Udtalelser

postquoteCoach & Psykoterapeut Skolens tilgang til undervisning, metoder og arbejde med udgangspunkt i biopsykologien, gjorde mig nysgerrig på at se studiet an. Inden jeg fik set mig om, havde jeg kastet mig ud i et studie, som jeg ikke kunne slippe, og hurtigt gik et 4-årigt forløb, som skulle vise sig at blive så livsberigende og værdifuldt.  Kamilla Stilling

Eksamination og certifikat

Ved eksamination fremlægges tre gennemførte klientforløb, dokumenteret i form af skriftlige, detaljerede logbøger. Eksaminationen består således både af en skriftlig og en mundtlig del som grundlag for bedømmelsen, som foretages af censorer, der til daglig arbejder som selvstændige coaches/psykoterapeuter.

Efter 4 års studie og eksamination udstedes certifikat, der dokumenterer:

Skolens 5 faglige redskaber med copyright er:

  • OTS kommunikationsmodel
  • Bevidsthedens sammensætning
  • Evnernes integritet
  • Følelsernes grundlov
  • Et avanceret logbogssystem

De uddannedes professionelle arbejde er beskyttet mod konkurrence på alle disse ekspertiser.