Weekendkursus i følelsesmæssig intelligens

Det er vigtigt at du kender dig selv, hvis du ønsker at have tætte og stærke relationer privat, og hvis du vil nå dine mål i livet på alle områder! Det er naturligvis også vigtigt på jobbet, både som leder og som medarbejder, at du er i stand til at formidle din personlighed og tør "stille op" på en hensigtsmæssig måde.

Vi er nemlig ikke bedre til at være sammen med andre, end vi er til at være sammen med os selv. Men vi kan alle blive mere bevidste om, hvem vi er, og det kan blive til stor fornøjelse - både for os selv og andre. Og ikke mindst åbner det mulighed for, at vi kan få indflydelse på vores følelser, frem for at det er følelserne, der styrer os.

Følelsesmæssig intelligens kræver kendskab til menneskets biologisk nedarvede drifter, fordi vores indre hjernedele rummer en urgammel medfødt arv, som danner grundlag for udviklingen af vores følelsesliv.

FB FI og BIVi skal derfor have gamle drifter i de indre hjernedele til at samarbejde på en intelligent måde med de ydre hjernedele, for at vi kan forme en intelligent social arv med det følelsesliv og den livskvalitet, vi ønsker.

Weekendkurset er designet til, at du kan få indsigt i dine personlige sammenhænge mellem medfødte drifter og tillærte følelser, tanker og adfærdsmåder. Det kan sætte skub i en personlig udvikling, du næppe havde forestillet dig.

Du får øget bevidsthed om dine følelser, tanker og adfærd i det menneskelige samspil.

Du lærer at bruge dig selv, så dine følelser har det godt. Du skal jo have det godt med dig selv, før du kan have det godt med andre.

Du får viden om, hvordan du kan lære at få følelser og intelligens til at arbejde sammen.

At bruge kurset til optagelse

Kurset indgår i optagelsesproceduren til Coach & Psykoterapeut Skolen.

Studieinteresserede kan bruge kurset til at afprøve nogle af teknikkerne på egen psyke og krop og få et personligt indblik i, hvordan der arbejdes på studiet. Samtidig vurderer instruktøren, om ansøgeren har den evne til involvering i selvudvikling, som er nødvendig for at kunne arbejde etisk forsvarligt med personlig udvikling, hvor der indgår teknikker fra både coaching og psykoterapi. De studerende gennemgår således selv en intensiv personlig udviklingsproces i løbet af uddannelsen - som grundlag for at kunne træne andre.

Da kurset indgår i studiets pensum, vil der være mulighed for at tale med nogle af Skolens studerende og høre om deres oplevelser og erfaringer med at gå på Coach & Psykoterapeut Skolen. (Læs udtalelser fra færdiguddannede).

Udvises der i løbet af kurset "talent for faget", kan deltagere gå direkte til optagelsessamtale, uden at sende en ansøgning, hvor der blot tages et CV med til samtalen.

Vælger du at starte på uddannelsen, vil kursets pris kr. 3.000 blive fratrukket den første betaling for studieåret.

Hent materiale

Tilmelding

Kursets platform

Kurset er opbygget med praktiske øvelser, der illustrerer de grundlæggende typer af adfærd, som den biopsykologiske analyse er baseret på, hvilket giver deltagerne et spændende psykologisk indblik i både de generelle former for adfærd og i de personlige.

Biopsykologi er: når biologi, med evolutionen af både hjernen og kroppen, er fundament for psykologi - og giver os viden om udviklingen af menneskets følelsesliv, dels som en biologisk arv, og dels som en social arv.

Hjernen rummer medfødte drifter, beregnet til at sikre menneskets overlevelse i en grum urtid, og som danner grundlag for udviklingen af hele vores følelselsesliv. I et moderne samfund er dele af de følelser, og dele af den adfærd, drifterne frembringer, imidlertid temmelig uhensigtsmæssige, og giver os flere problemer end fordele.

Endeløse bekymringer og grublerier, negative forestillinger om fremtiden, alt for høje præstationskrav, præstationsangst, stress, social angst, utålmodighed, skænderier og vold, magtkampe, mobning, snyd og løgne, jalousi, arvestridigheder, smartphone afhængighed, overforbrug, fedme, intolerance og racisme er blot nogle af de dårligdomme, hvis underliggende årsag er menneskets urgamle emotionelle biologi, og det faktum at den slet ikke er tilpasset livsbetingelserne i et moderne samfund. 

Biopsykologien fokuserer derfor på nødvendigheden af at forstå samspillet mellem medfødt biologisk arv og social arv, for at vi kan udvikle det moderne menneskes følelsesliv mest hensigtsmæssigt.

I den manglende erkendelse af, at mennesket har nedarvede drifter, der skaber dårlig adfærd og dårlige følelser, har vi givet social arv skylden for mange af de dårlige sider i mennesket, vi helst vil undgå. Derved kommer biologisk arv og social arv til at konflikte og modarbejde hinanden. I stedet skal vi have de forskellige hjernedele til at samarbejde.

Læs mere om biopsykologi.

Kursets indhold

Præcis som mennesket er født med fem sanser, som grundlag for alle vore sanseoplevelser, er vi født med syv drifter, der sammen med vores sociale arv danner grundlag for alt, hvad vi føler, og alle de handlinger vi foretager. Vi ved desværre alt for lidt om, hvordan drifterne fungerer, og bruger dem derfor ofte forkert. 

Kurset indeholder derfor syv oplevelsesorienterede øvelser, skabt på grundlag af den biopsykologiske analysemodel, som illustrerer grundlæggende typer af adfærd i de enkelte drifter, og giver deltagerne en spændende viden om følelsernes biologi, og hvordan social arv dannes på fundamentet af den biologiske. Samtidig får deltagerne både et teoretisk og personligt indblik i drifterne, herunder belysning af sammenhænge mellem menneskets biologiske arv og deres egen sociale arv.

Der anvendes desuden samtaleformer i både coaching og psykoterapi.

Samlet giver det en utraditionel og intensiv måde at lære på.

Efter weekendkurset har jeg et ændret livsperspektiv. Jeg fik et glimt af, hvad der kan ske, og hvad potentialet kan være, når jeg lærer mit ubevidste at kende. Jeg har fået et glimt af, hvordan dette kan gøre mig i stand til at træffe kompetente og bevidste livsvalg. Rasmus Rifsdal

Fantastisk weekendforløb hvor døren til min personlige udvikling åbnede sig. Absolut det bedste jeg nogensinde har gjort... for mig selv! Preben Arentoft

Den bedste anbefaling af kurset er vel den kommentar, som min kæreste kom med, efter at jeg havde fortalt om weekenden. "Du er jo blevet en helt anden person. Du stråler". Jeg kan varmt anbefale kurset til andre, som ønsker at få indblik i, hvordan deres biologiske og tillærte adfærd hænger sammen, og hvilken betydning de sammenhænge har for deres liv. Batyah Erzsébet Bernscherer

Denne weekend blev startskuddet på mit fremtidige liv i større balance og harmoni med mig selv og andre. Vibeke Reenberg

Deltagere

Kurset indgår som en del af studiets pensum, og du deltager på lige fod med de studerende.

Du behøver ingen forudsætninger for at deltage, kun lysten til at udvikle dig selv og dit liv.

At bruge kurset sammen med enetimer

Det er en effektiv form i personlig udvikling, at bruge den indsigt weekendkurset giver, både generelt om drifternes rolle for mennesket og egen selvindsigt, i et personligt udviklingsforløb.