre til StressTerapeut samt Psykoterapeut og Master Coach.

Uddannelsens to første studieår er velegnet for alle, som er interesseret i mestring af tanker, følelser og tale/adfærd i dagligdagens forskellige typer af sociale situationer, både i privatlivet og i arbejdslivet.

Erhversmæssigt er arbejdet med emotionel intelligens og personligt lederskab særdeles velegnet for ledere med personaleansvar, som ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten, blot for at få et certifikat til deres CV, og derfor er villige til at yde både den involvering og den indsats, som en seriøs uddannelse fordrer. Læs mere

Det er også velegnet til kompetente medarbejdere med ambitioner om at blive kompetente ledere, til mentorer som ønsker øget kompetence indenfor de psykologiske aspekter af mentoringprocesser samt til medarbejdere indenfor HR, projektledelse, procesledelse og andre fag som fordrer social intelligens og forståelse for menneskets adfærdspsykologi.

Valg af psykoterapeut uddannelse

Psykoterapeutiske uddannelser er normalt baseret på en eller to teknikker, og bliver fortrinsvis brugt til ansatte i den offentlige sektor, til behandling af psykisk svage og syge på institutioner, hospitaler og indenfor psykiatrien, samt behandling af invaliderende angst, fobier, depression og andre dybe personlige problemer. Disse typer uddannelser falder udenfor Skolens faglige interesseområde. 

Der findes imidlertid en række psykoterapeutiske teknikker, der er velegnet til personlig udvikling af psykisk sunde personer, hvilket hverken coach- eller psykoterapeutuddannelserne normalt har med i deres koncept.

Skolens formål er derfor at tilbyde en tværfaglig uddannelse, som kombinerer de bedst egnede metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, målrettet til anvendelse i arbejdet med udvikling af raske menneskers bevidsthed, personlige kompetencer, følelsesmæssige intelligens og livskvalitet. Det tværfaglige indhold afspejler sig naturligvis i studiets længde, på i alt 4 år, og i det samlede timetal på 2000 timer.

Her vil du kunne finde yderligere inspiration til at foretage det rigtige studievalg

Der findes ingen offentlig evaluering eller godkendelse af psykoterapeut uddannelser. Man kan imidlertid godt blive forledt til at tro det, fordi der findes private udbydere, som giver indtryk af, at de udbyder uddannelser, som er "godkendte", og dermed fejlagtigt giver det indtryk, at de er autoriseret af det offentlige. Læs mere