Uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach

Coach & Psykoterapeut Skolens 4-årige uddannelse kombinerer coaching- og mentoring teknikker fra erhvervs- og sportslivets verden med teknikker fra psykoterapiens verden, samlet i ét unikt tværfagligt koncept.

Uddannelsen til Psykoterapeut og Master Coach kvalificerer til at arbejde med udvikling af såvel erhvervsmæssige som personlige kompetencer, både som ansat i en virksomhed, og som selvstændig i egen praksis.

Hvor personlig udvikling hidtil har været delt i en erhvervsdel og i en privat del, udført af to typer udøvere, uddannes der til at arbejde med hele menneskets personlighed, uden at adskille arbejds- og privatpersonen.

Uddannelsen indeholder en bredde af teknikker og har en dybde i den praktiske træning, som er uden sidestykke blandt danske uddannelser. Den træner selve håndværket i psykoterapi og coaching - på små hold med personlig undervisning, og der optages kun 14 studerende pr. årgang.

Den 4-årige uddannelse giver professionelle kompetencer indenfor

  • Integrerede udviklingsprocesser med anvendelse af både coaching og psykoterapi, hvor coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle, mens psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle.
  • Problemløsende psykoterapi med temaer som: lavt selvværd, manglende selvtillid, præstationsangst, livskriser, sorg, problemer med at sætte grænser og sige fra, social usikkerhed, lav selvaccept, konfliktskyhed, jalousi, angst for afvisning, angst for ikke at slå til, bekymringer, stress m.m.
  • Samtale teknikker: dialog, analytisk, fokusering, klinisk, dybdepsykologisk, narrativ, anerkendende samt kognitiv terapi og coaching.
  • Psykodynamiske teknikker: metakognitiv, mindfullness, gestalt, psykospil og oplevelsesorienteret.
  • Kropsdynamiske teknikker: bioenergetik og åndedrætsterapi.
  • Psykomentoring: udvikling af bevidsthed og indflydelse i alle menneskets 11 fysiske, kognitive og emotionelle evner, udvikling af adfærd i alle menneskets 7 medfødte drifter, udvikling af livskvalitet på 14 definerede livsområder.
  • Parterapi: sammen kærligt eller skilt værdigt.
  • Stress terapi og -coaching med bearbejdning af de sammenhænge mellem sanser, tanker, følelser og adfærd, som udgør underliggende årsager til stress.

Efter 4 års uddannelse og 2000 studietimer kan der arbejdes med personlige udviklingsprocesser for raske mennesker, under enhver form, og på allerhøjeste niveau i "følelsesmæssig intelligens".

Udtalelser om uddannelsen

Optagelseskursus

Fagligt indhold

Pris

Mere information

Undervisningen foregår normalt i Skolens lokaler på H.C. Andersens Boulevard 48. I perioder med forsamlingsforbud, eller hvor myndighederne anbefaler fysisk afstand, foregår undervisningen med Zoom videokonference.

Næste studiestart: 5. oktober 2020.

Hvorfor både coaching og psykoterapi?

Den 4-årige uddannelse til Psykoterapeut og Master Coach indeholder de mest effektive teknikker fra både coaching og psykoterapi, målrettet til personligt udviklingsarbejde med dem, der ønsker optimal livskvalitet både på job og privat. Psykoterapi befordrer til indsigt og forståelse via det emotionelle, mens coaching befordrer til handling og resultater via det rationelle. Tilsammen et optimalt koncept.

Det - den ene mangler - har den anden.
Grundtanken og oprindelsen af coaching er fra sportsverdenen. Der bruges metoder, som skaber mål og resultater, og teknikker, der undgår emotionelle forstyrrende elementer i processen.

Grundtanken og oprindelsen af psykoterapi er fra psykiatrien. Der bruges metoder, som skaber emotionel indsigt, og teknikker, som undgår resultatorienteret styring i processen.
Med begge opnås et koncept, som opfylder behovene for udvikling af menneskets følelsesmæssige intelligens, personlige lederskab og livskvalitet.

Valg af psykoterapeut uddannelse

Psykoterapeutiske uddannelser er normalt baseret på en eller to psykoterapeutiske teknikker, og bliver fortrinsvis brugt til ansatte i den offentlige sektor, til behandling af psykisk svage og syge på institutioner, hospitaler og indenfor psykiatrien, samt behandling af invaliderende angst, fobier, depression og andre dybe personlige problemer. Disse typer uddannelser falder udenfor Skolens faglige interesseområde. 

Der findes imidlertid en række psykoterapeutiske teknikker, der er velegnet til personlig udvikling af psykisk sunde personer, hvilket hverken coach- eller psykoterapeut uddannelserne normalt har med i deres koncept.

Coach & Psykoterapeut Skolens formål er derfor at tilbyde en tværfaglig uddannelse, som kombinerer de bedst egnede metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent og længerevarende uddannelse, målrettet til anvendelse i arbejdet med udvikling af raske menneskers bevidsthed, personlige kompetencer, følelsesmæssige intelligens og livskvalitet.

Det tværfaglige indhold afspejler sig naturligvis i uddannelsens længde på i alt 4 år og i uddannelsens samlede timetal på 2000 timer.

Her vil du kunne finde yderligere inspiration til at foretage det rigtige studievalg

Der findes ikke nogen offentlig evaluering eller godkendelse af uddannelser til psykoterapeut. Man kan imidlertid godt blive forledt til at tro det, fordi der findes private udbydere, som giver indtryk af, at de udbyder uddannelser, som er "godkendte", og dermed fejlagtigt giver det indtryk, at der er tale om uddannelser, der er autoriseret af det offentlige. Her kan du eventuelt læse om historik vedrørende psykoterapeut uddannelser i Danmark.

Eneret på uddannelser med biopsykologi

Coach & Psykoterapeut Skolen har den danske licens til uddannelser med biopsykologi. Med biopsykologiens analysemetode som fundament, skabes en unik forståelse af hjernens medfødte, emotionelle opbygning, og dennes alt afgørende betydning for vores forståelse af menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv. Essentielt for emotionel intelligens og personligt lederskab.

Med biopsykologi opnås tillige en større målrettethed i coaching til skabelse af resultater, og en større dybde i psykoterapi til personlig udvikling.

Læs om biopsykologi som teoretisk grundlag for en moderne uddannelse i coaching og psykoterapi.

Coach & Psykoterapeut Skolens uddannelser

Den 4-årige uddannelse er tilrettelagt, så der er mulighed for at "stå af" efter 2 år - med certifikat som Coach og Mentor - og efter 3 år med certifikat som StressTerapeut.

Søg i indhold

Udtalelser

postquoteMine klienter skaber hele tiden forandringer i deres liv. De fortæller mig, at de redskaber jeg benytter, virkelig gør en forskel. Ofte sammenligner de med resultater, de har opnået eller ikke har opnået andre steder. Det unikke ved min værktøjskasse er, at den indeholder metoder og teknikker til både coaching og psykoterapi. Charita Vegeberg