Eksamineret psykoterapeut | Certifikat

Eksamination og certifikat

Ved eksamination fremlægges tre gennemførte klientforløb, dokumenteret i form af skriftlige, detaljerede logbøger. Eksaminationen består således både af en skriftlig og en mundtlig del som grundlag for bedømmelsen, som foretages af censorer, der til daglig arbejder som selvstændige coaches/psykoterapeuter.

Efter 4 års studie og eksamination udstedes certifikat, der dokumenterer:

Skolens 5 faglige redskaber med copyright er:

  • OTS kommunikationsmodel
  • Bevidsthedens sammensætning
  • Evnernes integritet
  • Følelsernes grundlov
  • Et avanceret logbogssystem

De uddannedes professionelle arbejde er beskyttet mod konkurrence på alle disse ekspertiser.

Søg i indhold

Udtalelser

postquoteAt uddanne mig som psykoterapeut på Coach & Psykoterapeut Skolen er det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv. Jeg valgte skolen fordi den tager udgangspunkt i biopsykologien, og efter 4 år med egenterapi og undervisning i biopsykologien ved jeg, at det virker.  Pernille Berg