Uddannelsens første år

Giver grundlæggende viden om biopsykologi og en bredde af værktøjer indenfor personlig udvikling. 

Biopsykologi grundmodul:
Henover 22 undervisningsaftner og 5 Weekendkurser i Følelsesmæssig Intelligens etableres grundlaget for anvendelse af den biopsykologiske analysemetode.

Kommunikation og formidling:
Grundlæggende lytte- og tale teknikker trænes som fundament for udvikling af professionel kommunikation og formidling. 

Værktøjer til personlig udvikling:
Der undervises i Skolens faglige redskaber med eneret: evnernes integritet, bevidsthedens sammensætning, følelsernes grundlov, temanøgle og bevidsthedsindlæring. Der opnås personlig erfaring med værktøjernes kapacitet i forhold til at motivere og formidle en personlig udviklingsproces.

Personlige kompetencer:
Den personlige udviklingsproces påbegyndes, med selvindsigt og selvudvikling som mål og værktøj.

Andet år

OTS kommunikationsmodel:
Der trænes bevidst opmærksom lytning, samt systematisk og professionel samtale. OTS modellen giver en solide kommunikative kompetencer, sikrer terapeutens neutralitet og professionelle taleadfærd i en udviklingsproces, og eliminerer overføringer af coachens følelser, holdninger, værdier og overbevisninger på klienten.

Samtaleteknikker:
Der trænes i samtaleteknikkerne dialog, analytisk, anerkendende og kognitiv coaching, henover studieårets fagspecifikke og tværfaglige undervisningsmoduler. Læs mere om de i alt 15 teknikker du lærer i løbet af uddannelsen indenfor både coaching og psykoterapi.

Bevidsthedens biologi og bevidsthedstræning:
Der undervises i teori om bevidsthedens og følelsernes biologi - essentiel viden til forståelse af personlige udviklings- og læringsprocesser. Udvalgte coaching-/mentoringredskaber anvendes til bevidstheds- og adfærdstræning.

Personlige kompetencer: Enetimer i personlig udvikling.

Tredje år

Coaching og psykoterapi med biopsykologisk analyse:
Med udgangspunkt i forståelsen af menneskets urgamle emotionelle biologi, trænes der i at analysere klientens uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og de underliggende tanker/overbevisninger, der understøtter dem. Samtidig trænes der i at anvende den biopsykologiske forståelsesramme til præcisering af mål, udvikling af adfærd og skabelse af resultater i coaching. Viden om biologien anvendes til at skabe rationel forståelse, selvaccept samt motivation og vilje til forandring. (www.biopsykologi.dk)

Psykodynamiske teknikker:
Gestalt, mindfulness, metakognitiv, oplevelsesorienteret og psykospil.

Praksis opstart:
Træning i opstart af integrerede udviklingsforløb, hvor der indgår både coaching og psykoterapi.

Praktisk træning med klienter i egenpraksis:
På 3. og 4. år af uddannelsen arbejder de studerende med fokuspersoner/klienter, både under supervision og selvstændigt, sideløbende med den almindelige undervisning på Skolen. Der er således mulighed for at vurdere en evt. opstart af egen virksomhed som selvstændig coach eller psykoterapeut. På 3. år gennemføres minimum 30 enetimer med klienter.

Personlige kompetencer: Enetimer i personlig udvikling.

Uddannelsens fjerde år

Biopsykologi udvidet:
Finpudsning af viden om biopsykologien og mestringen af den biopsykologiske analysemetode, med afsæt i de studerendes erfaring (cases) fra arbejdet med klienter i enetimer.

Integration af praktiske færdigheder:
Gennem praktisk træning - på Skolen såvel som med klienter i egen praksis - integreres de tilegnede praktiske færdigheder, således at der opnås en moden integration i håndteringen af coaching og psykoterapi relateret til hele klientens psykiske kapacitet og alle klientens livsområder. 

Coaching i følelsesmæssig intelligens:
Hvordan vi kan udvikle vores evne til at disponere opmærksomheden bevidst til nuet, og hvordan det giver mulighed for at lære nyt og for at navigere i tilværelsen. Hvordan vi kan lære at leve et indre styret liv frem for at leve et helt liv i ubevidst tilpasning til tilfældige udefrakommende omstændigheder.

Kropsdynamiske teknikker:
Bioenergetik og åndedrætsregulerende træning/terapi.

Par- og seksual teapi/coaching:
Undervisning og træning ud fra følgende principper: Begge parter afdækker hver deres situation, i overværelse af hinanden. Der gives redskaber til at neutralisere konflikter. Forventninger og mål for de ønskede kvaliteter i parforholdet opstilles af parterne. Processen forløber med begge parter, når det er formålstjenligt at begge er til stede. Processen forløber med parterne hver for sig, når det er formålstjenligt at bearbejde forhold, der er uegnede til parterapi. Begge parter skal træne og udvikle sig i dagligdagen, under forløbet og efter. Sammen kærligt eller skilt værdigt.

PowerTalking:
Ekstraordinær træning i at kommunikere og formidle ”kraftfuldt”: bevidst, præcist, enkelt, klart og forståeligt - i at kontrollere, styre, rette og censurere egen tale - i at tale bevidst introvert såvel som ekstrovert - i at tale, så andre forstår. Læs mere om PowerTalking.

Praktisk træning med klienter i egenpraksis:
På 4. år gennemføres minimum 70 enetimer med klienter.

Personlige kompetencer: Enetimer i personlig udvikling.

Hent litteraturliste