Covid

I tilfælde af eventuelle fremtidige sociale restriktioner:

Emotionel Intelligens weekendkursus
Kurserne vil blive gennemført med reduceret deltagerantal og tilpasning af indholdet til retningslinjerne for social afstand.
Skulle en tilmeldt dato blive aflyst, er du garanteret en plads på et senere kursus.

Studieaktiviteter
Hovedparten af studieaktiviteterne, herunder al praktisk træning, vil blive afholdt i Skolens lokaler, på hold med reduceret deltagerantal og tilpasset retningslinjerne for social afstand, mens enkelte fag med teoretisk undervisning vil blive gennemført med Zoom videokonference.

Søg i indhold