Weekendkursus


for studieinteresserede

 

Læs mere her

Udtalelser

postquoteJeg kan med stolthed sige, at jeg i juni 2018 blev færdiguddannet Psykoterapeut og Master Coach fra denne skole. Coach & Psykoterapeut Skolen har en høj grad af seriøsitet og en kompromisløs faglighed. Her spildes tiden ikke og du får absolut noget for hver eneste krone, du investerer. Du får en helt unik uddannelse baseret på den biopsykologiske analysemetode. Viden om biopsykologi giver mulighed for en forståelse af hele mennesket - menneskets adfærd, måde at kommunikere på, tanker og følelsesliv. Denne indsigt og forståelse har været altafgørende for mig og åbnet op for muligheder, jeg aldrig havde drømt om i mit eget liv. Sidst, men ikke mindst, har jeg fået kompetencer til at støtte klienter i at nå deres mål og skabe det liv, de selv ønsker. Den bedste anbefaling herfra.  Malene Boyesen

Uddannelsens første år

Indholdet udgøres af Coach & Psykoterapeut Skolens basisår, som giver grundlæggende viden om biopsykologi og en bredde af værktøjer indenfor personlig udvikling. Der opnås en mestring i udvikling af Følelsesmæssig Intelligens og Personligt Lederskab, erhvervsmæssigt såvel som privat i en dagligdag.

Andet år

OTS kommunikationsmodel:
Der trænes bevidst/aktiv lytning, samt systematisk og professionel samtale. OTS modellen giver en solide kommunikative kompetencer, sikrer terapeutens neutralitet og professionelle taleadfærd i en udviklingsproces, og eliminerer overføringer af coachens følelser, holdninger, værdier og overbevisninger på klienten.

Samtaleteknikkerne i coaching:
Der trænes i samtaleteknikkerne dialog, analytisk, anerkendende og narrativ/kognitiv coaching, henover studieårets fagspecifikke og tværfaglige undervisningsmoduler.

Coaching redskaber:
Anvendelse af Skolens faglige redskaber til etablering af det fundament af rationel forståelse, accept og motivation, som muliggør bevidst udvikling og træning af adfærd, tale og tanker.

Kognitiv/narrativ coaching:
Analyse og udfordring af automatisk negative tanker og formulering af alternative tanker, som befordrer udvikling af adfærd og følelser. Der arbejdes med hele det kognitive system: underliggende tanker og overbevisninger, fortolkninger og projektioner.

Grundlæggende stress kompetence og mindfulness:
Der trænes i stress bevidsthed, kognitiv bearbejdning af stress situationer, samt udvikling af adfærd som eliminerer stress. Desuden trænes der i at anvende mindfulness til forebyggelse og håndtering af stress, og til at genetablere bevidst opmærksomhed i nuet.

Bevidsthedens biologi og bevidsthedstræning:
Der undervises i teori om bevidsthedens og følelsernes biologi - essentiel viden til forståelse af personlige udviklings- og læringsprocesser. Udvalgte coaching-/mentoringredskaber anvendes til bevidsthedstræning.

Personlige kompetencer: Enetimer i personlig udvikling.

Tredje år

Coaching og psykoterapi med biopsykologisk analyse:
Med udgangspunkt i forståelsen af menneskets urgamle emotionelle biologi, trænes der i at analysere klientens uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og de underliggende tanker/overbevisninger, der understøtter dem. Samtidig trænes der i at anvende den biopsykologiske forståelsesramme til præcisering af mål, udvikling af adfærd og skabelse af resultater i coaching. Viden om biologien anvendes til at skabe rationel forståelse, selvaccept samt motivation og vilje til forandring. (www.biopsykologi.dk)

Analytisk samtale:
Anvendelse af analytisk samtaleteknik til analyse af klientens mål, problemer, situationer og overlevelsesstrategier, samt konkrete anvisninger til udvikling af ny adfærd, der skaber nye følelser og resultater.

Psykodynamiske teknikker:
Gestalt, mindfulness, metakognitiv coaching, accept og commitment coaching, oplevelsesorienteret og psykospil.

Praksis opstart:
Træning i opstart af integrerede udviklingsforløb, hvor der indgår både coaching og psykoterapi.

Praktisk træning med klienter i egenpraksis:
På 3. og 4. år af uddannelsen arbejder de studerende med fokuspersoner/klienter, både under supervision og selvstændigt, sideløbende med den almindelige undervisning på Skolen. Der er således mulighed for at vurdere en evt. opstart af egen virksomhed som selvstændig coach eller psykoterapeut. På 3. år gennemføres minimum 30 enetimer med klienter.

Personlige kompetencer: Enetimer i personlig udvikling.

Uddannelsens fjerde år

Biopsykologi udvidet:
Finpudsning af viden om biopsykologien og mestringen af den biopsykologiske analysemetode, med afsæt i de studerendes erfaring (cases) fra arbejdet med klienter i enetimer.

Integration af praktiske færdigheder:
Gennem praktisk træning - på Skolen såvel som med klienter i egen praksis - integreres de tilegnede praktiske færdigheder, således at der opnås en moden integration i håndteringen af coaching og psykoterapi relateret til hele klientens psykiske kapacitet og alle klientens livsområder. 

Coaching i følelsesmæssig intelligens:
Hvordan vi kan udvikle vores evne til at disponere opmærksomheden bevidst til nuet, og hvordan det giver mulighed for at lære nyt og for at navigere i tilværelsen. Hvordan vi kan lære at leve et indre styret liv frem for at leve et helt liv i ubevidst tilpasning til tilfældige udefrakommende omstændigheder.

Kropsdynamiske teknikker:
Bioenergetik og åndedrætsregulerende træning/terapi.

Par- og seksual coaching:
Undervisning og case-træning.

PowerTalking:
Ekstraordinær træning i at kommunikere og formidle ”kraftfuldt”: bevidst, præcist, enkelt, klart og forståeligt - i at kontrollere, styre, rette og censurere egen tale - i at tale bevidst introvert såvel som ekstrovert - i at tale, så andre forstår. Læs mere om PowerTalking.

Praktisk træning med klienter i egenpraksis:
På 4. år gennemføres minimum 70 enetimer med klienter.

Personlige kompetencer: Enetimer i personlig udvikling.

Hent litteraturliste

Hent materiale

Udtalelser

postquoteDe personlige kompetencer, jeg har tilegnet mig i løbet af uddannelsen, har gjort mig til en bedre leder! Værktøjerne gør, at det bliver lettere at finde ind til et problems reelle kerne. Det gør konflikthåndtering nemmere, skaber mere tillidsfulde og trygge relationer og det bliver nemmere at motivere medarbejderne. Majbritt Krogh

Weekendkursus


for studieinteresserede

 

Læs mere her

Informationsmøde

 

Næste gang: 10/4 kl. 17-18.30

 

Tilmeld dig her

Informationsmøde

 

 

Tilmeld dig her